Kruisiging van Jezus

Kruisiging van Jezus

ieve lieve gemeente goedemorgen wat is het goed om bij u te zijn vandaag mama en na mijn naam is marcel oosten kant we geven wennen aan deze prachtige kerk waar wij vandaag in staan ik had graag buigen zijn geweest in in levende lijve een tijdje geleden was ik ook bij u en in het andere gebouw nog ik denk dat het een jaar geleden was en ik kan me herinneren wat een fijne gemeente jullie u bent ik werd zo hartelijk ontvangen van dochter dood door martien en zijn team wil ik er koffie gedronken hij goed ontvangen maar helaas niet met zoveel mensen zoals normaal ik wil graag met u het woord delen van ochtend of met jou met jij ik denk dat ik jou en ga je vandaag is jullie het goed vinden ik voel me hier thuis ik ben deel van monique 038 ineke mijn maatje thomas meegenomen zijn deel van het jongerenwerk ook daar en we zijn in christus met elkaar verbonden ik geloof in de wereldwijde kerk in een kerk en samen belijden we dat christus heer is dat hij meester is dat hij opgestaan is uit de doden dat hij geboren is uit een maagd en dat maakt ons een we denken misschien wel wat anders over een aantal thema’s maar dat maakt niet uit want we geloven dat jezus de zoon van god is en dat hij opgestane zijn leeft

voordat we het woord gaan openen wil ik moet jullie kort bidden vader in de hemel dank u wel dat u bij ons bent vanochtend hier in onze huiskamer u bent bij ons uw woord zegt ik ben met jullie al die dagen tot aan de voltooiing van deze wereld hier in dag geloven wij dat wij nooit alleen zijn we dat u altijd bij ons bent of een en daar voelen of het nu ervaren of niet hier u bent bij ons hier in ik wil iets vragen bovenal of feels vandaag wilt ontmoeten wilt u tot ons spreken vader ik ik vraag u de help met het spreken van uw woord ik wil uw woorden spreken niet mijn woorden hier in ik bid dat ook de mensen thuis uw woorden zullen ontvangen hiervoor kiezen ervoor om ons hart open te zetten op dit moment in jezus’ naam bid ik dat aan met

we gaan vandaag lezen uit lucas 23 dus als je een bijbel bij de hand hebt pak hem even en anders maakt het niet uit ik zal vandaag met jullie een beetje door het verhaal van lucas 23 gaan gaan heen wandelen ik wil het in het bijzonder hebben over lucas 23 vanaf dus 33 tot 43 en dat is het verhaal van de kruisiging van jezus het vooral gaat ook verder in in vers 44 dat jezus sterft maar rust op eigenlijk in vers 43 vanochtend en martini vertelde mij dat jullie aan het nadenken zijn over het thema een nieuw begin het toe moest niet meteen denken aan het kruis waar jezus sterft en dan denk je marcel wat is dat een gek een gekke tekst om te spreken over een nieuw begin want dat is juist mijn einde jezus sterft aan een kruis maar ik geloof dat het kruis geen einde was maar een nieuw begin en ik profiteer over jou vandaag thuis

dat het kruis voor jou en nieuw begin zal zijn en ik geloof dat er heel veel mensen zijn die kijken die misschien wel aan het einde van hun latijn zijn ik zeg je vandaag is een nieuw begin en dat is ook de titel van mijn preek vandaag genoeg onthoud die titel vandaag nog een nieuw begin en we beginnen te lezen uit die kast 23 vers 33 en daar staat aangekomen bij de plek die de schedel plaat heet werd hij jezus gekruisigd samen met de twee misdadigers de een recht van hem tot mij is dit recht ca dit is rechts van jullie de ene weg van hem en de andere links hebben stop hier even gaan zometeen verder in de rest van de verse maar besef je even wat hier gebeurt we zijn misschien zo aan dit geval verhaal gewend dat je niet meer door hebt wat hier eigenlijk aan de gang toen ik op het hart kregen om om dit verhaal te lezen toen las ik het verhaal eigenlijk vanuit mijn hoofden en de duurde even voordat het weer daalde naar mijn hart en ik hoop dat we vandaag ook hier kunnen komen ik wil met jou nadenken over wat hier nu echt gebeurt we dit verhaal zo vaak gehoord jezus die stijl sterft aan een kruis en de drie dagen staat hij rolt naam hoor maar dit is de kern van wat wij geloven dat jezus de zoon van god gekruisigd wordt jezus wordt opgepakt en beste vrienden en vrienden zijn discipelen die schrikken enorm petrus vloog het hem zelfs drie keer en jezus wordt gevangen genomen voordat hij gekruisigd werd wat jezus gevangen genomen hij werd gemarteld er wordt een doornenkroon op zijn hoofd geplukt

hij wordt gespuugd hij wordt geslagen met zwepen hou het uitgescholden hij wordt belachelijk gemaakt en zelf zijn baardharen worden uitgetrokken maar bij elke ruk aan zijn baardharen verandert de blik in de ogen van jezus niet te zijn blik van liefde blijft onveranderd bij elke besturing ja ondergaat spuugt jezus niet terug nee hij blijft volhouden en en hij denkt vandaag nog ga ik de overwinning behalen bij elke slag van de zweep voelt hij de pijn in z’n lijf en ik wil ik niet al te visueel maken met die zwepen die ze gebruikten die waren gemaakt om het om het lezen van zijn lijf te drukken tussen scheuren jezus had enorm veel pijn maar hij bleef vol liefde

je ze wordt ondervraagd door het van hij erin pilates onderzoek jezus en ik en en slecht nog ik vind geen schuld in deze mens want jezus was onschuldig en jezus wordt voor het volk neergezet en het volk wordt de keuze gegeven hey we kunnen barabas vandaag loslaten je moordenaar was of we laten deze spreiden onschuldige maar het volk ruw testen geknield kruisweg jezus kruis de gember willen hem zien hangen aan het kruis en dat is wat er gebeurde dus voorspelling uit je saaie 5253 kwam uit dat de messias de redder van de wereld te verlossen dat is een grap zou vinden onder de misdadigers midden tussen de ene en de andere misdadige hangt jezus aan het kruis

wauw bestemd je even wat hier gebeurt dit is mijn jezus die hangt aan het kruis mijn jezus die alleen goede dingen deed mijn jezus die rond ging op het goede nieuws van god koninkrijk te verkondigen die als wanneer ruilt overal waar hij kwam kwam de goedheid van god verkondigde en liet zien in daden dit is mijn jezus die hangt aan het kruis mijn jezus die overal waar ik kwam leiden weghaalde die zieke gaan als demonen uit reed in mee laten mee laat me weer reinig de die de mensen die aan de rand van de samenleving zitten oppakte en ze weer bij hem trok dit is mijn jezus die kwam bij horen bij tollenaars bij slon daar vol liefde liefde die transformeerde altijd het is mijn jezus die hangt aan een kluis naakt besef je wat hier gebeurt in dit verhaal het is zo gemakkelijk om hieroverheen te lezen toen zij op de plaats kwamen die dus heel veel plaatsen genoemd werd kruisigden ze jezus daar tussen de misdadigers

de een aan de rechter en ander aan de linkerzijde als een onschuldig lang werd jezus naar de slachtbank geleid hij was onschuldig hij was de enige op aarde die nog nooit zonder had gedaan letterlijk jezus heeft verleiding gehad zoals jij en ik die kennen maar hij heeft nooit toegegeven aan niet verleiding als enige mens ooit een en jezus wat 100% god en wel eens 100% mens maar als enige mens ooit heeft hij nooit gezondigd jezus verdiende geen straf maar toch ging hij ging hij daar

het is jezus die daar hangt mijn grote help de gestalte van god de enig geboren zoon van god de roos van saron de koning der koningen de here der heerscharen de de schepper van hemel en aarde mijn beste vriend mijn redder

de hogepriester het is mijn jezus die hangt aan het kruis naakt iedereen kan zijn schaamdelen zie besef je het beeld van wat hier gebeurt en als ik nog niet genoeg visueel ben geweest en juist de bijbel zegt dat jezus was dusdanig toegetakeld dat hij onherkenbaar was geworden als mens hij was zo heftig gemarteld dat mensen hem niet eens meer herkende

de zwepen hadden het vlees van zijn lijf gerukt overal over zijn lijf wat hij bloed had hij won de zelfs haar gezicht zat vol met bloed door dat ook de doornenkroon is een hoop drukte die de hoofd veluwe beknelde houten hemel helse pijnen en hij was zo heftig toegetakeld dat mensen hem niet meer herkende en dat is eigenlijk een heel indrukwekkend beeld van wat zonde met de mens doet moet jezus nam omdat ik je op het kruis al onze zonden op zich al dus 100 yen die ik gedaan heb nam jezus op het kruis op zich en sterker nog in 2 korinthe 5 is 21 staat want hem en dat is jezus die geen zonde gekend heeft heeft hij god voor ons tot zonde gemaakt jezus’ naam niet alleen de zonde op ons hij vergt voor ons tot zonden aan het kruis hing zonden opdat wij zouden worden gerechtigheid van god jezus nam niet alleen de zonde op zich hij werd tot zonde en dat is precies wat zonder met jou doet zonder maakt jou onherkenbaar als mens genesis 1 vers 26 staat dat zegt dat wij geschapen zijn naar god evenbeeld jij bent geschapen naar god even beeld waardoor de zonder die je gedaan hebt like jij niet meer op het beeld van god en door de zonde die wij gedaan hebben hangt jezus daar onherkenbaar als mens

besef je wat hier gebeurt

en dan komen we aan bij het 34

ervoor dat we die gaan lezen hoe had jij gereageerd als jij zo gepijnigd zo zijn gemarteld zo zijn bespuugd zo zijn bespot zou zijn nou ik kan je vertellen dat mijn reacties voeden zo zijn dan mijn reactie verdriet zou zijn dat mijn reacties die angst het zou zijn dat mijn reactie die haat zo zeg weet je als ik jezus was daar aan het kruis dan zou ik iedereen vervloeken die daar stond ik zou iedereen vervloeken die maar je uitgescholden had ik zal iedereen voor vloeken die mij geslagen had maar dat is niet wat jezus deed dit is wat jezus deed in vers 34 en jezus zei vader vergeef hen want ze weten niet wat ze doen

tegen de mensen die jezus pijn deden deze de mensen die hem martelden tegen de mensen die hem sloegen tegen de mensen die hem bespotten aan het kruis zegt hij vader vergeef het

ze hadden jezus op het kruis gelegd zal de zijn armen beter gepakt sprak pakte spijkers en die ze spiesen doorboor dus de te dwars doorheen zijn linkerarm zijn rechterarm en ze voeten en daar hing hij maakt en dan zegt hij vader hemelse vader vergeef hen want ze weten niet wat ze doen dit is mijn jezus dit is jouw wezen op het diepste punt van jezus leven op aarde als moment geeft hij nu toe aan de verleiding om kwaad te doen om te haten waarom woorden van leven te spreken dat is mijn jezus staan er alstublieft vergeven te papa ze hebben niet door wat we doen alstublieft ik smeek u wilt is je vergeven zelfs in de diepten van de strijd blijft jezus vol liefde en genade en ik vertel je dat is jezus nog steeds vandaag en vervolgens wat wat verwacht je dan als jezus dit doet ik verwacht wat mensen dan onder de indruk zijn dat we beginnen te knielen en zeggen dit is een god hoe hou het een bijzonder statement maakt jezus hier aan het kruis maar dat is niet wat er gebeurt als we verder lezen in het verhaal en ik skip een twee verse komen in vers 37 en zij zeiden als u de koning van de joden bent red jezelf

mensen geloofden nog steeds niet dat hij de zoon van god was dus ze beginnen hem te bespotten ze zeggen je bent toch de zoon van god jij bent toch de koning nou laat het zien dan als je zoveel macht heb snapt dan van dat kruis af zie je nou wel jij zei dat je de zoon van god was maar je bent het niet wat je hand uit ja ga te verteren vergast

en hoe herkenbaar is die schreeuw van mensen hoe vaak zeggen wij als mensen niet jos dus u heeft toch de slang van god waarom ben ik sliep jezus u bent toch de zoon van god genees mij dan laat zien dan dat u dat kunt jos dus u bent toch de zoon van god waarom ben ik mijn kind verloren ben ik mijn vader door de jezus waarom ga ik door het leveren met zo veel moeite met zo veel met zo veel last de waarom ga ik door depressies heen hier is nu de zoon van god met als uur die zoon van god bent red mij dan dezelfde schreeuw die de mensen schreeuwden toen zij bij deze stonden als je dus loon van god bent reek jezelf maar jezus bleef hangen want hij was de zoon van god

weet je als wij door pijn en door leiden heen ga maakte niet de fout die de mensen maakten die bij het kruis van jezus stonden begin jezus niet te bespotten twijfel niet aan zijn goddelijkheid twijfel niet aan zijn almacht want god woord zegt want jezus is gegeven alle macht in de hemel en op aarde alle macht en dat is wat ik geloof tot in elke vezel van mijn huis

het betekent niet dat wij leiden moeten ontkennen natuurlijk we mogen eerlijk zijn als we vragen hebben als we pijn hebben als verdriet hebben ze stort je hart uit bij god alsjeblieft doe dat elke keer weer opnieuw je mag altijd weer wel goed komen of je dat nou een keer doet ie hier doet of duizend keer doet blijf je hart bij hem uitstorten dat is wat god wil en wordt dat hij van je verlangt

maar kom met ontzag voor god vraag hem of hij je wil genezen want ik geloof dat jezus een geneesheer is lees het niet voort in en en je ziet het jezus overal waar hij kwam de zieken gedacht dat is mijn jezus en jezus is onveranderd maar ik zeg je ook als jaar van punt komt waarin je niet genezen wordt waarin je bij je verdriet je angst niet verdwijnt wordt dan niet boos op god en dan ga niet twijfelen aan zijn goedheid en ga niet twijfelen aan zijn onmacht of als zijn almacht wilt de mensen dat wel deden

kijk naar het kruis en ontdekt dat jezus naast die kon staan en zegt lieve zo’n lieve dochter ik houd van je ik ben er voor je ik sta naast je jij gaat door een moeilijke tijd heen je snapt het allemaal niet ik snap het ook niet maar ik snapte pijn wel die uitvoert ik heb dezelfde pijn ervaren die je ervaart ik heb hetzelfde verdriet ervaren wat jij je vaak ik hou op met je mee ik ben bij je kijk maar naar het kruis kijk maar naar hoe ik geleden heb voor jou

kies voor geloof en doe het vandaag nog

we gaan verder lucas 23 aan aanwezig een klein stukje vanaf 39

eén van de gekruisigde misdadigers hij spottend tegen jezus jij bent toch de met vier af nou zet jezelf en ons erbij

maar degenen die aan de andere kant in de ander je wees hem terecht met de woorden heb je zelf nog geen ontzag voor god nu je dezelfde straf ondergaat wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden maar die man die heeft niet onwettigs gedaan en hij zei tegen jezus jezus denk aan mij denken aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt en jezus antwoordde en hij zegt ik verzeker onthoud deze woorden ik verzeker je nog vandaag zul je met mij in het paradijs er ik verzeker je nog vandaag zul je met mij in het paradijs er wauw wat een woorden en wat een bizarre situatie op het laatst van jezus leven hier op aarde hij hangt daar tussen twee misdadigers en niemand links van hem en andere misdadiger rechts van hem in de evangeliën van matteüs en marcus lezen we dat bij de misdadigers jezus begonnen te bespotten toen ze aan het kruis hingen

het evangelie van lucas vertelt ons dat een van de twee misdadigers op een gegeven moment een soort van switch maakte een intern maakt en stopt met het bespotten van jezus en ontdekt wie jezus echt is maar de andere misdadige die daar hangt die blijft volharden in ongeloof en hij blijft jezus bespotten hij weigerde intensieve jezus echt was hoewel je hoewel jezus woorden van vergeving sprak bleef deze gast volhouden dat jezus niet is zoon van god was hij bleef volhouden dat hij jezus niet nodig hij erkende niet de liefde en de genade die jezus wifi en ik wil je een vraag stellen vandaag welke van de twee misdadigers ben jij ben jij de misdadiger aan de ene kant van god van jezus die zegt jezus laten zien dan dat jij de zoon van god ben ik geloof er niks van kijk je hand daar toch en en je blijft jezus bespotten of ben jij de misdadiger aan de andere kant die door heeft dat jezus daar hangt niet vanwege zijn schuld maar vanwege jouw schuld

en dan zeg je jammer mars zou ik ben geen misdadiger oh ik ben een misdadiger jij bent een misdadiger door mij de drie zegt want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van god in vers 23 er is niemand op aarde die niet gezondigd heeft er is niemand op aarde die perfect geleefd heeft behalve jezus als jij ooit voor god komt te staan en je gelooft niet dat jezus de zoon van god is als jij ooit kon ooit komt te staan voor de troon van god heeft niet een keuze gemaakt om jezus te volgen stil juist verantwoording af moeten leggen voor de fouten die je gemaakt hebt en dan zul je schuldig bevonden worden want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van god maar dan gaat er mij de 3 vers 23 gaat verder in romeinen 3 vers 24 en er staat en worden om niet gerechtvaardigd door stijn genade door de verlossing in jezus christus aan hen en dit is precies wat er gebeurt aan het kruis

terwijl jezus daar hangt op het einde van zijn leven terwijl de misdadiger dan hangt op het einde van zijn leven hij weet dat hij het verpest heeft hij weet dat hij fouten gemaakt heeft en hij erkend ik hang hier omdat ik gezondigt heb ik hang hier omdat ik de vet heb overtreden ik hang hier om meisje straf ten uitvoer te laten brengen ik verdien het om hier te hangen ik verdien het om gekruisigd te worden maar die gaf die hier hangt jezus die verliet het niet om hier te hangen hij heeft niets anders gedaan dan goed hij is onschuldig maar ik niet en ik zie wie jezus is ik geloof dat die misdadiger aan het kruis zijn houding veranderde ten opzichte van jezus toen jezus de woorden sprak vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen en zo bid ik en verlang ik een hoop ik dat jij jouw hart verandert thuis en dat je het door hebt dat jezus woorden van vergeving voor jou klaar hebt is

en de misdadiger heeft door het is m’n eigen schuld dat ik hier aan het is een rechtvaardig ik verdien deze straf

en hij vertelt ik vind dat heel mooi hij deze gast die die die misdadige die stelt nog eventjes de andere misdadige terecht van gast’ houd je mond jongen je hebt niet door wat je zegt 4 het nou niet zelfs nu heb je het niet door jezus hangt naast je de verloofde van de wereld de zoon van god en je blijft lambeth mollig bespotten kijk naar jezelf wij zijn zonder 5 bedienen het hier om om hier te hangen met jezus niet en daar richt deze misdadige tot jezus en dan zegt hij alleen jezus als u straks in uw koninkrijk ben wilt u aan mij denken en en besef even wat deze misdadiger niet recht hij zegt jezus by door e ja sorry ik was net het was niet aan het bespot maar ik kon mijn gedachten binnen en je wilt toch eens even checken of je toch wel echter zoon van god bent en dan kan ik misschien mijn vertrouwen stellen en kunt u even iets doen om te bewijzen dat u de zoon van god bent want dan bij de miss makkelijker nee middenin

verlies midden in wanhoop midden in het einde van de strijd van zijn leven kies de misdadiger voor een nieuw begin

ik geloof zonder dat ik al het bewijs is ie al en ik ben niet tegen bewijs en jezus is niet tegenbewijs ik ben er zijn heel veel goede redenen ook in de bijbel en buiten de bijbel aan te tonen dat jezus de zoon van god was en hij geleefd heeft en het is heel belangrijk maar deze misdadiger aan het kruis had geen bewijs nodig en hij zegt alleen maar jezus als we straks een nieuw koninkrijk bent wilt u dan naar mij denk

heb jij dat ook wel eens gehad dat je in zo’n hopeloze situatie situatie was dat je dacht ik heb gezondigd zijn nu verdien ik straf

ik heb zulke slechte dingen gedaan ik hoor helemaal niet thuis tussen al deze vrome mensen in de kerk

dan mag ik hier bemoedigen vandaag dat jij je eigen last niet hoeft te dragen jij hoeft er niet voor te zorgen dat jij groot koninkrijk binnengaat want dat kan door genade alleen jezus alleen kan jouw straf dragen en door genade alleen en de geloof in god kun je jouw eeuwigheid

bewerkstelligen alleen daardoor mag je vrij tot god naderen en er is geen zonde te groot er is geen fout die jaar gemaakt heb die te groot is om bij jezus te komen moet je je voorstellen dat die misdadiger die gekruisigd werd hij werd niet zomaar gekruisigd omdat hij snoepje had gestolen nee had niet enorm heftigs gedaan waardoor hij de doodstraf verdiende had een enorm grote zondige daden misschien wel meerdere

jezus reageert op de vraag die de misdaden gesteld wilt u aan mij denken als u straks in uw koninkrijk bent en let op wat jezus niet zegt jezus zegt niet te gast zo nou jij weer lekker op tijd bij he ik heb 33 jaar hier op aarde rond geloof je waarschijnlijk gezien je was erbij toen ik anders week en gaan af en toen ik vertelde dat ik de zoon van god als en toen wilde niet geloven naar wereld laatste van je leven je bent wanhopig en nu kom je opeens bij mijn ah nee dat is niet wat jezus recht en juist zegt ook niet ja gast je hand hier omdat je de doodstraf verdient en je vraagt mij nu om een soort van vergeving of dat ik aan je denk straks kom op de gaf die jij hebt gedaan is onvergeeflijk dit kan echt niet man gaat weg

en jezus zegt ook niet nou weet je wat ja we zitten in een lastige situatie hier zou eigenlijk is even naar de kerk moeten die zou wel bijbelstudie moeten gaan doen zijn we broeders en zusters die eventjes voor je moeten gaan bidden en dan kunnen we eens even kijken of je bij mij mag horen

nee jezus zegt vandaag nog vandaag nog zul je met mij zijn in het paradijs

en ik zeg tegen jouw broeder zuster

vandaag nog kun jij je met jezus zijn op maar waar marty mee begon vanochtend er is niet wat ons kan scheiden van de liefde van god er is niet wat tussen god en jou in hoeft te staan alleen de dingen die jij tussen god en jou zelf inzet kunnen daar tussenin staan het is aan jou om die samen met god weg te nemen vandaag en ik nodig je uit als jij dus londen hebt in je leven beleid ze want wie gelooft dat jezus de zoon van god is en met haar mond belijdt dat dat waar is die zou heel gering ontvangen vandaag nog je god iets nieuws doen in jou vandaag nog kun jij met jezus vandaag nog dit is jouw kant dit is jouw mogelijkheid vandaag nog

0 reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *