Connect avonden

Connect avonden

Jhaaa!!! We starten met connectavonden! 
Een connectavond is een soort kringavond, in een iets ander jasje. Elkaar ontmoeten en bemoedigen. Maar ook een plek om mensen mee naar toe te nemen en in aanraking te laten komen met Jezus.

De eerste zal zijn op 10 mei; zet hem vast in je agenda. Zou je ook willen komen ? Neem dan contact op met ons via contact@baptistentiel.nl

Iedereen is welkom!!