Preken door Marcel Oosterkamp

Preken door Marcel Oosterkamp

Vervulling met de Heilige Geest

Marcel Oosterkamp begint zijn preek door te benadrukken dat de Heilige Geest aanwezig is in de samenkomst en dat het cruciaal is om God’s aanwezigheid te ervaren. Hij benadrukt de genade van God die ons in staat stelt dichtbij Hem te zijn en Zijn aanwezigheid te voelen. Daarna verwijst hij naar Efeziërs 5:18, waarin wordt opgeroepen om niet dronken te worden van wijn, maar vervuld te worden met de Heilige Geest. Hij interpreteert dit als een oproep om niet door…

Jezus zien!

Marcel Oosterkamp bespreekt het belang van het ervaren van God en het kennen van de betekenis van het zien van de wereld met spirituele ogen. Hij benadrukt het belang van het herkennen en zien van Jezus Christus als de kern van ons geloofssysteem en hoe Jezus naar de hemel is gegaan en de mensheid eeuwige verlossing heeft gebracht. Tevens benadrukt hij het belang om je alleen te focussen op Jezus in het leven, en hoe dit een groter gevoel van…

De kokosnootpreek

Hoe kan een kokosnoot ons helpen om te begrijpen wat we moeten doen… Marcel gaat het ons uitleggen en gebruik hiervoor het volgende gedeelte uit de Bijbel. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook…

Pasen; een fabeltje of toch een feit ?

Het is Pasen, we vieren niet alleen dat Jezus hing aan het Kruis, maar het Kruis is leeg, het graf is leeg en Hij is opgestaan voor u en mij op de derde dag. Marcel Oosterkamp neemt ons mee aan de hand van de volgende gedeelten uit de Bijbel. Sommige mensen zijn sceptisch, geloven niet je geen lot uit de loterij hoeft te kopen om tot het eeuwige leven te komen. In deze preek komen onder andere de feiten naar…

Ik ben de Goede Herder…

Marcel Oosterkamp ingehaakt op wat er speelt in de gemeente. Zijn voorbereide preek aan de kant gelegd en begonnen aan de hand van Johannes 10:11-15 en daarmee een andere invulling gegeven aan zijn bijdrage aan de dienst. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij…

Ik ben de Goede Herder

wat een prachtig prachtig lied van reijer ik weet hoe goed mijn god is en ik hoop dat je dat weten hoe goed jouw god is en hoe goed mijn god is en het is juist als wij ons richten op zijn gezicht als we als wij hem recht in zijn ogen kijken dat alles om ons heen vervaagt en dat we ontdekken hoe goed hij is als je daar soms aan twijfelt als je rondom je heen kijkt of…

Kruisiging van Jezus

ieve lieve gemeente goedemorgen wat is het goed om bij u te zijn vandaag mama en na mijn naam is marcel oosten kant we geven wennen aan deze prachtige kerk waar wij vandaag in staan ik had graag buigen zijn geweest in in levende lijve een tijdje geleden was ik ook bij u en in het andere gebouw nog ik denk dat het een jaar geleden was en ik kan me herinneren wat een fijne gemeente jullie u bent ik…