Preken door Leendert Verkerk

Preken door Leendert Verkerk

Goliath; kijken of zien

Leendert Verkerk bespreekt het verhaal van David en Goliath uit het Oude Testament. Hij benadrukt het belang van de principes die we kunnen leren uit deze oude verhalen en hoe deze principes van toepassing kunnen zijn op ons moderne leven.

Veilig in Jezus armen

Het thema van de gezinsdienst was “Veilig in Jezus armen”. Leendert legt uit aan de kinderen en de ouders waarom we veilig zijn in Jezus armen.

Een droom van God, maar dan…

Waarom het verhaal van Jozef zo belangrijk is voor ons. Jakob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaän. Dit zijn de afstammelingen van Jakob. Jozef, zeventien jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers – hij was een jonge man – met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan hun vader over. Israël had…

Op bezoek bij je maker

Je hebt een ticket naar de Hemel, dus maakt het dan nog uit wat je doet, of moet je dan een stap verder zetten ? Eerder in de dienst is onderstaande film vertoond. In de bijdrage van Leendert Verkerk wordt verwezen naar deze film. Aan de hand van het bijbelgedeelte Romeinen 12:1-5 wordt alles uitgelegd. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst…

Christelijke biologie

Om je aandacht meer op God te richten, zou je kunnen gaat vasten. Leendert Verkerk legt ons uit waarom dat belangrijk is. Hij gebruikt daarbij onderstaande delen uit de Bijbel. Toen vormde God, de Heer, uit het stof van de aardbodem de mens en blies hem de levensadem in de neus. En zo kwam de mens tot leven. Genesis 2:7 U richtte u naar deze slechte wereld en liet u leiden door het hoofd van de onzichtbare machten, door de…