Preken door Leendert Verkerk

Preken door Leendert Verkerk

Op bezoek bij je maker

Je hebt een ticket naar de Hemel, dus maakt het dan nog uit wat je doet, of moet je dan een stap verder zetten ? Eerder in de dienst is onderstaande film vertoond. In de bijdrage van Leendert Verkerk wordt verwezen naar deze film. Aan de hand van het bijbelgedeelte Romeinen 12:1-5 wordt alles uitgelegd. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst…

Christelijke biologie

Om je aandacht meer op God te richten, zou je kunnen gaat vasten. Leendert Verkerk legt ons uit waarom dat belangrijk is. Hij gebruikt daarbij onderstaande delen uit de Bijbel. Toen vormde God, de Heer, uit het stof van de aardbodem de mens en blies hem de levensadem in de neus. En zo kwam de mens tot leven. Genesis 2:7 U richtte u naar deze slechte wereld en liet u leiden door het hoofd van de onzichtbare machten, door de…