God, mijn hulp en vertrouwen

God, mijn hulp en vertrouwen

vandaag wil ik met jullie samen kijken naar een psalm die ons kan helpen in tijden als deze tijden waarin nieuwe regels hebben nieuwe normen nieuwe omgangsvormen waarin er uiteindelijk soort aanspraak wordt gedaan op onze flexibiliteit onze volharding sven incasseringsvermogen

en ik weet nu hoe het jullie vergaat maar het valt soms niet mee we kunnen ons enorm overvallen voelen en de stomme gevallen zijn we zelfs in een volledig afhankelijk van anderen

en in tijden van crisis hebben we allemaal een beetje hulp nodig en hebben allemaal iemand nodig op wie wij kunnen vertrouwen in tijden van onzekerheid en als jullie een bijbel bij je hebben of voor je hebben liggen dan wil ik jullie vragen om zal hem 121 op te slaan en dat is naar boven en pelgrims liet wat veel van de psalmen zijn geschreven voor pelgrims voor als hulp en bemoediging op hun reizen en psalm 121 voorlezen hem helemaal hot zijn maar acht verzen begint met het eerste vers

ik sla mijn ogen op naar de bergen van warm en hulp komen zal mijn hulp is van de heren die hemel en aarde gemaakt heeft hij is wel uw voeten niet laten wankelen uw bewaarder zal niet sluimeren zie de bewaarde van israël zal niet sluimeren of slapen de heere is uw bewaarder de heere is uw schaduw aan uw rechterhand de zon zal die overdag niet steken de maar niet in de nacht de heer zal u bewaren voor alle kwaad uw ziel zal hij bewaren de heer zal u uit gaan en uw ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid

nou als we dit lezen dan horen we de psalmist als het ware het roepen naar god helpt mij er gebeurt zo veel op op het moment om me heen

ik heb uw hulp nodig kunt u mij de weg wijzen je hoort je hoort het zeggen kunt u mij de dingen geven waar ik nu behoefte aan heb en in deze prachtige persoon van maar 8 verzen worden we aangemoedigd om op god te vertrouwen zelfs als het leven ons dingen geeft waar we niet om gevraagd hebben en dat vertrouwen dat drukt de psalmist uit in de grootheid van god het de god die schepper is van hemel en aarde de hier op uw ik ons vertrouwen kunnen stellen in elke omstandigheid van ons leven en niet alleen als de zon schijnt maar ook tijdens de donkere en kwade dagen van ons leven en de psalmist die richt zijn hoofd omhoog gericht zijn ogen hebt zijn ogen omhoog en ziet niet alleen de eindbestemming van zijn reis maar ziet ook de kracht van god aanwezigheid bij elke stap het de dalen en de bergen de stormen en de woestijnen die we onderweg tegenkomen god is erbij en op hem kun je rekenen dat is de boodschap van de psalmist vandaag en in tijden als deze kun je ook klein en onbeduidend voelen niet gezien of gehoord door je omgeving maar de psalmist verzekert je hier op dit moment dat god die kloof overbrugt en god is namelijk nooit te groot om voor jou te zorgen en je bent nooit te klein om door hem gezien of geholpen te worden en de schrijver bevestigd hier dat god ons tegemoet komt in onze ongerustheid en dat hij over ons waakt was een herder over zijn schapen braakt en deze persoon is dus een pelgrims liet zoals het heet er zijn 15 zal pelgrims liederen in de bijbel opgetekend en die beginnen bij het zal hem 120 gaan lopen door tot 135 en in die tijd van het oude testament moet je weten dan reizen de israëlieten van heinde en ver die kwamen overal vandaan en kwamen dan uit de dalen en trokken omhoog naar jeruzalem en om daar de feestdagen door te brengen in de tempel maar ook maakten zij die lange tochten samen met hun families en vrienden en ze keken dan verlangt de uit als we dan naar jeruzalem reisde om die tijd door te brengen in die heilige stad en om god daar te aanbidden maar ook om weer verenigd te worden met familie en vrienden en keken uit naar dat weer zien en deze pelgrims liederen die verder dan gezongen als men dus vanuit die lagere gelegen delen omhoog trok naar jeruzalem en voor wie in israël geweest is en de stad jeruzalem heeft die liggen dan kun je er alles bij voorstellen hoe dat is om vanuit onder uitvoer naar die stad zo omhoog te trekken en ik kan me dan helemaal voorstellen hoe het volk toen de psalmen zong terwijl ze naar jeruzalem gingen om daar god in de tempel te gaan aanbidden en deze zal me zijn dus de muziek voor die reis naar omhoog maar ik zal me zijn natuurlijk niet alleen interessant die staan hier niet alleen vanuit een historisch perspectief maar ze zijn ook prachtige metaforen voor onze eigen levens huis hoewel wij zelf op dit moment helemaal niet meer deelnemen aan de feesten in jeruzalem nemen deze zomer ons wel als het ware mee van de lage aardse delen naar het naar het nieuwe jeruzalem waar wij binnenkort mogen gaan vertoeven het de hogere heilige plaats waartoe god ons geroepen heeft en deze selge pijl pelgrims liederen geven ons jij moet ik zeggen essentiële waarheden op onze levens reis als we op weg zijn om voor eeuwig met god te zijn en wat ik zo mooi vind aan de bijbel is dat dat de bijbel stelt zaken nooit mooie voor dan dat we zijn de bijbel is altijd pijnlijk eerlijk en recht door zee als het over verschillende aspecten van het leven er is hij geen kortere of ontsnappingsroutes om aan de essentie van de menselijke leven te ontsnappen en daar horen pijn verdriet hoort daarbij naast vreugde en de mooie dingen maar op de een of andere manier leven veel mensen met de hoop en verwachting dat ze geen app problemen zullen ervaren of hoeven te ervaren en doen er alles aan om dat te ontwijken en dat daar nou eenmaal niet bij het leven hoort maar als ze dan geconfronteerd worden met moeilijkheden wordt dan slot er geen ontsnappen aan is dan is hun conclusie vlak dat de aanwezigheid van problemen dan inhoudt dat god afwezig is

na een grotere fout kun je wat dat betreft niet maken en god woord herinnert ons eraan dat we pelgrims en vreemdelingen zijn in een onbekend land en van wie de wegen vol gevaren zijn en de weg is lang de weg is vermoeiend en de weg is ook gevaarlijk en zijn kronkelt nou eenmaal langs momenten van tranen moeite droefenis me tot het moment dat we komen in die heilige stad en dat is het eerlijke beeld wat de bijbel schrift over het leven

en soms heb je dan hulp nodig onderweg maar we vinden we die onze eerste reactie is dan om ons heen te kijken wie kan mij helpen maar zegt de psalmist ik sla mijn ogen op naar de bergen

door dat te doen stelt hij zich vol goede weg zich omhoog kronkelt naar boven en wat hij mogelijk allemaal zal meemaken en wie hij gaat tegenkomen dat vertelt die zich dan voeren en zijn gedachten gaat uit naar alles wat er komen gaat dus het opwaaiende stof de verzengende hitte de dorst onderweg en in gedachten verzonken en turend in de verte kijkt hij met verwondering in de lucht naar de berg die voor hem ligt

je moet weten in de in de bijbel zijn nemen bergen prominente plaatsen aan als het gaat om belangrijke zaken die zich ontvouwen het zijn plaatsen van belangwekkende bijbelse gebeurtenissen vaak komen op de berg het natuurlijke en het bovennatuurlijke samen en er is niets majestueus aan bergen ze zijn bepalend voor het landschap in de eerste plaats en voor de mensen die er wonen maar ze reflecteren en abonneren ook aan de majesteit van god je zwaaien 55 vers 12 zegt het zo want in blijdschap zult u uit trekken en met vredevoort geleid worden de bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld de zullen in de handen klappen en zal hem 125 een van de pelgrims liederen zegt in de eerste twee verzen wie op de heren vertrouwen zijn als de berg sion die niet wankelt maar voor eeuwig blijft rondom jeruzalem zijn bergen zo is de heren rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid dus bergen worden ook geassocieerd dus met de alom aanwezigheid van de heer en we zijn heel beide gedeelten die de bergen beschrijven als een zegen maar in vroegere tijden waren bergen ook plekken van gevaar en ontbering god de spelonken en rotsen die verborgen gevaarlijke dieren en bloeddorstige bandieten en heidense culturen bouwde ook heel vaak aan bindingsplaatsen in de bergen en jazeker de pelgrims de zagen en zekere majesteit hem majestueuze tijd in de hoogte en de grootsheid van de bergen maar ze vonden er ook wel degelijk een zekere mate van gevaar en angst voor het onbekende en de weg er door heen op weg naar jeruzalem

en in anticipatie op die aanstaande aanbidding in de tempel van jeruzalem ontkwamen ze er niet aan dat er een realiteit onder ogen te zien was namelijk die aanstaande reis hoe zie je ze ook zouden willen dat die soepel zou verlopen en zonder al te veel problemen maar de hoopten ze dan op maar was de vraag niet of er gevaar en ontberingen onderweg zouden zijn maar veel meer wanneer en de pelgrim die probeerde zich zo goed mogelijk voor te bereiden toen ie op reis ging maar hij wist u dat de momenten zouden zijn die niet kon voorspellen en die die niet in de hand had en waar kon hij dan terecht voor hulp wij zijn directe omgeving bij zijn medereizigers voor een deel loste hij dat misschien zelf op en het zo mist heeft dus in het eerste vers van 121 ik sla mijn ogen op naar de bergen vanwaar men hulp komen zal en dan gaat het niet zozeer dat die berg die hulp geeft nee natuurlijk niet een andere vertaling zegt zegt het zo ik sla mijn ogen op naar de bergen vanwaar zal mijn hulp komen er wordt een vraag gesteld en net als de pelgrim begint onze reis omhoog in de wetenschap dat het geen gemakkelijke reis gaat worden onzekerheid is het in het verschiet waar kunnen we op vertrouwen op wie kunnen wij vertrouwen waar komt onze hulp vandaan en lieve mensen is dat niet precies hetzelfde wat wij ons vandaag de dag afvragen want trekken wij die gedachten door in onze levens reis naar de situatie van vandaag het uitbreken van de kroon actrices en daar zijn we geconfronteerd met een aantal hele vervelende en ingrijpende onzekerheden

het is een crisis nou eenmaal met een verregaande impact op deze wereld met verstrekkende gevolgen voor heel veel mensen en misschien zoals martine docas hij misschien lichtjes ’s nachts van wakker omdat je niet kunt slapen omdat je ontslagen dreigt te worden misschien zit je al thuis zonder werk en vragen je bezorgd af hoe het verder moet misschien maak je grote zorgen omdat je al een jaar leeft in slechte conditie en houd je mensen op afstand voel je je eenzaam ben je bang om ziek te worden en misschien ben je al ziek geworden of mogelijk maken je zorgen over je vader of je moeder of je grootouders die sinds het uitbreken van de kronen crisis hele dagen alleen zijn in het verzorgingstehuis en te lijden hebben onder eenzaamheid dat is wel de realiteit van vandaag en dan te midden van al deze zorgen is de logische vraag waar komt mijn hulp vandaan op wie kan ik nou echt vertrouwen en de salon geeft het antwoord onze reiziger die je kijkt omhoog en matthew contact met god en het tweede vers is dan klip en klaar of het antwoord er wordt niet heel lang gesproken het antwoord komt direct daarna in vers 2 mijn hulp is van de heren die hemel en aarde gemaakt heeft maar komt mijn hulp vandaan mijn hulp komt van de heren en de psalmist die beseft zich dat om zich heen kijken kan voor hulp maar dat hij en dat hij bij anderen te raden kan gaan en bij zichzelf maar dat brengt niet de echte hulp die die nodig heeft het kan wat het kan wat gemak geven in in dat mensen wat voor je zorgen maar de echte hulp is glashelder zijn hulp komt beide heren vandaan die hemel en aarde gemaakt heeft en de kracht van het ene saaie zinnetje is samengevoegd gevat in het idee dat god als god de schepper is voor hemel en aarde en van het hele universum dan hoeven we een noord de twijfelen aan de macht en majesteit van onze god als hij hemel en aarde gemaakt heeft zou hij dan niet in staat zijn om ons om jou en mij te hulp te schieten op het moment dat wij problemen en moeilijkheden ervaren natuurlijk wel als wij onze hoop en verwachtingen bij hem neerleggen dan is hij niet alleen omdat die voor ons zorgen wil maar ook omdat hij als scheppen als geen ander dat toe in staat is god wil je helpen mij kan het als geen ander hij heeft je al gemaakt hij heeft alles gemaakt en als je geconfronteerd wordt met moeilijkheden zorgen ontberingen bedenkt dan dit degene tot wie jij bidt is degene die hemel en aarde gemaakt heeft hij is de schepper en zo’n 121 is voor mij persoonlijk ook heel belangrijk geweest en nog steeds het de beeldspraak die deze psalm onze aanreikt namelijk op een reis naar een eeuwigheid met onze god en vader maar dat er gedurende die reis ook af en toe een hele pijnlijke en moeilijke momenten en onzekere momenten zijn heb ik het afgelopen jaar van dichtbij moeten en en en kunnen ervaren afgelopen jaar heb ik regelmatig troost en bemoediging geput uit deze verzen want een turbulente periode breekt vorig jaar rond deze tijd voor me aan als op 25 maart mijn vader valt in de keuken en op het eerste gezicht niks ernstigs maar zijn situatie die verslechterd zienderogen en vier dagen later overlijdt hij en dan is de uitvaart een week later en dan door de corona maatregel is het een heel kort en zakelijk afscheid niet wat je van gedacht had en precies een week later valt mijn moeder die breekt haar heup die gaat vervolgens twee weken door de kronen maatregelen in het ziekenhuis niemand kan daarbij gaat door naar een verzorgingstehuis drie weken kan er ook niet bij en de eerste en het laatste contact wat de als kinderen met elkaar gehad hebben is op 19 mei de dag dat ook zij sterft en als je dan binnen zeven weken onverwachts beide ouders kwijt raakt met op de achtergrond het verdriet dat mijn zus uit canada daarbij bij de uitvaart het niet aanwezig kon zijn dat zij precies in het midden van die zeven weken ook nog haar schoonmoeder verliest ja en dan ook nog de droefenis van het feit dat je schoonmoeder al maanden wat sporadisch bezoek kan ontvangen in de kamertje in het verzorgingstehuis ja dan is het wel lastig en als je vrouw de ochtend nog haar baan kwijtraakt en het begin van dit jaar ook nog twee mensen in je directe omgeving overlijden dan denk je wel eens van pool wordt gebeurt er maar dan snap je ook dat mijn vrouw en ik met regelmaat omhoog kijk kijken en zeggen waar komt mijn hulp vandaan en dan kunnen we met een gerust hart zeggen ondanks de pijn en het verdriet van het afgelopen tijd kunnen we zeggen mijn hulp komt van de here

en ik heb geen idee met welk probleem jij op dit moment en in welke fase van je levensreis je zit en wat de impact van de corona crisis op jou heeft want de trein teak inmiddels heel veel mensen die hun eigen verhaal hebben in de kronen crisis maar hoe onoverkomelijk ook het ook lijkt en ik heb geleerd om af en toe even in situaties zoals deze even even diep adem te halen achterover te leunen en even te kijken wat gebeurt er nou en het te kijken vanuit het perspectief van de gene die elk atoom in het universum heeft gemaakt en dan denk ik o ja hij helpt ons hij helpt mij en hij geeft een nieuwe kijk en nieuwe hernieuwde kracht om door te gaan en dan de verzen die daarna volgen zijn nog eens een extra bemoediging die we dan ook echt tot ons mogen laten doordringen dat er een belofte en verzekering is die erop volgen alsof de schrijvers recht 5 honden niet aan twijfel niet aan de almacht van god vertwijfelde niet aan dat je op god kan vertrouwen wat hij zegt in de verzen 3 en 4 hij zal uw voet niet wankelen niet laten wankelen u bewaarder zal niet sluimeren zie de bewaarde van israël zal niet sluimer of slapen dus een belofte als dat zo in de bijbel staat dat moment dat er het woord je zal staat dan maakt god hier in broer een belofte na je hij zal niet sluimeren of slapen en dat geeft dus een extra benadrukking van het feit dat het echt zo is in het licht van de huidige omstandigheden en van de problemen die nog zullen komen en waarom zou je ’s nachts wakker liggen god zegt hygiëne maar slapen ik blijf wakker ik slaap niet ikzelf zorg voor je en wij zien god niet maar hij ziet ons wel hij kent ons de schepper van hemel en aarde kent jouw bijnaam en hij kent alle details van het leven van mijn leven van jouw leven hij weet hoe wij ons voelen hoe we ons voelen hij weet waar we doorheen gaan hij kent onze zorgen en we hoeven niet eens om hulp te vragen bij wijze van spreken want hij is altijd wakker standby je als het ware om hulp te geven wanneer wij daar behoefte aan hebben en dan beschermt die ons zegt vers 5 en 6 de heere is uw bewaarder de heere is uw schaduw aan uw rechterhand de zon zal je overdag niet steken de maan niet in de nacht en te kunnen schuilen in de schaduw van de allerhoogste is een prachtige beeldspraak die vooral voor de reizigers in die tijd tot de verbeelding sprak want de verzengende hitte onderweg naar jeruzalem nou dat was heftig dat was soms nauwelijks te verdragen en zonder spreek was een serieus gevaar in die tijd en ook de nacht kent zijn eigen angsten maar tijdens de lange nachten is ook god aanwezig ook dan is die bij je en wijk nooit van je zijde en hij zal ons voor eeuwigheid bewaren

en dan de laatste twee verzen nog een keer de heere zal u bewaren voor alle kwaad uw ziel zal hij bewaarde de heere zal u uitgaan en nu ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid

en kijken we onder zijn dan zouden we de indruk kunnen hebben dat het de controle volledig verloren is god is bij bent u de controle kwijt over deze wereld ziet u niet wat er gebeurt maar niet is minder waard god gaat nooit de controle verliezen god heeft alles voorspeld en de de pelgrim hij uit de psalmist doelgericht en heel bewust op weg naar jeruzalem om hem daar te aanbidden en de heren doet de pelgrim de belofte dat op weg daar naartoe hij geen schade of kwaad aan zijn ziel zal oplopen god zelf zal hem bewaren en de belofte doet god op nu voor ons die als christen ook heel bewust en doelgericht de keuze hebben gemaakt om op reis te gaan naar de plaats waar wij god gaan aanbidden geeft god ons ook diezelfde belofte dat hij onze ziel zal bewaren en in dagen als deze is de hele wereld van ziet tot nu toe hebben gekend binnen een hele korte tijd is die veranderd naar een plek van angst om begrip enerzijds en wantrouwen en opstandigheid anderzijds weert dat ooit gedacht

als we natuur kerk na een jaar geleden we staan nu een jaar verder wie had gedacht dat de wereld de zo zo uitzien en de wereld die de belofte van de grot aan de kant zet en dat zegt van de bijbel en god te zijn maar kletsen onzin praat en van mensen die niet helemaal goed bij een hoofd zijn en diezelfde wereld probeert dan met uit alle macht en met man en macht de controle weer te pakken over het eigen bestaan en de reis die wij als gemeente maken waarin we van generatie op generatie het stokje van het evangelie hebben doorgegeven die reis gaat zijn einde naderen we zijn nou eenmaal 2.000 jaar onderweg en kijkend naar de wereld om ons heen om te zien wat er allemaal gaande is ben ik er van overtuigd dat het moment heel dichtbij is dat jezus ons komt halen dat we met hem meegaan dat we hem in de lucht tegemoet gaan en dan voor altijd met hem zullen zijn

en als de huidige tijd verradelijk en om wezenlijke aanvoelt vond zoals het voor velen van ons en van vele mensen de afgelopen tijd heeft gevoeld dan mogen wij omhoog kijken want daar wacht ons die geweldige hoop en zekerheid dat we eeuwig mijn god zullen zijn en tot dat moment mogen we weten dat hij over ons waakt gedurende onze levens reis en wat er ook gebeurt wat er ook in het verschiet ligt de hulp komt van onze here god want hij houdt van ons en niet kan ons daarvan scheiden niet kan ons scheiden van de liefde de hulp en zijn vertrouwen ook de corona crisis niet en wat er ook op je pad komt met welk obstakel je ook te maken krijgt wat je problemen en ontberingen ook zijn god in zijn onmetelijke liefde is erbij om je daarbij te helpen op hem kun je vertrouwen armin

0 reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *