Onze identiteit in Christus

Onze identiteit in Christus

Geert’s preek, getiteld “Onze identiteit in Christus,” draait om de essentie van het christelijk geloof: het weten en ervaren dat we kinderen van God zijn. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om te begrijpen en te groeien in onze identiteit als zonen en dochters van God.

Belangrijke punten uit zijn preek

 1. Identiteit in Christus:
 • Geert legt uit dat onze identiteit begint bij wat God over ons zegt. We zijn zonen en dochters van God, en dit vormt de basis voor ons hele leven.
 • Het besef van onze identiteit in Christus maakt ons sterk en helpt ons om te groeien in ons geloof.
 1. Hoe groeien we in onze identiteit?:
 • Geert bespreekt twee vragen: Wat betekent het om in Christus te zijn en hoe groeien we daarin?
 • Hij benadrukt het belang van weten dat we in Christus zijn en wat dat inhoudt voor ons dagelijks leven.
 1. Het voorbeeld van Jezus:
 • Geert vergelijkt onze spirituele reis met die van Jezus, vanaf zijn doop tot zijn bediening.
 • Hij beschrijft hoe Jezus door de woestijn werd geleid en verzocht werd door Satan, maar door zijn sterke identiteit als Zoon van God standhield.
 1. Bijbelteksten en bevestiging:
 • Geert verwijst naar verschillende bijbelteksten om te onderbouwen wat het betekent om in Christus te zijn, zoals 2 Korinthe 5:17 en Romeinen 8:10.
 • Hij legt uit dat onze geest al perfect is in Christus, maar dat onze ziel en lichaam nog een proces van heiliging doormaken.
 1. Persoonlijke ervaringen:
 • Geert deelt persoonlijke verhalen over zijn eigen worstelingen en hoe het besef van zijn identiteit in Christus hem door moeilijke tijden heen heeft geholpen.
 • Hij vertelt over de diepe liefde van God, vergelijkbaar met de liefde die hij als vader voor zijn kinderen voelt.
 1. Aanmoediging en gebed:
 • Geert moedigt de gemeenteleden aan om te bidden en God te vragen welke naam Hij hen zou geven, wat hun unieke identiteit en roeping in Christus kan onthullen.
 • Hij benadrukt het belang van het ontvangen van bevestiging en liefde van God om sterk te blijven in het geloof.
 1. Intimiteit leidt tot identiteit en autoriteit:
 • Geert sluit af met de gedachte dat intimiteit met God leidt tot een sterkere identiteit en uiteindelijk tot autoriteit in ons geestelijk leven.
 • Hij moedigt de gemeente aan om tijd door te brengen met God en te vertrouwen op Zijn leiding en liefde.

Praktische toepassing:

Geert nodigt de gemeente uit om samen het avondmaal te vieren, een daad die symbool staat voor onze eenheid met Christus en onze identiteit als Zijn kinderen. Tijdens deze viering wil hij de liefde en bevestiging van God over ieder individu uitspreken, hen eraan herinnerend dat ze geliefd zijn en één met Christus.

Deze preek benadrukt de diepe waarheid en het belang van onze identiteit in Christus, moedigt aan tot persoonlijke groei en intimiteit met God, en biedt praktische stappen om deze waarheid in het dagelijks leven te integreren.