Samenkomst 21 januari 2023

Samenkomst 21 januari 2023

Zondag zal Menno Colijn in onze gemeente spreken over het thema: “Geestelijke strijd?”

Wat is nu geestelijke strijd? Is alle tegenstand ook altijd geestelijke strijd? Hebben we hier zelf invloed op?

Een mooi thema waarin Menno ons zal onderwijzen.