Samen Gods veelkleurigheid ontdekken, beleven en doorgeven

Locatie Details

Baptistengemeente Tiel St. Caeciliakapel Kerkstraat 34 Tiel

Onze berichten

Geen samenkomst vandaag

Vandaag is er geen samenkomst in onze vaste lokatie de St. Ceciliakapel. Als gemeente zijn we op weg naar de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen. Volgende week is er weer een normale samenkomst.

Samenkomst 19 mei 2024

Op zondag 19 mei is er geen samenkomst in de St. Ceciliakapel zijn. Ook is er geen livestream aanwezig. Die dag zijn we te vinden op de Opwekking conferentie in Biddinghuizen. Mochten u nog mee willen, er zijn bij ons nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus. Interesse ? Neem contact op met ons. Op zondag 26 mei komen we weer samen op onze vast locatie.

Nieuwe Preken

trees under blue sky

De heerlijkheid van Jezus IN ons en onze taak in actie

e preek van Corné, getiteld “De heerlijkheid van Jezus IN ons en onze taak in actie,” bespreekt het unieke karakter van het christendom waarin God actief naar mensen zoekt in plaats van andersom. Corné benadrukt dat Jezus naar de aarde kwam om degenen die in nood zijn te redden, zonder dat zij eerst offers hoeven te brengen, aangezien Jezus zelf het offer werd. De preek legt de nadruk op de komst van de Heilige Geest met Pinksteren, die werd uitgestort…
aerial view photography of mountain under cloudy sky

God horen in de stilte

Sjef begint zijn preek met zijn eigen bekering en hoe hij Gods stem hoorde tijdens een dieptepunt in zijn leven. Hij benadrukt dat dit een persoonlijke ervaring was die hem leidde naar rust en vrede in zijn geloof. Vervolgens legt hij uit hoe God altijd bij ons is, zelfs in moeilijke tijden, en hoe we Zijn stem kunnen horen, vooral in de stilte. Hij citeert Psalm 23 om dit te illustreren. Sjef spreekt over het belang van profetie en het…
praying woman inside church

De kracht van gebed

Geert’s preek ging over “De kracht van gebed.” Hij begon met het benadrukken van de blijdschap om terug te zijn en de kans te hebben om te spreken. Hij verwees naar Jeremia en de oude paden, wat leidde tot een bespreking van geestelijk leven en de geestelijke disciplines, zoals gebed, die in de Bergrede worden genoemd. Gebed is essentieel, benadrukte hij, en hij deelde persoonlijke ervaringen waarin gebed krachtig bleek te zijn. Hij benadrukte dat gebed communicatie is in al…

“Wees daarom geduldig en laat je vullen door Mijn liefde en je zult versteld staan. Ik zal altijd bij je zijn waar je ook gaat. Dus vertrouw op mij en wees het licht in je omgeving”

Bijbeltekst van de dag

dinsdag 28 mei 2024 – 2 Timoteus 3:16-17

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. — 2 Timoteus 3:16-17

Geven

U kunt onze gemeente steunen door een gift.
Namens de gemeente zijn we u erg dankbaar.