Het is volbracht, Jezus leeft!

Het is volbracht, Jezus leeft!

een paar prachtige mooie liederen die eigenlijk al ontzettend veel zeggen over wat er wat er gebeurd is

het thema deze maand dat is het is volbracht naar de past natuurlijk heel mooi als we vandaag dan het paasfeest vieren de overwinning die jezus heet behaald en dan daar een maand gewoon een aantal keren over nadenken met elkaar en voor vanochtend heb ik staan het is volbracht jezus leeft en als we dan gaan kijken naar wat er allemaal over in de in de bijbel straten dan ja dan is er ontzettend veel uit te halen er is er ontzettend veel te ontdekken goed om te weten dat het feest van bevrijding en overwinning want dat is het uiteindelijk het pesachfeest is natuurlijk van van origine is dat joods feest het is het joodse persen afgeblazen de bevrijding van uit de slavernij van uit egypte vierde en daar aan terugdacht de dachten dat ze bevrijd werden door de een geweldige ingrijpen van god in de hele situatie daar allerlei dingen die gebeuren en uiteindelijk werden ze uit de onderdrukking en de gevangenschap weggehaald

als we kijken naar het nieuwe testament en dat dat zien we natuurlijk heel vaak ook als we met elkaar het avondmaal vieren dan zien we dat jezus daar nieuwe betekenis aangegeven heeft hij heeft niet gezegd van hp slag dat is voorbij je dus we gaan nu pasen vieren of zo nee wij hebben daar een andere naam aangegeven maar het is nog steeds pesach en het is nog steeds het feest die het feest wat jezus heeft gebruikt om te laten zien wat hij zou gaan doen hij zou ons gaan bevrijden en losmaken van uit de gevangenschap van de zonder en dat is mooi als we daar een beetje bij stilstaan en over nadenken in je saaie 53 wordt daar al heel veel over gezegd dat is ook een gedeelte wat we vaak aan halen en ik wil er een vers uit voorlezen je saaie het 53 vers 5 en daar staat hij is om onze overtredingen verwond om onze ongerechtigheden verbrijzeld en de straf die ons vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen

nou alleen al deze woorden die honderden jaren voordat jezus daadwerkelijk aan het kruis ging al zijn uitgesproken jezus de messias die alles voor ons zo over hebben en als we kijken naar dit vissen dan is het eigenlijk ook tegelijkertijd de rode draad in het hele gedeelte als je heel je zou je 53 zal lezen en ook nog wat gedeeltes te voren en daarna dan is dit vis als het ware de rode draad dat jezus de messias de messias van het joodse volk zou komen een overwinning zou hebben over de zonde en schuld die er was waar voor betaling zou zijn en hij zal die betaling ook gaan doen genezing voor de zonde dat is het uiteindelijk en met de eerste brief van petrus die zegt daar ook nog iets over een peeters 2 vers 24 waar staat die zelf jezus dus die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout op dat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven door zijn striemen bent u gaan lezen en weet je en dan gaat het soms wel eens dat het een beetje hen omdat woorden genezen en zo erin staan dat er wordt er heel gauw gedacht aan een lichamelijke genezing maar dan gaat het tini om zowel in je saaie als hier een petrus gaat het erom dat we geestelijk genezen worden en dat is van hele andere orde

we hebben genezing nodig van de ziekte van de zonde en paulus die noem dat ook nog in zijn brief aan de romeinen

ik heb het vaker genoemd maar ik ben altijd toch weer onder de indruk van dat gedeelte uit de romeinenbrief romeinenbrief vind ik ook een van de de de mooiste brieven in in het nieuwe testament als ik kijken naar romeinen hoofdstuk 5 tot en met 8 gaan we niet allemaal lezen mag je thuis doen maar dus laten een heel belangrijk vis in die ook weer laat zien wat er uiteindelijk gebeurt is daar zegt paulus zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde maar levend voor god in christus jezus onze heren we zijn dood voor de zonde waarom omdat jezus die overwinning heeft behaald en wanneer je team hebreeën 1016 daar staat op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van jezus christus eens en voor altijd gebracht jezus die alles heeft over gehad die alles heeft gedaan er hoeft niets meer aan toegevoegd worden we zijn geheiligd eens en voor altijd dus niet voor een korte periode of zo of tot het moment dat we iets fout doen nee eens en voor altijd

als we dan eventjes het ga naar wat ik net zei heeft van snel dat we nou die overwinning die jezus behaald heeft zouden koppelen aan onze lichamelijke genezing dan denk ik dat we toch een beetje ja hoe zeg je dat bedrogen uitkomen want als we om ons heen kijken dan zien we dat er nog heel veel mensen ziek zijn en ook christenen hebben te maken met de onze beperkingen we hebben te maken met van alles en nog wat wat er in ons lichaam gebeurd kijk alleen maar naar het afgelopen jaren wordt een heel klein 4 dus allemaal wel niet doet nou als jezus alleen maar aan het kruis gegaan zal zijn voor onze lichamelijke genezing

ja dan is het toch ergens iets niet goed gegaan dus daarin mogen lokaal zien dat dat het verder gaat dat die genezing die gekomen is aan dat kruis dat dat iets anders is dat dat iets geestelijks is

nou als we weten dat datgene wat jezus heeft gedaan dat wat was om de ziekte van de zonde te genezen dat betekent dat ook tegelijkertijd dat we niet heel lichtzinnig om moeten gaan met de zonde het is niet zo van nou ja weet je jezus heeft aan het kruis die heeft hij is alles betaald het is allemaal het is al klaar het is volbracht dat waren ook zo’n laatste woorden die die zij het is volbracht is klaar en dan nou ja dan maken die man ruiters die een foutje maakt want het is toch al vergeten nee zo werkt dat ook weer niet want die zelf het paulus die zegt ook in romeinen domein is is weer vers 1 en 2 wat zullen wij dan zeggen zullen wij in de zonde blijven op dat de genade toeneemt en dat zegt die als reactie op de mensen het gedeelte daarvoor waarin de mensen joodse volk eigenlijk zoiets hadden van nou weet je hoe meer je zonder hoe meer genade nou ja dat is een leuke uitspraak maar paulus zegt hiervan ja wacht even waar zowel ik dat dus niet wat zullen wij dan zeggen zullen wij in de zonder blijf hulp dat de genade toeneemt en gaat hij verder volstrekt niet hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn mag daarin lezen hij zegt dat we wat je wat jullie willen doen dat kan helemaal niet je bent hij een paar flessen verder wat ik net voorgelezen zegt dit ook je bent dood voor de zonde dus wat bedoel je je moet juist leveren vanuit de genade en niet van nou ja weet je laat hem aveo foutjes maken de krijger heel veel genade dat dat is de meest bizarre uitspraak die je kan doen

paulus zegt dus dat het eigenlijk onmogelijk is dat je zonder kunt toelaten in je leven omdat je ervan genezen bent eigenlijk kun je het zo zeggen hebben we horen natuurlijk op dit met heel veel over een vaccin nou dat is het ook het vaccin voor de zonde heb je ontvangen en dat vak zijn voor de zonde dat is het bloed van jezus wat jezus aan het kruis heeft laten vloeien

het tegelijkertijd worstelen we daar ook mee ik hoor het best heel veel christenen zeggen van ja we zijn er nou eenmaal soms weet je dat is de grootste leugen die de tegenstander rondstrooit je binnen het lichaam van christus maar zijn geen zondag vanaf het moment dat je jezus het toegelaten in je leven ben je een heilige dat betekent niet dat je zondeloos wind dat is iets anders maar je bent een heilige die foutjes maakt

we zijn geen zonder aalsmeer dat is voorbij we zijn dood voor de zonde we zijn nu heiligen en die maken helaas een foutje we zijn geheiligd door jezus en mogen keer op keer pleitte op dat vak wat jezus heeft gegeven het vaccin van vergeving en genade want dat kruis dat is leeg jezus hoeft niet opnieuw weer aan dat kruis hij hoeft niet opnieuw weer zijn bloed laten vloeien voor elke fout die we maken als onbegonnen werk

hij doet hij heeft het voor eeuwig en altijd heeft niet overwonnen en dat is het mooie dat we dat vandaag gewoon weer eens eventjes goed ons door mogen laten dringen dringen en dat we daardoor juist feest mogen vieren dat van allemaal klaar is dat er niets meer is wat tussen god en ons in staat maar dat is nog niet alles want er is nog meer we hebben niet alleen genezing ontvangen van de ziekte van de zonde maar we hebben ook eeuwig leven ontvangen

kunt je voorstellen voor eeuwig leven waar je het vinden het leven 80 jaar op deze wereldbol vinden we al lastig soms en en en hoe moet dat allemaal en en en en wat moet je daar in allemaal doen en dan zegt jezus van ja maar ik geef jullie ook eeuwig leven johannes 3 vers 16 daar zou niet al tegen nicodemus want zo lief heeft god de wereld gehad dat hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft dan komt het op dat ieders die en hem of gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft

en eeuwig is heel erg lang

en dat heeft hij ook aan dat kruis bewerkt hij heeft aan het kruis heeft die alles gegeven hij is dat graf ingegaan dat is een steen voor het graf gerold en dat was gelukkig niet het einde want anders dan was het mag allemaal zinloos geweest maar die steen die is weggehaald het graf is open en jezus is opgestaan uit de dood daarmee is de lichamelijke dood is overwonnen

in johannes 11 daar zegt hij ik ben de opstanding en het lezen wie in mij gelooft zal leven ook al was hij gestorven en ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid nou het zal duidelijk zijn dat het hier niet gaat om het lichamelijk sterven dat gaan we allemaal tenzij hij de heer spoedig terug komt en dan zullen we dat ook niet meemaken maar we zullen nog steeds worstelen met die lichamelijke dood met het lichamelijke sterven alleen onze geest die leeft voor eeuwig voor altijd met vier natuurlijk jezus heb toegelaten in je leven dat je gezegd ervan oké ik ik snap wat u hebt gedaan en ik wil niet meer zonder u

en ik denk dat als je daarover nadenkt dat als we zeg maar weer via mogen opstaan uit de dood zoals jezus dat ook zegt dat dan dat vak zijn van vergeving en genade zijn zijn totale uitwerking krijgt want dan is het compleet dan zullen we voor eeuwig en altijd bij hem zijn op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en hoe dat zal zijn ja we weten het niet openbaring zegt er een klein beetje wat van maar hoe het precies als hij weten we niet en dan komen we eigenlijk weer in de positie zoals het bedoeld was want jezus had ons bedoeld om voor eeuwig te lezen ze kijken naar de schepping daar was een prachtige schepping gemaakt met van alles en nog wat en had een mens de haar enige plaatst met als de rol van oké je nu gaan we voor eeuwig met elkaar samen zijn want ook andere kink in de kabel omdat de mens toch geneigd is om naar zichzelf te kijken hij zijn eigen wil hij maakte een keus die tot op vandaag nog steeds een uitwerking heeft en juist die keus heeft jezus overwonnen maar dit kruis als we dat allemaal bij elkaar halen zeg maar dan gaan ook een beetje meer de reikwijdte zien van wat jezus heeft gedaan met haar lijden en sterven

dat wat hij heeft gedaan strekt zich uit van het begin van de schepping tot in alle eeuwigheid zal lijden en sterven was niet voor een bepaald al mensen lijden en sterven was niet voor alleen toen toen hij op deze wereld rondliep nee het heeft de eeuwigheid ‘s-waarde en ik denk dat we daarom ook hem elke dag daarvoor kunnen prijzen ook kan maken we fouten ook al hebben we zoiets van van het is weer mis gegaan

dat betekend niet dat we dan ineens uit beeld zijn bij hem nee we zijn nog steeds in beeld bij hem en hij vergeeft van harte en als gevoel gaat er niet altijd in mee dat snap ik ook wel dat dat dat hebben we allemaal denk ik omdat we ervan balen dat de dingen mis gaan maar jezus zegt van hey kijk eens even naar de regen kruis het is het is gedaan het is volbracht het is klaar en continu mogen we daarna blijven kijken en daar hoef ik nog maar wil en creëren johannes 3 vers 16 want alzo lief heeft god de wereld gehad dat hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft

prachtige verzen die we ik denk bijna allemaal uit ons hoofd kennen maar alleen uit je hoofd kunnen is niet genoeg het is ook belangrijk dat we de essentie eruit halen van wat staat hier eigenlijk

jezus leeft er is totale vergeving en is totale genade en is totaal leven voor eeuwig en altijd en dan kunnen we eigenlijk alleen maar hem loven en prijzen en dan wil ik met een processen uit openbaring wil ik afsluiten

even kijken openbaring 7 vanaf is 9

en daar staat het volgende hiernaast zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kom uit alle naties en stammen volken en talen en die stonden allemaal voor de troon van het lam bekleed met witte gewaden en palmtakken in een hand en ze riepen met een luide stem de zaligheid is van ge van onze god die op de troon zit en van het lam en alle engelen stonden rondom de troon en de ouderlingen en de vier dieren en ze wierp hij zich neer voor de troon met hun gezichten raden en ze aanbaden ze aanbaden god en ze zeiden hmm de lofprijs de heerlijkheid de wijsheid en dankzegging de eer de kracht en de sterkte hiernaast is aan onze god tot in alle eeuwigheid aan hen een prachtig beeld en hoe dat dan ze al zijn ik heb geen idee maar als je alleen al deze woorden klein beetje tot je door laat dringen dan is dat wat we elke dag als het ware al mogen beleven dat we in die ze in al vol god strand staan wat we aan begin ook uit hebreeën hebben gelezen dat we voor zijn troon staan dat vermogen zuigen mo geloven mogen eren moge prijzen om alles wat hij heeft gedaan jezus leeft hmm

0 reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *