Posts door Baptistengemeente Tiel

Posts door Baptistengemeente Tiel

Samenkomst 24 september 2023

Zondag 24 september 2023 spreek Menno Colijn in onze samenkomst. Iedereen is welkom en de samenkomst begint om 10:00 uur. Na afloop tijd voor gesprek en natuurlijk voor koffie en thee. Tot zondag.

donderdag 21 september 2023 – Hebreeen 13:20-21

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. — Hebreeen 13:20-21

dinsdag 19 september 2023 – Psalmen 40:10-11

Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid, ik houd mijn lippen niet gesloten, u weet het, HEER. Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent. — Psalmen 40:10-11

vrijdag 15 september 2023 – Efeziers 2:4-6

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. — Efeziers 2:4-6

donderdag 14 september 2023 – Marcus 10:43-45

Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. — Marcus 10:43-45