De heerlijkheid van Jezus IN ons en onze taak in actie

De heerlijkheid van Jezus IN ons en onze taak in actie

e preek van Corné, getiteld “De heerlijkheid van Jezus IN ons en onze taak in actie,” bespreekt het unieke karakter van het christendom waarin God actief naar mensen zoekt in plaats van andersom. Corné benadrukt dat Jezus naar de aarde kwam om degenen die in nood zijn te redden, zonder dat zij eerst offers hoeven te brengen, aangezien Jezus zelf het offer werd.

De preek legt de nadruk op de komst van de Heilige Geest met Pinksteren, die werd uitgestort nadat Jezus naar de hemel was gevaren. Deze Geest is niet vaag of abstract, maar een krachtige aanwezigheid die beschikbaar is voor iedereen die in Jezus gelooft. Corné moedigt aan om persoonlijk en als gezin naar Jezus te keren, en om te bidden voor een nationale bekering naar Hem, omdat de genade van God gratis beschikbaar is.

Corné herinnert aan de Hemelvaart van Jezus, waarbij de heerlijkheid van God, vaak aangeduid met de term “Shekina”, Jezus opnam. Hij bespreekt hoe de discipelen in afwachting van de Heilige Geest niet passief waren, maar actief baden en vastten. Dit illustreert hoe belangrijk het is om actief te bidden en te wachten op God.

Het belang van gebed wordt benadrukt, met voorbeelden van historische opwekkingen die met gebed begonnen. Corné spoort aan tot regelmatig bidden en vasten, niet als een verplichting, maar uit verlangen naar Gods kracht. Hij wijst op de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest, vergelijkbaar met dynamiet, die levens kan veranderen en gelovigen de moed geeft om het evangelie te verkondigen.

De preek sluit af met een oproep om in actie te komen in de kracht van de Geest, getuigend van Jezus’ liefde en redding, en de wereld te laten zien dat alleen Jezus de leegte kan vullen. Corné bidt voor moed, geloof en de kracht van de Heilige Geest om deze missie te volbrengen.