Samen Gods veelkleurigheid ontdekken, beleven en doorgeven

Locatie Details

Baptistengemeente Tiel St. Caeciliakapel Kerkstraat 34 Tiel

Onze berichten

Tiel voor Jezus

Tiel voor Jezus is een initiatief gericht op het brengen van Gods liefde en redding in de stad Tiel. Op zaterdag 6 juli zullen wij deelnemen aan een gospel manifestatie met een middag- en avondprogramma met aanbidding en gebed. Dit zal plaatsvinden op de Waalkade in Tiel. Zie ook https://tielvoorjezus.nl/

Nieuwe Preken

Do Something Great neon sign

Jezus alleen, anders géén

Samenvatting van de preek van Marcel: “Jezus alleen, anders géén” Marcel begint zijn preek met een dankwoord en benadrukt het belang van Gods aanwezigheid in het bouwen van hun gemeenschap. Hij spreekt over de vrezen des Heren, oftewel ontzag voor God, en gebruikt bijbelse verwijzingen zoals Psalm 25, Psalm 34 en Jesaja 11 om dit te onderbouwen. Hij deelt een anekdote over een gesprek in een lift met een buurman die moeite heeft met zijn geloof door tegenslagen in zijn…
photo of buntings

Ik geef me over

Samenvatting van de preek “Ik geef me over” door Chris De preek van Chris draait om de betekenis van overgave, maar niet in de context van politieke of wereldlijke conflicten, waar overgave vaak geassocieerd wordt met verlies, schaamte, of verlies van vrijheid. In plaats daarvan gaat het om overgave aan Jezus, wat volgens Chris de grootste overwinning is die we kunnen behalen. Overgave aan Jezus leidt niet tot verlies, maar tot winst: vrijheid, geen schaamte, kracht in plaats van onderdrukking,…
trees under blue sky

De heerlijkheid van Jezus IN ons en onze taak in actie

e preek van Corné, getiteld “De heerlijkheid van Jezus IN ons en onze taak in actie,” bespreekt het unieke karakter van het christendom waarin God actief naar mensen zoekt in plaats van andersom. Corné benadrukt dat Jezus naar de aarde kwam om degenen die in nood zijn te redden, zonder dat zij eerst offers hoeven te brengen, aangezien Jezus zelf het offer werd. De preek legt de nadruk op de komst van de Heilige Geest met Pinksteren, die werd uitgestort…

“Wees daarom geduldig en laat je vullen door Mijn liefde en je zult versteld staan. Ik zal altijd bij je zijn waar je ook gaat. Dus vertrouw op mij en wees het licht in je omgeving”

Bijbeltekst van de dag

Geven

U kunt onze gemeente steunen door een gift.
Namens de gemeente zijn we u erg dankbaar.