Leven met Gods woord

Leven met Gods woord

Benjamin begint zijn preek door te verwijzen naar 2 Timotheüs 3:14-4:4, waarin Paulus aan Timotheüs schrijft om trouw te blijven aan de leer en het Woord van God, zelfs te midden van afwijkingen en uitdagingen binnen de gemeente. Timotheüs wordt aangemoedigd om het Woord te prediken, vol te houden, te weerleggen, te bestraffen en te vermanen met geduld en onderricht.

De preek gaat verder met de context van de brief van Paulus aan Timotheüs, waarin Timotheüs als jonge leider wordt aangesteld over de kerk in Efeze, die door Paulus is gesticht. De uitdagingen waar Timotheüs mee te maken krijgt, omvatten onder meer afwijkingen in de leer en discussies over theologische kwesties.

Benjamin wijst op twee voorbeelden van factoren die iemands waarheid kunnen beïnvloeden: het gevoel en de beleving, en de mening van de maatschappij. Hij benadrukt het belang van het blijven vasthouden aan het Woord van God te midden van deze invloeden, zelfs als de maatschappij steeds minder gericht is op godsdienstige normen en waarden.

Benjamin legt uit dat de Bijbel de leidraad moet zijn voor wat men gelooft en hoe men naar zichzelf kijkt, zelfs als dit in conflict komt met de normen van de samenleving. Hij benadrukt dat een relatie met Jezus dieper geluk en vervulling biedt dan wat de wereld kan geven.

De preek eindigt met een gebed waarin Benjamin vraagt om kracht en trouw om standvastig te blijven in het geloof te midden van druk en tegenstand, en om open te blijven staan voor Gods vorming en leiding.

In essentie benadrukt de preek het belang van trouw blijven aan het Woord van God te midden van de uitdagingen en invloeden van de wereld, en de diepere vervulling die voortkomt uit een relatie met Jezus.