Posts door Baptistengemeente Tiel

Posts door Baptistengemeente Tiel

zaterdag 24 februari 2024 – 1 Petrus 2:9-10

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. — 1 Petrus 2:9-10

vrijdag 23 februari 2024 – Lucas 6:37-38

Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. — Lucas 6:37-38

5 Voudige bediening : Profeet

Op 21 februari verwelkomen we jullie graag op een speciale avond gewijd aan de rol van de profeet in de kerk, onder leiding van de ervaren spreker Sjef Holsken. Sjef Holsken zal ons meenemen op een reis door de wereld van de profetische bediening. Met zijn diepgaande kennis en inzicht zal hij ons helpen begrijpen wat het betekent om een profeet te zijn in deze tijd en hoe de profetische gave ons als individuen en als gemeenschap kan verrijken. De…

zondag 18 februari 2024 – Jakobus 5:14-15

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. — Jakobus 5:14-15

zaterdag 17 februari 2024 – Marcus 1:23-26

Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. — Marcus 1:23-26