Preken door Geert Bode

Preken door Geert Bode

praying woman inside church

De kracht van gebed

Geert’s preek ging over “De kracht van gebed.” Hij begon met het benadrukken van de blijdschap om terug te zijn en de kans te hebben om te spreken. Hij verwees naar Jeremia en de oude paden, wat leidde tot een bespreking van geestelijk leven en de geestelijke disciplines, zoals gebed, die in de Bergrede worden genoemd. Gebed is essentieel, benadrukte hij, en hij deelde persoonlijke ervaringen waarin gebed krachtig bleek te zijn. Hij benadrukte dat gebed communicatie is in al…

De bruidegoms lens

Geert Bode begint de preek met een persoonlijke noot over zijn recente bijbelstudieavond en zijn eigen levensverhaal. Hij deelt dat hij vandaag graag over Jezus wil spreken en hoe hij ontdekte dat de Bijbel van begin tot eind spreekt over trouwen met God. Hij beschrijft een persoonlijke paradigmaverschuiving die hij ervoer 18 jaar na zijn bekering. Hij ontdekte de diepte van de relatie met God, specifiek met Jezus als de bruidegom. Hij haalt teksten aan die verwijzen naar het huwelijk,…

Geestelijke disciplines

Afgelopen zondag sprak Geert Bode in onze samenkomst. Hij deelt een preek over geestelijke disciplines, gebaseerd op de Bergrede van Jezus. Hij benadrukt het belang van deze disciplines om het karakter van God te ontwikkelen en het koninkrijk van God op aarde uit te breiden. De preek behandelt onder andere bidden, bijbellezen, aanbidding, zegenen, proclameren, geven, vasten en dienen als geestelijke disciplines. Geert benadrukt de paradox van discipline, waarbij het inzet vereist maar tegelijkertijd beloningen van God oplevert. Hij bespreekt…