Vervulling met de Heilige Geest

Vervulling met de Heilige Geest

Marcel Oosterkamp begint zijn preek door te benadrukken dat de Heilige Geest aanwezig is in de samenkomst en dat het cruciaal is om God’s aanwezigheid te ervaren. Hij benadrukt de genade van God die ons in staat stelt dichtbij Hem te zijn en Zijn aanwezigheid te voelen.

Daarna verwijst hij naar Efeziërs 5:18, waarin wordt opgeroepen om niet dronken te worden van wijn, maar vervuld te worden met de Heilige Geest. Hij interpreteert dit als een oproep om niet door wereldse invloeden beïnvloed te worden, maar door de Heilige Geest.

Hij deelt persoonlijke ervaringen van verlangen naar meer van de Heilige Geest en het belang van een voortdurende vervulling met de Geest, in tegenstelling tot slechts één moment van doop in de Geest.

Marcel Oosterkamp vertelt ook over het belang van het lijken op Jezus en het dienen als werkers in Gods oogst. Hij benadrukt dat het verlangen om mensen tot Jezus te leiden alleen mogelijk is door de kracht van de Heilige Geest.

Hij concludeert dat de roep om vervulling met de Heilige Geest noodzakelijk is voor het vervullen van de grote opdracht van Jezus om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Hij benadrukt dat een voortdurende vervulling met de Geest essentieel is voor het effectief getuigen van het evangelie en het dienen van anderen.