Preken door Jop Douma

Preken door Jop Douma

Het Koninkrijk vandaag en morgen

Het evangelie geen reddingsplan is voor de aarde, maar een doorbraak van Gods heelheid en hoop in een wereld vol chaos. Het komt van boven, het begint bij ons van binnen en wordt tastbaar buiten. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de…