Preken door Timo van der Bijl

Preken door Timo van der Bijl

The great uitzending

Timo moedigt ons aan om iedereen te vertellen over Jezus via “the great uitzending” zoals beschreven in de Bijbel. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door…
  • 1
  • 2