Wie is Jezus morgen ?

Wie is Jezus morgen ?

Nadat Menno Colijn teruggekomen is uit Nigeria, vertelt hij ons als bemoediging hoe hij zich als onderdeel van de Kerk wil bewegen. De Kerk is er om samen met elkaar God te beleven en wij zijn samen het lichaam van Christus. Hij gebruikt hiervoor de volgende teksten uit de Bijbel.

Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!
Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond.
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Johannes 19:28-30

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Hebreeën 13:8

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeze 3:20-21