Samen Gods veelkleurigheid ontdekken, beleven en doorgeven

Locatie Details

Baptistengemeente Tiel St. Caeciliakapel Kerkstraat 34 Tiel

Onze berichten

Youth Night

Op 14 april is er een Youth-Night ! Ben je tussen de 10 en 25 jaar kom dan naar deze avond. De interkerkelijke plek voor jongeren om vriendschappen te bouwen, geinspireerd te worden, te groeien in je relatie met God en samen verschil te maken in de kerk en daarbuiten. Deze avond begint om 19.30 en eindigt om 21:00.

Nieuwe Preken

praying woman inside church

De kracht van gebed

Geert’s preek ging over “De kracht van gebed.” Hij begon met het benadrukken van de blijdschap om terug te zijn en de kans te hebben om te spreken. Hij verwees naar Jeremia en de oude paden, wat leidde tot een bespreking van geestelijk leven en de geestelijke disciplines, zoals gebed, die in de Bergrede worden genoemd. Gebed is essentieel, benadrukte hij, en hij deelde persoonlijke ervaringen waarin gebed krachtig bleek te zijn. Hij benadrukte dat gebed communicatie is in al…
pink and white flower in close up photography

Het Plan van God tussen Pasen en Hemelvaart

De preek van Menno met als titel “Het Plan van God” benadrukt het belang van authenticiteit in de kerk en het diepgaande begrip van Jezus’ offer en zijn aanwezigheid tussen Pasen en Hemelvaart. Menno beschrijft zijn ervaring van echte gemeenschap in de kerk, waar mensen samen lachen, huilen en hun gebrokenheid delen. Hij reflecteert op het diepere plan van God, dat al voor de grondlegging van de wereld bestond, inclusief het offer van Jezus en zijn opstanding met Pasen. Menno…
person holding Holy Bible

Leven met Gods woord

Benjamin begint zijn preek door te verwijzen naar 2 Timotheüs 3:14-4:4, waarin Paulus aan Timotheüs schrijft om trouw te blijven aan de leer en het Woord van God, zelfs te midden van afwijkingen en uitdagingen binnen de gemeente. Timotheüs wordt aangemoedigd om het Woord te prediken, vol te houden, te weerleggen, te bestraffen en te vermanen met geduld en onderricht. De preek gaat verder met de context van de brief van Paulus aan Timotheüs, waarin Timotheüs als jonge leider wordt…

“Wees daarom geduldig en laat je vullen door Mijn liefde en je zult versteld staan. Ik zal altijd bij je zijn waar je ook gaat. Dus vertrouw op mij en wees het licht in je omgeving”

Bijbeltekst van de dag

maandag 15 april 2024 – Johannes 15:15-17

Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. — Johannes 15:15-17

zondag 14 april 2024 – Micha 5:3-4

Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede. — Micha 5:3-4

Geven

U kunt onze gemeente steunen door een gift.
Namens de gemeente zijn we u erg dankbaar.