dinsdag 09 juli 2024 – 2 Korintiers 2:14-15

dinsdag 09 juli 2024 – 2 Korintiers 2:14-15

God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan.

2 Korintiers 2:14-15