Jezus, de deur naar binnen én buiten

Jezus, de deur naar binnen én buiten

In het verhaal van de goede herder heeft Jezus het over de GOEDE herder. Zou dat betekenen dat er ook SLECHTE herders zijn? Ik denk het wel. Een slechte herder heeft niet de schapen, maar zijn eigen gewin voor ogen. De Bijbel noemt zo iemand roofzuchtig. De goede herder daarentegen zorgt voor jou. Hij zorgt voor zijn schapen.

In Johannes 10:1 staat: ‘Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnengaat is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open. En de schapen die horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen die volgen hem, omdat ze zijn stem kennen.’

En dan staat er zo mooi: ‘Hij gaat ons voor, en we volgen zijn stem.’ Vandaag de dag klinken er vele stemmen. Iedereen roept wat, iedereen vindt wat. Daardoor is de stem van God soms lastig te onderscheiden. Toch wil ik je op zulke momenten aanmoedigen om aan dit verhaal te denken. Zijn schapen kennen zijn stem. Wees niet onzeker, want ook jij kan Hem horen. Laat Hem de deur zijn waardoor je niet alleen naar binnen, maar goed naar buiten gaat in 2023!