Preken door Leendert Verkerk

Preken door Leendert Verkerk

Christelijke biologie

Om je aandacht meer op God te richten, zou je kunnen gaat vasten. Leendert Verkerk legt ons uit waarom dat belangrijk is. Hij gebruikt daarbij onderstaande delen uit de Bijbel. Toen vormde God, de Heer, uit het stof van de aardbodem de mens en blies hem de levensadem in de neus. En zo kwam de mens tot leven. Genesis 2:7 U richtte u naar deze slechte wereld en liet u leiden door het hoofd van de onzichtbare machten, door de…