Preken door Eugène Poppe

Preken door Eugène Poppe

Zie, ik dacht bij mezelf

Eugène Poppe sprak na aanleiding van 2Koningen 5 uit de Bijbel.Soms gaat het anders dan jij verwacht, zelfs als je denkt dat je getuigenis niets uithaalt, luister naar het advies van God. Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Nu hadden de Arameeërs op…

6 aspecten van het avondmaal

Eugène Poppe bespreekt de 6 aspecten van het avondmaal : De maaltijd van gedachtenis, van verwachting, van gemeenschap, van de vreugde, van vernieuwing en van getuigenis.

Welkom in de strijd

Welkom in de strijd, en nu je wapenuitrusting aantrekken ! Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.Neem…

Dient de Here met vreugde

Aan het begin van het nieuwe jaar in een periode waar verwachting, hoop en angst samen gaan, een dankoffer omdat we heel veel redenen hebben om dankbaar te zijn. Juich de HEER toe, heel de aarde,dien de HEER met vreugde,kom tot Hem met jubelzang.Erken het: de HEER is God,Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.Kom zijn poorten binnen met een loflied,hef in zijn voorhoven een lofzang aan,breng Hem hulde, prijs zijn…

Op weg met Jezus betekent dienen als Jezus

Hoe laten we zien dat we op weg zijn met Jezus ? Dan kan natuurlijk alleen als we niet alleen met onszelf bezig zijn, maar juist omkijken naar onze naasten net zoals Jezus deed overal waar hij kwam. Dit aan de hand van de onderstaande bijbeltekst. Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld…

Ontmoeting met Jezus op een bruiloft

Preek waarbij duidelijk wordt dat Jezus wijn in ons leven maakt van water. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:…