Privacy beleid

Privacy beleid

Privacybeleid

1. Privacybeleid van Baptistengemeente Tiel

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Baptistengemeente Tiel verwerkt jouw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons verwerkt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Baptistengemeente Tiel kan persoonsgegevens van je verwerken omdat je deze zelf afgeeft via de één van onze communicatiekanalen (bijvoorbeeld social media, website, e-mail of telefoon). Baptistengemeente Tiel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Jouw voor- en achternaam
Jouw adresgegevens
Jouw telefoonnummer
Jouw e-mailadres

In het geval dat je lid wilt worden van de Baptistengemeente Tiel is het noodzakelijk om aanvullende persoonsgegevens te registreren.
Het registreren van aanvullende persoonsgegevens wordt uitsluitend in overleg gedaan.

3. Waarom Baptistengemeente Tiel gegevens nodig heeft

Baptistengemeente Tiel houdt een administratie bij van de leden en vaste gasten van de gemeente.
Baptistengemeente Tiel verzameld uitsluitend persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar processen ten behoeve van de hierboven genoemde relaties. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

4. Hoe Baptistengemeente Tiel persoonsgegevens verzamelt

Baptistengemeente Tiel heeft een website waar de noodzakelijke persoonsgegevens worden verzameld als het contactformulier wordt gebruikt door een bezoeker van de website.
Persoonsgegevens worden ook verzameld wanneer je je aanmeldt als lid of vaste gast van de gemeente. Jouw persoonsgegevens worden ook vastgelegd wanneer je een financiële bijdrage overmaakt naar Baptistengemeente Tiel via jouw eigen bankrekening.

5. Wettelijke basis voor het verzamelen van persoonsgegevens

Baptistengemeente Tiel vraagt waar nodig om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. De toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens kan te allen tijde ingetrokken worden. Je kunt gebruik maken van jouw recht tot inzage, aanpassen of verwijderen.
In geval van lidmaatschap is Baptistengemeente Tiel genoodzaakt om persoonsgegevens te registreren. Baptistengemeente Tiel houdt het recht om een lidmaatschap te ontbinden indien geweigerd wordt de benodigde persoonsgegevens te verstrekken.
Baptistengemeente Tiel zal jouw gegevens alleen gebruiken voor de doelstelling waarvoor je het gegeven hebt.

6. Jouw rechten

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heb je ook te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan jouzelf of een andere organisatie en heb je het recht om bezwaar te maken op de verwerking van jouw gegevens. Om gebruik te maken van één van deze rechten kunt je schriftelijk een verzoek indienen via contact@baptistentiel.nl. Vermeld hierin altijd je telefoonnummer, zo kunnen we je identiteit controleren. Baptistengemeente Tiel zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand, op jouw verzoek reageren.

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Baptistengemeente Tiel bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is om de leden en vaste gasten van de nodige informatie te kunnen voorzien en om een goede financiële administratie te kunnen voeren.
Daarnaast hanteert Baptistengemeente Tiel de wettelijke bewaartermijnen m.b.t de financiële administratie.

8. Delen met anderen

Baptistengemeente Tiel verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar eigen (uitbestede) processen, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

9. Doorgifte buiten de EU

Alle software voldoet aan de Europese regelgeving en ook de dataprocessing zal te allen tijde plaatsvinden onder een beschermingsniveau dat passend is conform de Europese wetgeving. Het is mogelijk dat het verwerken van de data buiten Europa plaatsvindt.

10. Regels voor kinderen

Wanneer kinderen jonger dan 16 jaar gebruik willen maken van diensten van Baptistengemeente Tiel dan moeten de ouders of degene met ouderlijke verantwoordelijkheden toestemming geven. We verzamelen alleen de persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 jaar die nodig is voor het goed functioneren van het gemeentewerk van de Baptistengemeente Tiel.

11. Website en cookiebeleid

Op de social media kanalen en websites van Baptistengemeente Tiel worden via cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Baptistengemeente Tiel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

12. Vragen over het privacybeleid

Baptistengemeente Tiel houdt het recht om het privacybeleid te wijzigen. Je kunt te allen tijde het actuele privacybeleid van Baptistengemeente Tiel inzien via de website. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met Baptistengemeente Tiel via contact@baptistentiel.nl.

13. Beveiligen

Baptistengemeente Tiel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Baptistengemeente Tiel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Baptistengemeente Tiel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Baptistengemeente Tiel op via contact@baptistentiel.nl.

Baptistengemeente Tiel
p/a Gargouille 51
4007 RE Tiel

E-mail: contact@baptistentiel.nl