Preken door Eugène Poppe

Preken door Eugène Poppe

6 aspecten van het avondmaal

Eugène Poppe bespreekt de 6 aspecten van het avondmaal : De maaltijd van gedachtenis, van verwachting, van gemeenschap, van de vreugde, van vernieuwing en van getuigenis.

Welkom in de strijd

Welkom in de strijd, en nu je wapenuitrusting aantrekken ! Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.Neem…

Dient de Here met vreugde

Aan het begin van het nieuwe jaar in een periode waar verwachting, hoop en angst samen gaan, een dankoffer omdat we heel veel redenen hebben om dankbaar te zijn. Juich de HEER toe, heel de aarde,dien de HEER met vreugde,kom tot Hem met jubelzang.Erken het: de HEER is God,Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.Kom zijn poorten binnen met een loflied,hef in zijn voorhoven een lofzang aan,breng Hem hulde, prijs zijn…

Op weg met Jezus betekent dienen als Jezus

Hoe laten we zien dat we op weg zijn met Jezus ? Dan kan natuurlijk alleen als we niet alleen met onszelf bezig zijn, maar juist omkijken naar onze naasten net zoals Jezus deed overal waar hij kwam. Dit aan de hand van de onderstaande bijbeltekst. Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld…

Ontmoeting met Jezus op een bruiloft

Preek waarbij duidelijk wordt dat Jezus wijn in ons leven maakt van water. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:…

Vergeving ontvangen en doorgeven

ik wil van morgen verdergaan met het maandthema vergeving en een tag die eigenlijk die centraal staat vanaf vanmorgen is kolossenzen 3 diverse 13 en 14 waar dit staat verdragen elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te vergeven heeft zoals de heer u vergeven heeft moet u elkaar gegeven en bovendien kleed u in de liefde dat is de band die u tot volmaakte eenheid maakt Kolossenzen 3, vers 13 en 14 en deze verzen zien we…