Het Plan van God tussen Pasen en Hemelvaart

Het Plan van God tussen Pasen en Hemelvaart

De preek van Menno met als titel “Het Plan van God” benadrukt het belang van authenticiteit in de kerk en het diepgaande begrip van Jezus’ offer en zijn aanwezigheid tussen Pasen en Hemelvaart. Menno beschrijft zijn ervaring van echte gemeenschap in de kerk, waar mensen samen lachen, huilen en hun gebrokenheid delen. Hij reflecteert op het diepere plan van God, dat al voor de grondlegging van de wereld bestond, inclusief het offer van Jezus en zijn opstanding met Pasen.

Menno benadrukt de behoefte van de discipelen om Jezus na zijn opstanding te zien en aan te raken, en hoe Jezus hen tegemoetkwam in hun twijfels en pijn. Hij benadrukt Jezus’ liefdevolle en genadige aard, waarbij Jezus de gebakken vis en honingraat deelt als symbool van zowel het lijden als de overwinning. Menno beschrijft de betekenis van Jezus’ aanwezigheid tussen Pasen en Hemelvaart als essentieel voor het begrip van het koninkrijk van God.

Hij deelt ook zijn persoonlijke reis van openbaring en bekering, waarbij hij oproept tot vernieuwing van denken en het loslaten van veroordeling jegens zichzelf en anderen. Menno legt de nadruk op de rol van de Heilige Geest in het vernieuwen van ons begrip en het versterken van ons geloof.

De preek eindigt met een gebed waarin Menno dankbaarheid uit voor de openbaring van God, smeekt om kracht en liefde vanuit de hemel, en erkent dat er geen grotere kracht is dan Gods liefde.