woensdag 15 maart 2023 – Lucas 3:15-16

woensdag 15 maart 2023 – Lucas 3:15-16

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.’

Lucas 3:15-16