Intrek nemen / ik zal wonen

Intrek nemen / ik zal wonen

De preek van Wouter Spoor, getiteld “Intrek nemen / ik zal wonen”, begint met hemzelf voorstellen als iemand die op basis van genade spreekt en de nadruk legt op het doorgeven van Gods woord. Hij benadrukt dat zijn verlangen is om de intimiteit tussen de gelovigen en God te vergroten, vooral in moeilijke tijden. Hij moedigt aan om dagelijks rust bij God te zoeken, omdat het leven vaak uitdagingen met zich meebrengt die gereinigd moeten worden door Zijn woord.

Wouter deelt persoonlijke ervaringen, zoals een koude ochtend waarop de kachel niet werkte, maar waarin hij toch vrede en humor vond door afhankelijkheid van God. Hij onderstreept dat het niet om menselijke kracht gaat, maar om het feit dat God in ons wil wonen, waardoor we vrede ervaren ongeacht de omstandigheden. Hij roept op tot vertrouwen en overgave aan God.

Het centrale bijbelvers van de preek is Johannes 14:23, waarin Jezus belooft om bij degenen te komen die Hem liefhebben en Zijn woorden gehoorzamen, en om bij hen te wonen. Hij legt uit dat dit betekent dat God intiem bij ons wil zijn, zoals aangegeven in de context van Jezus’ vertrek en de komst van de Heilige Geest.

Hij gaat verder met het bespreken van het concept van Gods aanwezigheid door de geschiedenis heen, van de Hof van Eden tot aan de bouw van de Tempel. Hij benadrukt dat nu, als gelovigen, wij de tempel van God zijn en dat Zijn aanwezigheid ons rust en veiligheid geeft.

Hij concludeert dat we Jezus nodig hebben en dat we onszelf moeten verliezen in Hem en illustreert dit met een eenvoudige demonstratie van twee bekers gevuld met water en mandarijnen, waarbij de mandarijnen, als broze vaten, drijven wanneer ze in het water worden geplaatst, zoals gelovigen die in God zijn.

Ten slotte herinnert Spoor zijn toehoorders eraan dat zelfs in moeilijke tijden, zoals beschreven in Jesaja 43:2, we niet zullen worden overweldigd, omdat we stevig staan dankzij Gods aanwezigheid. Hij sluit af met het benadrukken van Gods liefde en de noodzaak om dagelijks naar Hem toe te gaan voor verandering en vrede.