Nieuwsgierig ?

Nieuwsgierig ?

Wat heeft de kerk in de 21e eeuw nog te bieden? Is er meer? Maakt het uit wat je gelooft? Wat moet ik met mijn leven? Herken je deze vragen? De Baptistengemeente Tiel wil je helpen bij het vinden van antwoorden op je levens- en geloofsvragen. Wij zijn een gemeente die vanaf 2 oktober 2011 is gestart. Op deze website kun je lezen wie we zijn, wat we geloven en waar wij ons mee bezighouden.

Onze visie en missie is samengevat:

Samen Gods veelkleurigheid ontdekken, beleven en doorgeven.

Neem dus gerust een kijkje en als je vragen hebt ga dan naar het contact formulier. Je krijgt dan z.s.m. een reactie van ons.

Visie en Missie

Zowel de visie als de missie zijn een uitwerking van twee belangrijke Bijbelgedeelten: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat. Matteüs 22:37-40 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn…

Wat wij geloven

Deze uitwerking is gebaseerd op het Woord van God en het volbrachte werk van de Here Jezus. Er is één God die eeuwig bestaat en Zich in Zijn Woord openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest, die elk in gelijke mate al de eigenschappen van de Godheid bezitten en de kenmerken van een persoonlijkheid hebben. Deze ene God is de Schepper van het totale universum (Genesis 1 vers 1 t/m 2 vers 3, Jesaja 40 vers 18, 25 en 28,…

God leren kennen

God Design Iedere kunstenaar of designer heeft zijn eigen handschrift, zijn eigen specialiteit. Dat geldt voor Salvador Dali, Hugo Boss en voor… God. Hij is de vormgever van deze wereld en van alle mensen, ook van jou. God heeft iedereen – ook jou – op zijn eigen unieke manier geschapen om met Hem te leven.Hoe komt het dan dat veel mensen deze relatie niet kennen? Je bent offline “Ik doe wat ik wil!” Door deze houding hebben wij mensen onze…

Over ons

Samenkomsten Iedere zondag komen we als Baptistengemeente samen op een prachtige locatie. De samenkomsten beginnen ‘s ochtends om 10:00 uur. Je bent van harte welkom. Tijdens de samenkomst is er een aparte bijeenkomst voor de kinderen. Meestal blijven de kinderen het eerste gedeelte in de samenkomst. Na het zingen van een aantal liederen gaan ze naar hun eigen ruimte. Soms komen de kinderen aan het eind van de samenkomst weer naar de kerkruimte waar ze dan even de kans krijgen…