Preken door Eugène Poppe

Preken door Eugène Poppe

Putten uit oude en nieuwe bronnen

De preek van Eugene Poppe getiteld “Putten uit oude en nieuwe bronnen”, behandelt een passage uit Genesis 26 en verkent de symboliek van oude waterputten als de kernwaarden van het geloof die door de tijd heen worden bedreigd en dichtgegooid door wereldse invloeden. Eugene benadrukt het belang van terugkeren naar deze oude waarheden, zoals de soevereiniteit van God, de unieke rol van Jezus als Verlosser, en de noodzaak van discipelschap. Hij waarschuwt tegen de hedonistische mentaliteit van zelfvoldoening en benadrukt…

Weerbaarheid en veerkracht

De preek van Eugene Poppe, getiteld “Weerbaarheid en veerkracht” gaat over het thema van kracht en moed in het licht van Bijbelse principes. De keuze voor dit thema kwam voort uit het herhaalde Bijbelse gebod om sterk en moedig te zijn. Eugene benadrukt de begrippen weerbaarheid en veerkracht als essentieel voor het omgaan met moeilijkheden in het leven. Weerbaarheid wordt omschreven als het vermogen om tegenstand te bieden en stand te houden in moeilijke situaties, zonder weg te vluchten. Veerkracht…

Op weg om Gods werk op Gods wijze te doen

In deze preek van Eugene staat Joshua centraal, die op het punt staat het Beloofde Land binnen te gaan. De focus ligt op het principe van het volgen van Gods weg, die al voorbereid is. Joshua wordt opgeroepen om Gods principes hoog te houden terwijl hij deze weg bewandelt. De nadruk ligt op het belang van afstand houden van de drukte van het bestaan om tijd te nemen voor reflectie en om Gods wil te leren kennen. Eugene benadrukt dat…

Op de drempel van een nieuw seizoen

Eugene Poppe sprak over de geestelijke lessen van Jozua op de drempel van een nieuw seizoen. De vijf geleerde lessen zijn: Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken en het land binnen te gaan dat Ik het volk van Israël zal geven. Elk…

Zie, ik dacht bij mezelf

Eugène Poppe sprak na aanleiding van 2Koningen 5 uit de Bijbel.Soms gaat het anders dan jij verwacht, zelfs als je denkt dat je getuigenis niets uithaalt, luister naar het advies van God. Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Nu hadden de Arameeërs op…

6 aspecten van het avondmaal

Eugène Poppe bespreekt de 6 aspecten van het avondmaal : De maaltijd van gedachtenis, van verwachting, van gemeenschap, van de vreugde, van vernieuwing en van getuigenis.

Welkom in de strijd

Welkom in de strijd, en nu je wapenuitrusting aantrekken ! Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.Neem…