Maandthema “In vuur en vlam!”

Maandthema “In vuur en vlam!”

Deze maand staat in het teken van Pinksteren. Jezus had Zijn leven aan het kruis gegeven, in het dodenrijk de duivel overwonnen en opgestaan uit de dood. In de tijd dat Jezus daarna nog op aarde was vertelde hij de discipelen over het koninkrijk van God. Hij vertelde veel en gaf richting. Maar om te gaan doen wat Jezus verteld had was het nodig dat Jezus naar de Hemel zou gaan (Hemelvaart) zodat Hij een andere trooster zou kunnen sturen. Iemand die ons in vuur en vlam zou zetten om de opdracht van Jezus te volbrengen.  

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Mattheus 28:19-20

Dit kunnen we niet uit eigen kracht, daarvoor zond God de Heilige Geest om ons in vuur en vlam te zetten. Ga je mee op zoektocht zodat we 24/7 in vuur en vlam kunnen staan?