Preken van februari 2022

Preken van februari 2022

Op reis naar de rust

Armand Gimbrère neemt ons mee aan de hand van Spreuken 4:18-19 op reis naar de Hemelse rust. Als je de reis naar de Hemelse rust willt bewandelen dan is er maar 1 plek waar je informatie kan krijgen, niet op facebook, niet op instagram maar in de Bijbel. De reis begint met het aanvaarden van Jezus en eindigen wanneer het volledig dag is geworden. maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht,dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het…

Waar vind je rust in je ziel?

Wat heeft mayonaise te maken met het vinden van rust in je ziel? Luister en kijk naar deze preek. Jonathan gebruikt daarbij onder andere het volgende gedeelte uit de Bijbel. Dit zegt de HEER:Je staat op een kruispunt, kijk goed!Vraag na hoe de oude wegen liepen.Welke weg leidt naar het goede?Sla die in, en vind rust.Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.”Ik stel wachters over jullie aan,let op het geluid van hun ramshoorn.Zij zeggen: “Dat doen wij niet.”Daarom, volken, luister!Kom…

Welkom in de strijd

Welkom in de strijd, en nu je wapenuitrusting aantrekken ! Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.Neem…