Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Vrijdagavond, op Goede Vrijdag, komen we bij elkaar om met elkaar te zingen, stil te zijn en het avondmaal met elkaar te vieren. 

Een moment van stilstaan bij het lijden en de kruisiging van Jezus.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten! We beginnen om 20.00 uur in de kerk.