Posts door Baptistengemeente Tiel (Pagina 2)

Posts door Baptistengemeente Tiel (Pagina 2)

vrijdag 10 maart 2023 – 1 Korintiers 1:18-21

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’ Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door…

donderdag 09 maart 2023 – Johannes 3:16-17

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. — Johannes 3:16-17

woensdag 08 maart 2023 – Daniel 2:20-22

Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij hem. U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik, want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken. — Daniel 2:20-22

dinsdag 07 maart 2023 – Efeziers 5:17-20

Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. — Efeziers 5:17-20

Samenkomst 5 maart 2023

Zondag a.s. spreekt Eugène Poppe in onze samenkomst. Hij zal spreken over de 6 aspecten van het avondmaal. We zullen ook samen het avondmaal vieren. Iedereen welkom, we beginnen om 10.00 uur.

Samen groeien

Op 12 februari a.s. is er weer een samenkomst in onze gemeente. Aangezien het jaar-thema “Samen groeien” is, zullen gemeente leden een getuigenis geven van hun ervaringen tot nu toe. Zoals altijd ben je welkom. We beginnen zondag a.s. om 10.00 uur. Na afloop is er tijd voor koffie en gesprek. Tot zondag

Samenkomst 5 februari 2023

Aanstaande zondag 5 februari zal Corné den Breejen weer spreken in onze samenkomst. Corné is een regelmatige speker en in ons archief op onze website kun je zijn vorige preken terug kijken en luisteren. Je bent welkom in onze samenkomst ! We beginnen zondag om 10.00 uur.

Nu ook op Instagram

Zoals iedereen is opgevallen, zijn we onze sociale kanalen aan het uitbreiden. We gaan vanaf vandaag Instagram ook toevoegen aan onze sociale kanalen. De doelgroep van Instagram zijn vooral jongeren en jongvolwassenen. Toch heeft dit medium een brede leeftijdscategorie: 15 tot 40 jaar. Al neemt de populariteit met de leeftijd af, toch is het nog steeds erg populair onder de oudere groepen, zelfs onder hoogbejaarden. Vertel iedereen die je kent dat je vanaf nu ons ook kunt volgen op Instagram…