Samen Gods veelkleurigheid ontdekken, beleven en doorgeven

Locatie Details

Baptistengemeente Tiel St. Caeciliakapel Kerkstraat 34 Tiel

Onze berichten

Samenkomst 3 maart 2024

Zondag a.s. spreek Corne den Breejen in onze samenkomst. Corné is geen onbekende in onze samenkomst. Luister zijn eerdere bijdragen terug via onze website ( https://baptistentiel.nl/preek-spreker/corne-den-breejen/ ) Iedereen is welkom en we beginnen om 10:00 uur. Tot zondag !

5 Voudige bediening : Profeet

Op 21 februari verwelkomen we jullie graag op een speciale avond gewijd aan de rol van de profeet in de kerk, onder leiding van de ervaren spreker Sjef Holsken. Sjef Holsken zal ons meenemen op een reis door de wereld van de profetische bediening. Met zijn diepgaande kennis en inzicht zal hij ons helpen begrijpen wat het betekent om een profeet te zijn in deze tijd en hoe de profetische gave ons als individuen en als gemeenschap kan verrijken. De…

Nieuwe Preken

Intrek nemen / ik zal wonen

De preek van Wouter Spoor, getiteld “Intrek nemen / ik zal wonen”, begint met hemzelf voorstellen als iemand die op basis van genade spreekt en de nadruk legt op het doorgeven van Gods woord. Hij benadrukt dat zijn verlangen is om de intimiteit tussen de gelovigen en God te vergroten, vooral in moeilijke tijden. Hij moedigt aan om dagelijks rust bij God te zoeken, omdat het leven vaak uitdagingen met zich meebrengt die gereinigd moeten worden door Zijn woord. Wouter…

Vervulling met de Heilige Geest

Marcel Oosterkamp begint zijn preek door te benadrukken dat de Heilige Geest aanwezig is in de samenkomst en dat het cruciaal is om God’s aanwezigheid te ervaren. Hij benadrukt de genade van God die ons in staat stelt dichtbij Hem te zijn en Zijn aanwezigheid te voelen. Daarna verwijst hij naar Efeziërs 5:18, waarin wordt opgeroepen om niet dronken te worden van wijn, maar vervuld te worden met de Heilige Geest. Hij interpreteert dit als een oproep om niet door…

Putten uit oude en nieuwe bronnen

De preek van Eugene Poppe getiteld “Putten uit oude en nieuwe bronnen”, behandelt een passage uit Genesis 26 en verkent de symboliek van oude waterputten als de kernwaarden van het geloof die door de tijd heen worden bedreigd en dichtgegooid door wereldse invloeden. Eugene benadrukt het belang van terugkeren naar deze oude waarheden, zoals de soevereiniteit van God, de unieke rol van Jezus als Verlosser, en de noodzaak van discipelschap. Hij waarschuwt tegen de hedonistische mentaliteit van zelfvoldoening en benadrukt…

“Wees daarom geduldig en laat je vullen door Mijn liefde en je zult versteld staan. Ik zal altijd bij je zijn waar je ook gaat. Dus vertrouw op mij en wees het licht in je omgeving”

Bijbeltekst van de dag

vrijdag 01 maart 2024 – Efeziers 6:13-17

Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de…

Geven

U kunt onze gemeente steunen door een gift.
Namens de gemeente zijn we u erg dankbaar.