Waar vind je rust in je ziel?

Waar vind je rust in je ziel?

Wat heeft mayonaise te maken met het vinden van rust in je ziel? Luister en kijk naar deze preek. Jonathan gebruikt daarbij onder andere het volgende gedeelte uit de Bijbel.

Dit zegt de HEER:
Je staat op een kruispunt, kijk goed!
Vraag na hoe de oude wegen liepen.
Welke weg leidt naar het goede?
Sla die in, en vind rust.
Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.”
Ik stel wachters over jullie aan,
let op het geluid van hun ramshoorn.
Zij zeggen: “Dat doen wij niet.”
Daarom, volken, luister!
Kom samen en besef wat daar gebeurt.
Aarde, luister,
Ik breng onheil over dat volk.
Dat is de vrucht van hun bedenksels,
omdat zij niet naar mijn woorden hebben geluisterd,
mijn wet hebben verworpen.
Wat heb Ik aan wierook, uit Seba gehaald,
aan kalmoes uit een ver land?
Jullie brandoffers aanvaard Ik niet,
jullie vredeoffers behagen Mij niet.
Daarom – dit zegt de HEER:
Ik leg voor dit volk een struikelblok neer,
waarover het ten val komt.
Zowel vaders als zonen komen om,
zowel buren als vrienden.

Jeremia 6:16-21