Gebed en vasten

Gebed en vasten

We verlangen er naar om onszelf te onderwerpen aan Jezus die het Hoofd van onze gemeente is en naar richting te zoeken voor het komende jaar in alles wat we doen.

David spreekt in Psalm 43 vers 3 en 4 het verlangen uit wat wij ook in ons hart hebben:

Zend uw licht en uw waarheid,laten zij mij geleidenen brengen naar uw heilige berg,naar de plaats waar u woont.Dan zal ik naderen tot het altaar van God,tot God, mijn hoogste vreugde.Dan zal ik u loven bij de lier,God, mijn God.Psalm 43:3-4

Christelijke biologie

Om je aandacht meer op God te richten, zou je kunnen gaat vasten. Leendert Verkerk legt ons uit waarom dat belangrijk is. Hij gebruikt daarbij onderstaande delen uit de Bijbel. Toen vormde God, de Heer, uit het stof van de aardbodem de mens en blies hem de levensadem in de neus. En zo kwam de mens tot leven. Genesis 2:7 U richtte u naar deze slechte wereld en liet u leiden door het hoofd van de onzichtbare machten, door de…

De stem van één die roept in de woestijn

We ontvangen wat we geven, of in andere woorden, we oogsten wat we zaaien. Laten we omkijken naar elkaar en elkaar helpen daar waar nodig is. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden,zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.Elk dal zal…

Dient de Here met vreugde

Aan het begin van het nieuwe jaar in een periode waar verwachting, hoop en angst samen gaan, een dankoffer omdat we heel veel redenen hebben om dankbaar te zijn. Juich de HEER toe, heel de aarde,dien de HEER met vreugde,kom tot Hem met jubelzang.Erken het: de HEER is God,Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.Kom zijn poorten binnen met een loflied,hef in zijn voorhoven een lofzang aan,breng Hem hulde, prijs zijn…