Online archief

Online archief

Pasen; een fabeltje of toch een feit ?

Het is Pasen, we vieren niet alleen dat Jezus hing aan het Kruis, maar het Kruis is leeg, het graf is leeg en Hij is opgestaan voor u en mij op de derde dag. Marcel Oosterkamp neemt ons mee aan de hand van de volgende gedeelten uit de Bijbel. Sommige mensen zijn sceptisch, geloven niet je geen lot uit de loterij hoeft te kopen om tot het eeuwige leven te komen. In deze preek komen onder andere de feiten naar…

Het is volbracht

Er is toekomst omdat het leven van Jezus meer dan genoeg was om ons een toekomst te geven, Menno Colijn met een preek in onze serie nieuw leven. Aan het eind van de preek verwijst Menno naar het nummer In Jesus Name van Katy Nichole. Deze kun je hier terugkijken. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding…

Laat een ieder die dorst heeft komen

Je mag putten uit de bron van Heil. Oorspronkelijk betekend Heil : geluk, zegen, behoud, geestelijk, welzijn, genezing, redding, toevlucht, troost, verlossing, voorspoed en welvaart. Allemaal betekenissen van Heil. Dat is een bron waar we uit mogen putten en het is niet dat je naar een bron hoeft te gaan, maar het is een bron die in ons is als je je leven aan Jezus hebt gegeven. Luister nu de preek van Menno Colijn terug. En op de laatste, de…

Je bent vrijgesproken

Genade is het niet ontvangen wat we wel verdienden, namelijk veroordeling en de dood. Genade is wel ontvangen wat we niet verdienden namelijk vergeving en eeuwig leven. We hebben genade ontvangen en zijn vrijgesproken. We hoeven niet bang te zien want we weten dat we in Jezus boven de machten en krachten gesteld zijn. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie…

De vergevende Vader

Toen Israël nog een kind was, had Ik het lief;uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.Hoe harder ze geroepen werden,hoe meer ze hun eigen weg gingen.Ze brachten offers aan de Baälsen brandden wierook voor godenbeelden –terwijl Ik het toch was die Efraïm leerde lopenen hem op mijn arm nam.Maar zij beseften niet dat Ík hen verzorgde.Zacht leidde Ik hen bij de teugels,aan koorden van liefde trok Ik hen mee;Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten,Ik hield…

Op reis naar de rust

Armand Gimbrère neemt ons mee aan de hand van Spreuken 4:18-19 op reis naar de Hemelse rust. Als je de reis naar de Hemelse rust willt bewandelen dan is er maar 1 plek waar je informatie kan krijgen, niet op facebook, niet op instagram maar in de Bijbel. De reis begint met het aanvaarden van Jezus en eindigen wanneer het volledig dag is geworden. maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht,dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het…

Waar vind je rust in je ziel?

Wat heeft mayonaise te maken met het vinden van rust in je ziel? Luister en kijk naar deze preek. Jonathan gebruikt daarbij onder andere het volgende gedeelte uit de Bijbel. Dit zegt de HEER:Je staat op een kruispunt, kijk goed!Vraag na hoe de oude wegen liepen.Welke weg leidt naar het goede?Sla die in, en vind rust.Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.”Ik stel wachters over jullie aan,let op het geluid van hun ramshoorn.Zij zeggen: “Dat doen wij niet.”Daarom, volken, luister!Kom…

Welkom in de strijd

Welkom in de strijd, en nu je wapenuitrusting aantrekken ! Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.Neem…