Preken van augustus 2022

Preken van augustus 2022

De kokosnootpreek

Hoe kan een kokosnoot ons helpen om te begrijpen wat we moeten doen… Marcel gaat het ons uitleggen en gebruik hiervoor het volgende gedeelte uit de Bijbel. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook…

Het Koninkrijk vandaag en morgen

Het evangelie geen reddingsplan is voor de aarde, maar een doorbraak van Gods heelheid en hoop in een wereld vol chaos. Het komt van boven, het begint bij ons van binnen en wordt tastbaar buiten. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de…

De liefde van Jezus delen

Wat betekend het op een zendeling te zijn en moet je je leven hierop aanpassen zodat de boodschap kan overkomen bij de ander. Aan de hand van onderstaande Bijbelgedeelte word dit uitgelegd Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Op bezoek bij je maker

Je hebt een ticket naar de Hemel, dus maakt het dan nog uit wat je doet, of moet je dan een stap verder zetten ? Eerder in de dienst is onderstaande film vertoond. In de bijdrage van Leendert Verkerk wordt verwezen naar deze film. Aan de hand van het bijbelgedeelte Romeinen 12:1-5 wordt alles uitgelegd. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst…