Online archief

Online archief

Vervulling met de Heilige Geest

Marcel Oosterkamp begint zijn preek door te benadrukken dat de Heilige Geest aanwezig is in de samenkomst en dat het cruciaal is om God’s aanwezigheid te ervaren. Hij benadrukt de genade van God die ons in staat stelt dichtbij Hem te zijn en Zijn aanwezigheid te voelen. Daarna verwijst hij naar Efeziërs 5:18, waarin wordt opgeroepen om niet dronken te worden van wijn, maar vervuld te worden met de Heilige Geest. Hij interpreteert dit als een oproep om niet door…

Putten uit oude en nieuwe bronnen

De preek van Eugene Poppe getiteld “Putten uit oude en nieuwe bronnen”, behandelt een passage uit Genesis 26 en verkent de symboliek van oude waterputten als de kernwaarden van het geloof die door de tijd heen worden bedreigd en dichtgegooid door wereldse invloeden. Eugene benadrukt het belang van terugkeren naar deze oude waarheden, zoals de soevereiniteit van God, de unieke rol van Jezus als Verlosser, en de noodzaak van discipelschap. Hij waarschuwt tegen de hedonistische mentaliteit van zelfvoldoening en benadrukt…

Vertrouwen op de Goede Herder

Menno Colijn begint zijn preek met een persoonlijke anekdote over zijn opa die een rozenkwekerij had en schapen op zijn land liet grazen om het gras te onderhouden. Hij vergelijkt mensen met schapen, die geneigd zijn te rekenen op voorspelbare uitkomsten, zoals de schapen die blaten in de hoop op voedsel van zijn opa. Hij verwijst naar Markus 6, waar Jezus zijn discipelen opdraagt om de menigte te voeden, ondanks hun bezorgdheid over de kosten. Menno benadrukt dat in plaats…

De bruidegoms lens

Geert Bode begint de preek met een persoonlijke noot over zijn recente bijbelstudieavond en zijn eigen levensverhaal. Hij deelt dat hij vandaag graag over Jezus wil spreken en hoe hij ontdekte dat de Bijbel van begin tot eind spreekt over trouwen met God. Hij beschrijft een persoonlijke paradigmaverschuiving die hij ervoer 18 jaar na zijn bekering. Hij ontdekte de diepte van de relatie met God, specifiek met Jezus als de bruidegom. Hij haalt teksten aan die verwijzen naar het huwelijk,…

Weerbaarheid en veerkracht

De preek van Eugene Poppe, getiteld “Weerbaarheid en veerkracht” gaat over het thema van kracht en moed in het licht van Bijbelse principes. De keuze voor dit thema kwam voort uit het herhaalde Bijbelse gebod om sterk en moedig te zijn. Eugene benadrukt de begrippen weerbaarheid en veerkracht als essentieel voor het omgaan met moeilijkheden in het leven. Weerbaarheid wordt omschreven als het vermogen om tegenstand te bieden en stand te houden in moeilijke situaties, zonder weg te vluchten. Veerkracht…

New start

In de preek “New Start” door Corné den Breejen wordt gesproken over het belang van proclamatie en het uitspreken van geloof in plaats van gevoel. Hij benadrukt dat, ondanks donkere tijden, het nieuwe jaar een periode is van groei en bloei in het geloof. Hij moedigt aan om de tijd te nemen die nodig is, niet gehaast te zijn, maar actief deel te nemen aan het groeien en bloeien in het geloof. Corné den Breejen verwijst naar Psalm 1, waarin…

Geestelijke disciplines

Afgelopen zondag sprak Geert Bode in onze samenkomst. Hij deelt een preek over geestelijke disciplines, gebaseerd op de Bergrede van Jezus. Hij benadrukt het belang van deze disciplines om het karakter van God te ontwikkelen en het koninkrijk van God op aarde uit te breiden. De preek behandelt onder andere bidden, bijbellezen, aanbidding, zegenen, proclameren, geven, vasten en dienen als geestelijke disciplines. Geert benadrukt de paradox van discipline, waarbij het inzet vereist maar tegelijkertijd beloningen van God oplevert. Hij bespreekt…

Op weg om Gods werk op Gods wijze te doen

In deze preek van Eugene staat Joshua centraal, die op het punt staat het Beloofde Land binnen te gaan. De focus ligt op het principe van het volgen van Gods weg, die al voorbereid is. Joshua wordt opgeroepen om Gods principes hoog te houden terwijl hij deze weg bewandelt. De nadruk ligt op het belang van afstand houden van de drukte van het bestaan om tijd te nemen voor reflectie en om Gods wil te leren kennen. Eugene benadrukt dat…

Goliath; kijken of zien

Leendert Verkerk bespreekt het verhaal van David en Goliath uit het Oude Testament. Hij benadrukt het belang van de principes die we kunnen leren uit deze oude verhalen en hoe deze principes van toepassing kunnen zijn op ons moderne leven.

Het Elfde gebod

Menno Colijn begint met het bespreken van het belang van geven en refereert aan een bijbelvers uit 1 Timoteüs 6:17. Hierin wordt benadrukt dat men moet vertrouwen op God in plaats van op rijkdom. Hij verbindt dit met het principe van geven en benadrukt de vreugde van delen en het opbouwen van een fundament voor de toekomst. Daarna komt het gesprek op “Het elfde gebod”, een term die hij zelf heeft bedacht en die niet in de Bijbel staat. Het…

Dankbaarheid

In deze preek bespreekt Corne den Breejen het belang van dankbaarheid, zelfs in moeilijke tijden. Hij benadrukt dat dankbaarheid meer een houding is dan een gevoel en dat het essentieel is om God te eren, ongeacht onze emoties. De nadruk ligt op het uiten van dankbaarheid, zelfs als het gevoel van vreugde niet direct aanwezig is. Highlights Tevens wordt benadrukt dat dankbaarheid een constante houding moet zijn, niet afhankelijk van onze wisselende emoties. Gebruikt wordt Psalm 18:1-25 Psalm 18 is…

Op de drempel van een nieuw seizoen

Eugene Poppe sprak over de geestelijke lessen van Jozua op de drempel van een nieuw seizoen. De vijf geleerde lessen zijn: Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken en het land binnen te gaan dat Ik het volk van Israël zal geven. Elk…