Preken door Arie Verduijn

Preken door Arie Verduijn

Een pleidooi van Pilatus

Arie Verduin gebruikt het volgende gedeelte uit de Bijbel Toen Jezus voor de gouverneur stond, stelde deze Hem de vraag: ‘Bent U de koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’ Maar op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen Hem inbrachten, antwoordde Hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen Hem: ‘Hoort U niet wat deze getuigen allemaal tegen U inbrengen?’ Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de gouverneur zeer verwonderde.Nu had de gouverneur…

Gefocust op Jezus

Arie Verduijn gebruikt het volgende gedeelte uit de Bijbel. Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten…

Onbeperkte energie

Gebruikt in deze preek zijn de volgende gedeelten uit de Bijbel Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van Hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor…

De liefde van Jezus delen

Wat betekend het op een zendeling te zijn en moet je je leven hierop aanpassen zodat de boodschap kan overkomen bij de ander. Aan de hand van onderstaande Bijbelgedeelte word dit uitgelegd Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

De vergevende Vader

Toen Israël nog een kind was, had Ik het lief;uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.Hoe harder ze geroepen werden,hoe meer ze hun eigen weg gingen.Ze brachten offers aan de Baälsen brandden wierook voor godenbeelden –terwijl Ik het toch was die Efraïm leerde lopenen hem op mijn arm nam.Maar zij beseften niet dat Ík hen verzorgde.Zacht leidde Ik hen bij de teugels,aan koorden van liefde trok Ik hen mee;Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten,Ik hield…
  • 1
  • 2