Maandthema “Gebed en vasten”

Maandthema “Gebed en vasten”

We verlangen er naar om onszelf te onderwerpen aan Jezus die het Hoofd van onze gemeente is en naar richting te zoeken voor het komende jaar in alles wat we doen.

David spreekt in Psalm 43 vers 3 en 4 het verlangen uit wat wij ook in ons hart hebben:

Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg,
naar de plaats waar u woont.
Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
Dan zal ik u loven bij de lier,
God, mijn God.

Psalm 43:3-4

We willen graag van 20 t/m 23 Januari met elkaar gaan vasten om ons te onderwerpen aan Jezus en woorden van Hem te ontvangen voor 2022.

Je kunt alle preken in deze serie terugluisteren, of kom naar onze samenkomsten.