zondag 19 maart 2023 – Efeziers 1:3-4

zondag 19 maart 2023 – Efeziers 1:3-4

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Efeziers 1:3-4