De liefde van Jezus delen

De liefde van Jezus delen

Wat betekend het op een zendeling te zijn en moet je je leven hierop aanpassen zodat de boodschap kan overkomen bij de ander. Aan de hand van onderstaande Bijbelgedeelte word dit uitgelegd

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16