Gebed en vasten

Gebed en vasten

We verlangen er naar om onszelf te onderwerpen aan Jezus die het Hoofd van onze gemeente is en naar richting te zoeken voor het komende jaar in alles wat we doen.

David spreekt in Psalm 43 vers 3 en 4 het verlangen uit wat wij ook in ons hart hebben:

Zend uw licht en uw waarheid,laten zij mij geleidenen brengen naar uw heilige berg,naar de plaats waar u woont.Dan zal ik naderen tot het altaar van God,tot God, mijn hoogste vreugde.Dan zal ik u loven bij de lier,God, mijn God.Psalm 43:3-4

Neem het Beloofde land in!

God heeft voor ons het Beloofde land klaargelegd. Alleen nemen wij het niet in. Waarom eigenlijk niet ? Menno Colijn legt het uit en gebruikt daarbij onderstaande gedeelten uit de Bijbel. Zij gingen op weg en verkenden het land, van de woestijn Zin tot Rehob, bij Lebo-Hamath. Zij gingen het Zuiderland in en kwamen tot aan Hebron, en daar woonden Ahiman, Sesai en Talmai, nakomelingen van Enak. Hebron nu was zeven jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte.Daarna kwamen zij…

Jezus aanraken

Wij zijn erfgenamen van Christus, dus houd moed, raak Jezus aan en ga in de menigte naar Hem toe, ook als iedereen in de wereld dat niet doet. Ga dan juist door de menigte heen. Leg pijn en verdriet bij Hem neer en geloof dat wanneer je Jezus aanraakt hij niet met z’n rug naar je situatie toestaat, maar dat hij zich omdraait en kijkt. Corné den Breejen gebruikt daarbij onderstaande tekst uit de Bijbel. Toen Jezus weer met de…

Christelijke biologie

Om je aandacht meer op God te richten, zou je kunnen gaat vasten. Leendert Verkerk legt ons uit waarom dat belangrijk is. Hij gebruikt daarbij onderstaande delen uit de Bijbel. Toen vormde God, de Heer, uit het stof van de aardbodem de mens en blies hem de levensadem in de neus. En zo kwam de mens tot leven. Genesis 2:7 U richtte u naar deze slechte wereld en liet u leiden door het hoofd van de onzichtbare machten, door de…

De stem van één die roept in de woestijn

We ontvangen wat we geven, of in andere woorden, we oogsten wat we zaaien. Laten we omkijken naar elkaar en elkaar helpen daar waar nodig is. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden,zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.Elk dal zal…

Dient de Here met vreugde

Aan het begin van het nieuwe jaar in een periode waar verwachting, hoop en angst samen gaan, een dankoffer omdat we heel veel redenen hebben om dankbaar te zijn. Juich de HEER toe, heel de aarde,dien de HEER met vreugde,kom tot Hem met jubelzang.Erken het: de HEER is God,Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.Kom zijn poorten binnen met een loflied,hef in zijn voorhoven een lofzang aan,breng Hem hulde, prijs zijn…