Preken door Menno Colijn

Preken door Menno Colijn

Laat een ieder die dorst heeft komen

Je mag putten uit de bron van Heil. Oorspronkelijk betekend Heil : geluk, zegen, behoud, geestelijk, welzijn, genezing, redding, toevlucht, troost, verlossing, voorspoed en welvaart. Allemaal betekenissen van Heil. Dat is een bron waar we uit mogen putten en het is niet dat je naar een bron hoeft te gaan, maar het is een bron die in ons is als je je leven aan Jezus hebt gegeven. Luister nu de preek van Menno Colijn terug. En op de laatste, de…

Neem het Beloofde land in!

God heeft voor ons het Beloofde land klaargelegd. Alleen nemen wij het niet in. Waarom eigenlijk niet ? Menno Colijn legt het uit en gebruikt daarbij onderstaande gedeelten uit de Bijbel. Zij gingen op weg en verkenden het land, van de woestijn Zin tot Rehob, bij Lebo-Hamath. Zij gingen het Zuiderland in en kwamen tot aan Hebron, en daar woonden Ahiman, Sesai en Talmai, nakomelingen van Enak. Hebron nu was zeven jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte.Daarna kwamen zij…

De stem van één die roept in de woestijn

We ontvangen wat we geven, of in andere woorden, we oogsten wat we zaaien. Laten we omkijken naar elkaar en elkaar helpen daar waar nodig is. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden,zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.Elk dal zal…

Vol verwachting klopt ons hart

Ben je ook teleurgesteld omdat je verwachtingen niet uit zijn gekomen ? Sinterklaas kan het niet voor je oplossen. Zoek je vrede op aarde en in de mensen een welbehagen ? Luister dan deze preek terug. Menno Colijn gebruikt onder andere onderstaande delen uit de bijbel. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen – zoals geschreven staat in de wet van…