Dient de Here met vreugde

Dient de Here met vreugde

Aan het begin van het nieuwe jaar in een periode waar verwachting, hoop en angst samen gaan, een dankoffer omdat we heel veel redenen hebben om dankbaar te zijn.

Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de HEER met vreugde,
kom tot Hem met jubelzang.
Erken het: de HEER is God,
Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.
Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng Hem hulde, prijs zijn naam:
de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Psalm 100, Een psalm voor het dankoffer