Preken door Arie Verduijn

Preken door Arie Verduijn

De liefde van Jezus delen

Wat betekend het op een zendeling te zijn en moet je je leven hierop aanpassen zodat de boodschap kan overkomen bij de ander. Aan de hand van onderstaande Bijbelgedeelte word dit uitgelegd Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

De vergevende Vader

Toen Israël nog een kind was, had Ik het lief;uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.Hoe harder ze geroepen werden,hoe meer ze hun eigen weg gingen.Ze brachten offers aan de Baälsen brandden wierook voor godenbeelden –terwijl Ik het toch was die Efraïm leerde lopenen hem op mijn arm nam.Maar zij beseften niet dat Ík hen verzorgde.Zacht leidde Ik hen bij de teugels,aan koorden van liefde trok Ik hen mee;Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten,Ik hield…