De kracht van de opstanding

De kracht van de opstanding

goedemorgen allemaal ik wilde eerst bidden,

vader als wal na deze liederen hebben geluisterd meegezongen misschien mee gedaan dan hebben we daarmee je al heel veel gezicht heel veel uitgesproken u een grote god die alles weet en alles over ziet u degene die het water wind om aanbeden te worden en vader we willen nu hoort gaan openen daarover gaan nadenken met elkaar en stilstaan bij de kracht van de opstanding want dat is zo intens dat is zo groot en ik bid dat u onze harten daarvoor opent dat u ons vult met uw geest zodat we

ja zodat we dat woord ook echt in drinken zeg maar en dat het ook zijn effect zal hadden in ons leven vader zo bidden we dat in jezus naam amen

nou ik noemde het al eens in mijn gebit ik wil deze morgen en stilstaan bij een vraag en die vraag is hoe kun je leven in de kracht van de opstanding en dat is best een belangrijke vragen misschien wel een ingewikkelde vraag misschien wel een vraag waar we niet een-twee-drie een antwoord op weten maar tegelijkertijd is een vraag waar wel een antwoord op we moeten weten als ik kijken naar gronden de de christelijke kerk in ons land ze kijken naar de christelijke kerken in ons dat als we kijken naar onze eigen lezen steeds even wat dichterbij dan komen misschien wel tot een dekking dat we in alles tekort schieten en dat we die opstandingskracht die we die we hebben de jezus heeft getoond dorpse op te staan uit de dood dat we dat dat we dat missen en dat we zoiets hebben van ja wat kabbelen een beetje voort en dat is het dan

als ik dan kijk naar paulus paulus die zegt in had heel veel plaatsen in zijn brieven daar haalt hij dat aan dat die opstandingskracht van jezus dat die zo enorm belangrijk is en dat die zo veel kan doen we gaan gewoon een aantal een paar vissen kijken om te ontdekken van wat ze wat zegt paulus daarover en wat betekent dat nou ook voor ons nu in deze tijd in 2 timoteus 3 in de eerste verse daar geeft power zijn heel op hele opsomming van wat er allemaal mis gaat en dan gaat het hier niet eens over de de mensen die niet geloven maar het gaat eigenlijk over mensen die geloven mensen die op de een of andere manier gericht zijn of willen zijn op schot en dan gaat er van alles en nog wat mis en dan zegt hij op een geven moment in vers 5

dus we hebben een schijn van god verricht maar hebben de kracht en van vloog het keer die ook van hen af dat is een heftige uitspraak en ik wil dat god mij een beetje uitpluizen zeg maar van wat zegt paulus hier nu eigenlijk te komen een paar woorden in naar voren die het een en ander laten zien na het eerste moord is godsvrucht dat is een beetje een lastig woord van wat betekent dat nou eigenlijk nou in het griep is grieksestraat uit keuze bij jas en dat betekent zoiets als vroomheid godsdienst religie met andere woorden paulus zegt hier dat datgene wat ze laten zien van een geloof dat dat schijn is het is nep het is gewoon nep het klopt gewoon niet

de gelovigen laten iets zien dat misschien aan de buitenkant dat het allemaal nog wel een beetje wat lijkt maar aan de binnenkant is er van alles mis ergens zegt jezus geloof ik in een van evangeliën tegen de farizeeër dat ze wit gepleisterde ga graven zijn nou dat is nogal wat weet je aan de buitenkant ziet het er mooi uit maar aan de binnenkant is het dood is het allemaal zag aan nou tweede woord wat hij noemt een wil ik even iets langer bij stilstaan dat is het woord kracht en in het grieks dat daar die naam is en dat is eigenlijk een heel bijzonder woord want dat is dat woord is nauwelijks te vertalen in het nederlands in ieder geval niet met een woord vertalen vertalingen die gegeven worden zijn macht vermogen kracht en zo zijn er nog wel meer kom ik straks nog even wat meer op terug maar als we kijken naar dit woord dan

dan zegt dat woord eigenlijk van als het in in in de context gebruikt wordt vorm van een persoon of een of of iets zeg maar dan staat er even kijken dan wordt het bedoeld het vermogen de kracht die iemand of iets in zich had om iets te doen dus het is iets wat van binnenuit komt het is het is het is niet iets wat van buitenaf komt naar van binnenuit komt dat een persoon of iets dus het vermogen had lukken elkaar 8 had om iets te doen nou jezus gebruikte dat woord ook heel vaak als we kijken naar de evangeliën zie je heel vaak dat jezus zeg van er is kracht uit mijn gegaan dan staat dat woord er is dunamis uit mijn gegaan en anderen zeggen ook over jezus van de kracht die van jezus uit gaat de dunamis die van jezus uit gaat en dan zie je gelijk al dat het woord gebruikt wordt met iets wat jezus ook doet en als er gesproken wordt over kracht van een woord of een klank dan moet er iets we zijn gedachten als het vermogen van dat woord of die klank om een bepaalde boodschap over te brengen

de die naam is van een van een woord van een klank dus dit is ook kracht in woorden in in klanken die voortgebracht worden

nou als we verder gaan kijken nog meer dan wordt dat woord die naam is ook gebruikt als er gesproken wordt over kan te doen of wonderen doen

snel ze zwemmen of kijken weer het woord wordt op zoveel plaatsen ik heb ze niet geteld maar echt op tientallen plaatsen wordt het woord gebruikt in de bijbel en het soms wordt dat woord zelfs een soort wordt er soorten personen van gemaakt zeg maar en dan gaat het over een persoon of een instantie als vertegenwoordiger van een bepaalde macht of kracht nou zo zie je al dat er er is ontzettend veel te zeggen over dat ene woord en dat is niet in een nederlands woord of zo samen te vatten de vertalers die moeten daar natuurlijk iets mee doet die zitten meestal zitten ze iets van kracht of macht zitten ze er meer als vertaling maar het houdt zo veel meer in dan gaan we straks nog even wat dieper op naar kijken met elkaar en dat deel hem hoort wat er genoemd wordt dat is verloochend en dat is ook weer zo’n woord een beetje beetje oud woord van ja wat betekent dat nou eigenlijk het van in het in het grieks later weer ook even goed lezen ermee men nooit nou moeilijk woord maar dat betekent zoiets als als nee zeggen als weigeren als ontkennen ook weer naar woord waar heel veel vertalingen achter staan nou eigenlijk kun je dan samenvatten als we kijken naar dit dat enig s even wat paulus hier dan zegt is dat het dus gelovigen zijn die die een nep christen zijn en nee zeggen tegen de kracht van jezus dat is eigenlijk wat er staat nou dat is een da’s een heftige uitspraak die paulus hier doet en dat zegt die dus niet tegen mensen die niet geloven maar dat zijn hij zegt dat tegen mensen die zeggen dat ze god volgen nou het zal je maar gezegd worden dat je een echt christen bent en nee zegt tegen de opstandingskracht van jezus wel

als we dan gaan kijken naar vandaag de dag dan met name het wisten dan zien we heel veel christenen eigenlijk op het andersom zeggen zijn er weinig christenen die leven uit die dunamis kracht van jezus en hoeft helemaal niet ver te kijken dan steek ik ook hand in eigen boezem dan zijn we eigenlijk maar een beetje en een slap aftreksel van de opstandingskracht van jezus

en nou is natuurlijk heel makkelijk om dan toch weer een beetje bij ons weg te houden en en kijken naar andere van hoe anderen bezig zijn door anderen doen of niet doen maar wij zijn wel onderdeel van hetzelfde lichaam bij horen bij elkaar we zijn in dat opzicht zijn de zijn de een nou waarom leef ik waarom leven wij zo weinig vanuit de kracht die wij gewoon hebben ontvangen we hebben die opstand is van kracht jezus van jezus ontvangen dat zit gewoon niet ons en waarom doe je dan zo weinig mee nou best een confronterende vraag denk ik als we dan even kijken het oude testament ik vind dat er weer mooi om om te kijken naar is er wel om dat is er wel in zoveel dingen een voorbeeld is en ook daarin geldt weer dat wel heel gauw gelijkheid van moet dat voor kijken weet je dat ze wijzen reden hebben wijzen naar dat volk en en en en vinden dat dat volk toch wel nou ja slappe hap is zegmaar maken zoveel wonderen mee maken zoveel tekenen van god mee zien de die naam is van god heel vaak denk maar aan de uittocht uit egypte uit de door de woestijn hij in een komisch in beloofde land en al dat land wat ze moeten veroveren en weet ik het allemaal maar wij we makkelijk praten wij kijken van een afstandje maar stel jezelf eens even tussen dat volk op dat moment wat zou jij dan doen zou jij dan als enige opslaan en zeggen van ja wacht deze jongens we gaan we doen het helemaal verkeerd we moeten wel vertrouwen op de kracht van god of handelen we gewoon met de meute mee

ondanks dat de dynamisch van god duidelijk en zichtbaar aanwezig was gingen ze keer op keer hun eigen weg

nou en dan nu wij

ik denk dat wij ook kunnen zeggen dat we veel gezien hebben en meegemaakt hebben misschien niet direct fysiek dat je dat je van alles en nog wat aan wonderen en tekenen hebt gezien misschien ook wel de maar we wel een boek waarvan alle zag het in staat met wel een boek waarin we kunnen zien en kunnen ontdekken wie jezus is en wat hij allemaal voor ons heeft gedaan hij is de centrale persoon in de hele bijbel niet alleen het nieuwe testamenten er zijn heel gauw geneigd om te zeggen van als het over jezus hebben ja dan moet je het nieuwe testament lezen nee je moet de hele bijbel lezen want jezus komt tevoorschijn door de hele bijbel heen hij is de beloofde messias van het begin af aan al vanaf het eerste vis bij wijze van spreken

en als we dan kijken naar wat we net hebben gehad we met het pesachfeest gehad en hebben teruggedacht aan aan wat jezus heeft gedaan en en dan moet je bedenken iemand is dood en drie dagen later schreef hij weer

leg het maar uit weet je ik kan dat niet het is het is onvoorstelbaar en dat laten zien wat die tu naam is kracht die opstandingskracht van jezus heeft gedaan dat de dood zelfs overwonnen is dat de dood en gewoon niet meer is ja natuurlijk we overlijden nog in deze wereld maar we leven wel verder

de dood is overwonnen nou daar is enorm veel kracht voor nodig dat kunnen wij nu bewerken dat kon alleen maar jezus en wat er dan veel bij veel mensen gebeurt hij al ze als we dan daarna kijken dat dat bovennatuurlijke dat ongelooflijke wat gebeurd is bij de opstanding van jezus beetje woordspelletje maar dan heel veel christenen vinden het dan ook om geloof hulk ongeloof we proberen verklaringen te vinden we proberen het te verklaren van ja maar en dan denken we al heel gauw dat mensen die niet in god geloven dat die allerlei verklaringen zoeken he kunnen we zelfs in de bijbel lezen ja vertel maar dat de discipelen hebben het lichaam gestolen of naar je allerlei allerlei dingen worden erbij gehaald om naar een verklaring te geven van het feit was een feit hij is door honderden mensen gezien dat jezus dood was en weer levend geworden is en waar je als christenen hebben de neiging om daar soms in mee te gaan de clip misschien even hard maar het is wel zo dat krishna ook zoiets hebben van ja ja dus je de test zal toch best ergens een verklaring voor kunnen zijn nee die is er niet dries maar één verklaring door opstandingskracht van jezus punt dessel

en zo zijn heel veel christenen bezig ook om te kijken hoe ze een eigen ideeën hun eigen verklaringen geloofwaardig te maken en dan gaan ze voorbij aan de bijbel en dan gaat er precies gebeuren wat er wat bij ja wat paulus hier zegt in in 2 timoteüs de drie de eerste paar vissen mensen die al op van alles en nog wat gefocust zijn behalve op de tenen

het unieke de opstandingskracht van jezus en daarmee halen als het ware die dunamis uit ons geloof en zeggen we nee tegen de opstanding die naam is nou zo dat we een verklaring kunnen zijn als we kijken naar de christelijke kerk in het westen nederland onze stad ons eigen leven het lichaam van jezus dat dat zo zwak is dat we zo weinig zien gebeuren als het hebben over wonderen en tekenen dan denk dat dan dan hebben gelijk al de verhalen klaas van ja in de azië afrika en zuid-amerika de gebeurt van alles en nog wat ja dat is speciaal want daar moet het evangelie verkondigd worden

en hier de die niet ik geloof zeker dat het die nodig is misschien is het huwelijk harder nodig dan in die gebieden omdat wij je zo

hoe zeg je dat zo gewend zijn aan alles loopt wel we krijgen alles wel voor elkaar zelfs nu in de in in een crisis waarin we zitten we hebben ons net je in onze droog je weer met het dak boven ons hoofd dus we kunnen van alles en nog wat hebben god toch niet nodig doorregen het allemaal zelf

en ik geloof dat we god te korten doen als we die opstanding is die naam is die opstandingskracht van jezus niet benutten daarmee je geven wie de plek en de eer die hij toe komt nou als we dan weer naar paulus gaan kijken dan gaan we wat verder kijken

paulus die dat is natuurlijk iemand waar we best een beetje tegenop kijken veel tijd maar gewone man lossen hij is ook van alles uitgespookt

we kijken tegenop van 12 dat is een dat is een geestelijke ja hoe zeg je dat en een big boy een geest dat ik iemand en als we dan kijken naar filippenzen filippenzen 3 alles wat een geweldige cv die noemt hij ook op het ijs geef ze afstamming weer geef ze opleiding weer geeft van alles en de neef van lawaai weet je als iemand met zo’n cv binnenkomt denk je van nou kom maar binnen ja mag je voorganger worden want je hebt wel eventjes alles voor elkaar en zegt die van ja maar weet je eigenlijk stan onzin het is helemaal niet nodig en dan gaat ie filippenzen 3 vers 10 dan zegt ie

daarvoor race dus gezegd van aanwezi het is allemaal heb ik allemaal niet nodig eigenlijk maar wat ik wel wil is omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden doordat ik er zijn dood gelijkvormige wordt denk ik van wel als je dat zo is leest van wachtte even paulus je bent toch al een volgeling van jezus en en en je doet wonderen en tekenen en weet ik het allemaal en dus zeg je nog steeds dat je hem mag kennen de kracht van zijn opstanding de gemeenschap met zijn lijden doordat ik aan de zijn dood gelijkvormig wordt ik had wat missie dan nou opnieuw maar we dus kijken naar naar die woorden die hij daarin gebruikt dus hij wilde drie dingen hij wilde jezus kennen hij wilde de kracht van zijn opstanding kennen en wilde deelhebben aan zijn lijden nou als we dan weer gaan kijken naar de woorden die aanval gebruikt te worden het woord kennen gyroscoop dat betekent leren kennen weten bemerken begrijpen het hout meer een proces in aan activiteiten dus het is iets van hij wilde constantheid bezig zijn om echt alles van jezus te ontdekken

niet van oké we weten jezus geboren groeide op laatste drie jaar ging die rondlopen wonderen doen tekent doen aan het kruis gestorven en begraven opgestaan dat was gebouw dus niet genoeg is paulus wil ik wil ik wel al eens kennen van hem alles

kennis vergaren hij heeft het ook inzicht dat woord begrijpen hij wil jezus begrijpen begrijpen waar jezus denk het niet twee zie ik nu

jezus zo veelomvattend het hij is bijna niet te begrijpen

tweede woord het woord kracht ook hier staat weer die naam is dan heb al heel wat over gezegd

en paulus wat ik net al zei alles doet heel veel wonderen en tekenen en jezus staan maar zelfs dat was niet genoeg hij wilde meer hij wilde ik heb maar opschreven hij wilde dynamiet kracht want dat zit ook in uit woord die naam is hij wilde hij wilde explosief zijn hij wilde ja die kracht van jezus die opstandingskracht van jezus wil die tot in de diepste vezels voelen ervaren en dat het er ook uit kwam en blijkbaar zijn dan wonderen en tekenen ja is dat nog niet genoeg

dan het derde woord voor eigenlijk is dat een beetje combinatie ook het woord gelijkvormig wat dan vertaald wordt met het hetzelfde maken zelfde gedaan te geven en in combinatie met dat woord gemeenschappen koinonia dat het ja en aan elkaar gelinkt is zeg maar en dat is wat hij wilde paulus wilde de krachten in de troost van jezus voelen hij wilde dat ervaren en paulus heeft heel wat meegemaakt eh even kijken heb ik opgeschreven hij is verslagen hij schudde schipbreukeling geweest hij is gestenigd hij is gevangen gegeseld noem maar op en uiteindelijk zouden zelfs gedood worden om zijn geloof en hij zag in dat lijden wil ik eigenlijk ervaren zoals jezus leed en jezus leven echt hè maar wel in het vertrouwen op zijn vader ik denk dat dat is wat paulus bedoelde van oké al dat lijden dan kan ik naar de omstandigheden kijken naar kan ik kijken naar van van nou ja weet je word ik weer gestenigd ik heb ik weer klappen gehad zit ik weer in de gevangenis maar eigenlijk daarin voelen en ervaren de rust en het vertrouwen wat jezus had in zijn lijden

nou dat is de honger zeg maar die paulus hier laten zien in dat ene vis en denk ik wel dan heb ik nogal een paar dingetjes te leren en misschien jullie ook wel meedoen maar dan gaan we weer even naar onszelf toe nu jij en ik verlang ik en verlang jij naar die tu naam is naar die kracht van jezus in ons leven

en nogmaals het is niet de vraag of die opstanding zie naam is of die beschikbaar is die vraag is allemaal antwoord dat is beschikbaar dat heeft jezus laten zien en dat zit in jouw als je jezus het toegelaten in je leven dan heb je hem in jou dan zit die opstandingskracht in jou nou dan word het tijd dat we dat gaan gebruiken en dat wil nou niet zeggen het gelijk dat we allerlei wonderen en tekenen gaan zien hebben dan gaat het allemaal even niet om dan haal ik toch wel even dat vis aan wat paulus hier zegt het gaat om meer het gaat ook om het diepte kennen van jezus en zijn we daarmee bezig of nemen we genoegen met van nou ja ik lees en nu en dan een stukje de uit de bijbel en nou ja dat verhaal ken ik wel kan ik wat sneller doorlezen en al dat heb ik nog niet zo vaak gelezen lees ik even wat langzamer dan gaat het ook niet om mij het gaat erom dat we meer en meer gaan proeven gang gaan smaken wie jezus is daar ben ik er van overtuigd dat er iets gaat gebeuren in deze wereld weet je want jezus leeft de dood is overwonnen

dus geen enkele belemmering meer om die opstanding is die naam is om die naar buiten te laten komen en misschien begint dat dan wel met mij wat we lezen in romeinen 12 vers 1 en 2 ik lees het voor uit de basis bijbel want dat geeft net even wat makkelijker weer wat daar staat want er staat best leven in een herziene statenvertaling dat het toch wel een beetje wat moeilijker neergezet romeinen 12 vers 1 en 2 god is liefdevol en goed daaraan moedig ik jullie aan broeders en zusters om jezelf aan god te geven geef jezelf als een levend en heilig offer waar god blij mee is het is goed om god op die manier te dienen jullie moet u niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen maar leven als nieuwe mensen door dat jullie op een nieuwe manier zij gaan denken namelijk op slot manier dan zullen jullie ook anders gaan leven dan zullen jullie weten wat god wil is en alles wat hij wil is goed mooi en vermijd als we ons leven als een of voor gegeven aan god dan gaat die opstanding is die naam is gaat eruit komen daar ben ik heilig van overtuigd want dat staat hier het is een nieuwe manier van lezen en die nieuwe manier van leven is niet het volgen van regeltjes maar dat is ruimte geven maar nu opstandingskracht in jou nou afsluiting zou zeggen zet die stap elke dag weer toen jezelf over te geven het betekent niet dat je als het ware elke dag op je knieën moet gaan en je hart aan jezus’ moet geven dan bedoel ik niet dat hoop ik dat jullie dat ook wel snappen maar het gaat er wel om van wie heeft de regie in jouw lezen in handen ben je dat zelf of is jezus dat en als jezus dat is dan gaat ze zijn kracht zijn dynamisch daar ook echt uit naar voren komen

0 reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *