Een nieuw begin elke dag

Een nieuw begin elke dag

ja de titel van de preek van deze week is een nieuw begin elke dag en als we de wereld de media en de week en maandbladen zouden moeten geloven dan zou die titel van vandaag het uitgangspunt moeten zijn voor voor storing van ons lichaam en zouden we al onze moeite moeten steken in het vernieuwen van ons uiterlijk en dat is inmiddels een miljardenindustrie geworden we doen er alles aan om jong te blijven en om er goed uit te blijven zien maar we weten ook allemaal en vaak tegen beter weten in dat we ons lichaam wel kunnen verzorgen maar dat het verouderingsproces dat we dat gewoon niet kunnen tegenhouden en het is een u lily een illusie om te denken dat dat we elke dag ons lichaam zouden kunnen vernieuwen maar toch als je kijkt om je heen en het is inmiddels van een trend geworden waar ik echt met verbazing naar zit te kijken dat er toch heel veel mensen zijn die denken en menen dat ze het ouder verouderingsproces kunnen stoppen door botox te gebruiken vullings in te spuiten plastische chirurgie toe toe toe te passen maar we moeten beseffen dat ons lichaam is de tijdelijke verblijfplaats van onze geest en de bijbel leert dat we onze geest moeten afstemmen op dat eeuwige karakter dat het heeft en dat zijn oorsprong vindt in god de schepper van hemel en aarde

en dat uitgangspunt is helaas al lang niet meer vanzelfsprekend voor heel veel christenen sterker nog de ideeën over leven de dood en de zin van dit alles die in de wereld heersen dat uitgangspunt die verdringen ook steeds meer ook onder christenen de bijbelse en christelijke gedachtegoed en het probleem van vandaag is dat het makkelijker is om het wereldje gedachtegoed tot je te nemen en daarin mee te gaan dan vast te houden aan wat god vanuit zijn bijbel ons haar ik als we willen groeien als mens maar ook als christen dan is het zaak om onze tijd en moeite te stoppen in datgene wat blijvend is wat eeuwig is en dus is onze geest en zijn onze gedachten elke dag opnieuw te vernieuwen dat is wat we moeten doen en paulus beschrijft dit in het vers dat we vanochtend willen bestuderen en als je een bijbel hebt dan is het goed om die erbij te houden dat ik gaan wel een aantal andere teksten laten zien maar ik ga het telkens terug naar dit vers en dat is uit romeinen 12 vers 2 en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede wel behagelijke en volmaakte wil van god is

en hier in deze passage uit het boek romeinen de paulus eigenlijk een verbazingwekkende uitspraak over de mogelijkheid die we als christenen hebben om te groeien in ons geloof hij vertelt ons hier dat er een verschil is tussen gelijkvormige worden en veranderd worden aan de andere kant en dat juist de keuze dus de vernieuwing van onze gezindheid is dat dat de juiste keuze is ja dat word je gezindheid is een een ouderwets woord wat zoiets betekent als wat je denkt denkwijze ook wel onze geest genoemd en wat is nou de reden dat de bijbel slecht en vind dat het heel belangrijk is dat je veranderd wordt door de vernieuwing van je denkwijze het is namelijk zo dat onze geest onze nieuwe natuur als wedergeboren christenen en onze oude natuur met elkaar vermengd zijn dat is een gegeven en het is onze geest dat we elke dag geconfronteerd worden met de keuzes of we zullen handelen naar onze nieuwe natuur en op die manier en op die manier de wil van god tot uitdrukking willen brengen of dat we willen meegaan in de begeerten en de zondigheid van onze oude natuur dat is de keuze gaan we mee in het nieuwe of gaan we door met het oude

als ponas paulus zegt wordt niet gelijkvormig aan de wereld dan heeft hij het over de toestand van de mensheid waarin we ons momenteel bevinden waarin de wereld zich bevindt met al haar trend met al haar grillen met al haar mode een wereld die hij in de brief in de ga laten beschrijft als de tegenwoordige slechte wereld gelaten 164 die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden op dat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld overeenkomstig de wil van onze god en vader en hij heeft het hier over het systeem van de wereld dus de cultuur de dingen om ons heen en wat paulus zegt is dit sta niet toe dat de wereld waarin je leeft als christen dat haar modus haartrend haar grillen haar cultuur je zodanig onder druk zet dat je net als de wereld gaat denken en handelen en dat je dus gelijk wordt aan die wereld probleem is dat we als cysten absoluut onderdeel uitmaken van de wereld waarin we leven en dat we ook onderhevig zijn aan de groepsdruk die de wereld en de we die de wereld op onze uitoefent en paulus zegt dat de enige manier waarop je en echte volgeling van jezus kunt zijn en echt handelt naar wat god je vanuit zijn woord aanreikt is er voor te zorgen dat je je niet door deze wereld van buitenaf onder druk laat zitten om iets de woorden wat je niet bent

en naast de reden om onze geest te vernieuwen onze denkwijze te vernieuwen zodat we niet gelijkvormig zijn aan de wereld waarin we leven is er nog een andere reden waarom we dat zouden moeten doen een positieve reden waarom het is een vernieuwde geest nodig hebben namelijk de reden dat we door het woord van god veranderd worden en het griekse woord voor veranderen is het woord wat wij kennen als metamorfose en als iemand een metamorfose ondergaat daar gaat iemand een radicale verandering en de bijbel vertelt dat er op een dag die metaforen die verandering van binnenuit perfect zal worden ervaren door een ieder van ons als christen en dat lezen we in 1 johannes de derde hoofdstuk vis twee geliefden nu zijn we kinderen van god en het is nog niet geopenbaard wat wij ze zullen zijn maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden wij hem gelijk zullen zijn want wij zullen hem zien zoals hij is de bijbel zegt dat we op een dag wanneer we naar de hemel gaan wanneer we jezus zien deze ongelofelijk je metafoor ze zullen ondergaan en dat we net als hem zullen zijn we zullen veranderd worden om hem gelijk te zijn en de enige manier om te voorkomen dat de druk van buitenaf dus de druk die de wereld op ons uitoefent kan worden weerstaan is om de druk van binnenuit minstens een grote laten zijn en hoe doen we dat dan door de vernieuwing van onze geest door de vernieuwing van ons denken zo doen we dat

begrijp je dat beeld snap je wat wat daar mee bedoeld wordt dus dat er een druk van buitenaf wist en dat er dus een druk van binnen uit moest zijn om die druk van buitenaf te weerstaan en de bijbel zegt dat we als christenen in een positie verkeren waarin we ofwel door de druk van de buitenwereld onder druk worden gestript om onszelf aan te passen zoals de wereld wil dat we zijn of zullen we verhuisd vanuit binnenuit veranderd worden om als christus te zijn en dat is het doel van die vernieuwing van ons denken en hoe gaat het dan in zijn werk als je kijkt naar wat is dan het woordje vernieuwing en als je dat opzoeken in het woordenboek en de betekenis ervan in de griekse taal volgt ja dan ontdek je dat het woord vernieuwing een ander woord is voor renovatie we vinden vernieuwing misschien een beetje een lastig woord renovatie dat begrijpen we als de bijbel zegt dus dat je je denken moet vernieuwen dan gaat het over de renovatie of de vervanging voor wat je voorheen in gedachten had en je vervangt het door iets beters misschien teen het programma ik wilde wij kijken dat thuis nog wel eens dat is weer verliefd op je eigen huis nou dat is dat precies wat er bedoeld wordt er komt er iemand binnen en die zegt ja maar dit is allemaal rotzooi die ramen zijn die goed die deuren zijn niet goed die meubels kloppen niet meer alle touwen gaat eruit en dan wordt ie z’n nieuws van gemaakt en zo moet je dat ook zien en dat is ook precies wat er gebeurt als wij onze gedachten vernieuwen we nemen alles dat ontsporen halen voorheen bezig hield en vervangen dat de dat is door iets wat in overeenstemming is met goed plan voor ons leven wanneer we onze geest vullen met het woord van god dat ook de geest van god zelf bevat helpt het ons zijn wil voor ons leven te ontdekken en ik zou hier drie dingen over willen opperen die mij geholpen hebben om dat beter te begrijpen want allereerst zijn er twee aspecten betrokken bij de vernieuwing van ons denken van onze geest twee essentiële zaken die nodig zijn en dat zijn de 2 zelfde zaken die nodig zijn om een volgeling van jezus te worden op een moment dat je je hart en leven aan jezus geeft zijn dat twee zaken die nodig zijn en welke zijn dat dat is aan de ene kant het woord van god en aan de andere kant de heilige geest we kunnen geen kind van god worden zonder het woord van god en zonder de heilige geest ze werken in samenspraak met elkaar deze twee werken nauw samen met elkaar om ons tot overtuiging te brengen en ervoor te zorgen dat we opnieuw geboren worden dus het is niet alleen de bijbel die onze geest vernieuwd het lezen in de bijbel nee het is ook de vernieuwing door de heilige geest paulus schrijft aan titus in het derde hoofdstuk vers 5 maakte hij ons zalig niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hebben maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest

we worden in onze geest vernieuwd dus door twee aspecten die erbij betrokken zijn de heilige geest en het woord van god en het woord van god komt je door naar breken te luisteren of door het lezen en bestuderen van de bijbel en hopelijk doe je dat elke dag en de geest van god neemt dat woord van god dat je het jouw systeem in jouw denken hebt opgenomen en hij gebruikt dat woord om jou te tonen datgene wat er weg gedaan moet worden uit jouw leven en ook datgene die dingen die in jouw leven gebracht moeten worden die er wel zouden moeten zijn en beetje bij beetje is een vervanging van die oude dingen door de nieuwe dingen en de bijbel zegt daarom in 2 korinthe 5 vers 17 daarom als iemand in christus is is hij een nieuwe schepping het oude is voorbijgegaan zie alles is nieuw geworden

bij dat proces zijn dus het woord van de ge van god en de geest van god betrokken en ze werken samen om de manier waarop wij denken te veranderen en onze manier van leven te veranderen dus en naast deze twee zaken zijn er ook twee handelingen nodig er zijn twee handelingen die plaatsvindt bij het vernieuwen van ons denken niet alleen werken de heilige geest en het woord van god samen maar er zijn dus twee zaken die belangrijk zijn en één daarvan is een handeling van binnen en story van buiten naar binnen en dat betreft het woord van god als je tot geloof komt dan ga je ontdekken dat de bijbel wordt heel erg belangrijk je begint dingen te lezen die je helpen de bijbel te begrijpen en er is een inname van het woord van god en dat is nodig dat is de buitenkant die in actie komt en zonder dat werkt het niet en dat werkte samen met die handeling van binnenuit om het woord te kunnen ontvangen is het nodig dat we ook ontvankelijk zijn ontvankelijk voor het woord van god en die bereidheid om god woord aan te nemen en tot ons te nemen dat is vaak heel erg lastig

we lezen de bijbel we luisteren naar preken naar bijbelstudies maar het blijft vaak ook niet hangen en de verandering waar paulus over spreekt die blijft dan uit en vaak blijken de omstandigheden het moet je denken aan een oude denkpatronen dwangmatige gedachten en die blijkt dat soort dingen blijven ons in de weg staan nou laten we op deze manier zeggen als we het woord van god tot ons nemen maar we zijn op wat voor manier dan ook niet voorbereid of bereid in ons hart om het te ontvangen dan zal er niks gebeuren dan worden we niet vernieuwd en god die ziet dat echt wel je ziet echt wel dat we soms de drugs hij met allerlei dingen bezig zijn dat het oude dingen zijn uit ons leven die opgeruimd moeten worden en die ook echt in de weg staan om die verandering door te kunnen voeren en dan gebruikt god die willen onze aandacht hebben en dan gebruikt ie vaak onze levenssituatie onze omstandigheden zodat we ontvankelijk worden voor zijn woord en zodat we verlangen om hem beter te leren kennen en hij krijgt onze aandacht door de dingen die we doormaken wat dat dan ook is hoe ernstig zus ook mogen zijn en vaak gebeurt dat door moeite pijn verdriet heen dat zijn de momenten dat we onze antenne richten tot god en zeggen heer ik heb u nodig en we ontdekken dat we god nodig hebben en beginnen en honger en een verlangen te krijgen naar iets dat ons kan helpen en op zulke momenten zijn onze harten gereed om het woord van god te ontvangen en wanneer ons hart er klaar voor is om om dat te ontvangen dan begint dat vernieuwingsproces en ten derde is er een noodzaak een noodzaak dat we deze vernieuwing dat nieuwe begin consequent en continu op gang houden een nieuw begin en dat elke dag opnieuw en de bijbel is daar heel duidelijk over in de tweede brief aan de korintiërs door paulus geschreven staat in het vierde hoofdstuk vers 2 is 10 daarom verliezen wij de moed niet integendeel ook over gaat onze uiterlijke mens toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd

hoe vaak van dag tot dag en ik las ergens dat iemand zei dat het leven als christen best wel moeilijk is waarom omdat het dagelijks is herken je dat het christelijke leven dat het zo moeilijk is omdat het dagelijks is maar laat ik je dit verder zeggen zolang we het serieus nemen dan zal god ons veranderen en let erop dat er staat wordt veranderd de staat in de tekst in de romeinen wordt veranderd dat is een zogeheten passieve vorm als er een actieve vorm zou staan dan zou de staan verander je geest doe-het-zelf maar ik zou bij de zeggen godzijdank dat staat er niet er staat wordt veranderd wat betekent dat jij en ik de actie niet hoeven te doen de verandering wordt gedaan door iemand anders iemand daar boven en wij ontvangen die verandering want we hebben namelijk zelf de kracht helemaal niet toe om onze eigen veranda om ons eigen gedachten te veranderen daarvoor is de heilige geest en god woord nodig dus wat is onze rol het is onze rol om ons te onderwerpen aan dat proces om daar bereidwillig in te staan en dat is het proces dat god gebruikt om ons te veranderen god doet het werk en onze rol is gewoon om bereid te zijn door te zeggen heere god ik zal maar dat toe zetten om uw oor te lezen zodat u geest iets heeft het om mee te werken en ik zal mijn onderwerpen aan het werk dat u in mijn leven doet als we die bereidheid hebben na dan kan het niet anders dan dat we veranderd worden en wat leert de tekst ons vandaag wat er gebeurt als je geest wordt vernieuwd we leren onderscheiden wat de wil van god is en het verplanten is dat als ik vaak luister naar preken en ook als ik denk aan allerlei studies waar ik naartoe ben gegaan cursusduur trainingen dat het dan vaak is van leer de wil van god ontdekken het is we gegaan naar cursussen we gaan trainingen volgen we luisteren naar allerlei inspirerende sprekers noem maar op maar na het bestuderen van dit gedeelte geloof ik echt dat dat het en geloof ik ook eerder dat het veel waarschijnlijker is dat de wil van god vanzelf duidelijk wordt en dat het het resultaat is van het vernieuwen van ons denken dat is wat er moet gebeuren zodra wij over zaken beginnen na te denken zoals de bijbel die ons aanreikt vanuit vanuit het woord van god en we beginnen over die dingen na te denken door de geest van christus dan wordt de wil van god ons zelf daar vanzelf duidelijk dat is wat hier staat het is niet een aha’ moment van het ene op het andere moment gaat plot mijn leven een andere richting op de kan wel eens gebeuren maar zoals het hier staat is het een proces het is een veranderproces en ik merk dat god mij iets was een herder zijn schapen leid het is mijn taak als schaap om de herder te volgen en dan maakt het niet uit waar en hij mee waarheen u mij leidt en op die manier leer ik de wil van god en leer ik dat zijn wil inderdaad goed is wel behagelijk en volmaakt als we elke dag in de wil van god wandelen en we kijken terug op de bevestigingen van god en ontdekken we dat het waar is we ontdekken vak pas als we het u kijken wat we geweldige wonderen god in ons leven heeft gedaan en ik durf zelfs te stellen dat de wil voor god van god voor jou en voor mij de meest opwindende en meest plezierige manier is waarop we ooit onze levens kunnen leiden er gaat niets boven dat er is niet dat zelfs maar in de buurt komt wanneer we de wil van god leven wanneer we doen wat god van ons vraagt geef dat een invullen en voldoening die je nergens anders zult ervaren ja en natuurlijk zul je struikelen natuurlijk zal het hier en daar tegen vallen en natuurlijk uw de dagen zijn dat je tot hier aan in de stress zit en daar ken ik er genoeg van maar als we het serieus nemen om zijn woord te bestuderen bereid zijn om veranderd te worden en als we op die smalle weg blijven maar god op ons leidt waar god ons leidt dan is zijn wil goed perfect en ook gewoon acceptabel en dan belangrijke vraag vanochtend is waar sta jij op dit moment wordt je momenteel door de wereld in een vorm geperst

heb je misschien een aantal principes overboord gegooid ons simpelweg geaccepteerd te worden door anderen en ben je wellicht afgedwaald van de dingen van god in plaats van dat je dichterbij en een heilig leven met hem leidt dat kan gebeuren

na dan word het tijd om je gedachten te vernieuwen laat ik het anders zeggen wordt het niet tijd om je gedachten te veranderen want als jij je gedachten veranderd als ik mijn gedachten veranderd volgt daarop dat we ook ons om eerder op de ingeslagen weg

eens je dat trouwens dat het dat de grond betekenis van bekeren omkeren is en wist je dat berouw letterlijk betekent van gedachten veranderen

anders gezegd als je je als je berouw hebt over de zonde in je leven dan wil dat zeggen dat je van gedachten veranderd bent dat je anders kijkt naar de dingen die de wereld heel gewoon vindt en dat je dat strip en plaats in het licht van god en dat je er berouw over hebt dat je van gedachten bent veranderd en als je van gedachte bent veranderd dan verander je van richting je loopt niet langer weg van god je keert niet langer je rug naar hem toe maar je keert je om en je kijkt hem aan van aangezicht tot aangezicht in gaat naar hem toe en wellicht dat hier vanochtend luistert en weet dat je geen christen bent of dat je je rug naar god hebt gekeerd en misschien weet je heel veel over god maar weet je niet wie hij wil zijn in jouw leven dan wordt het wordt het wellicht tijd om je gedachten te veranderen om op te geven wat zo veel teleurstellingen veroorzaakt in jouw leven zolang je de zoon van god niet persoonlijk kent weet je niet wat echte vreugde is in het leven en doet de tegenwoordige slechte wereld er alles aan om je in haar vorm te persen om gelijkvormig te blijven aan die wereld en de leegte die je daarbij voelt en die probeert te vullen door de dingen te blijven najagen die uiteindelijk geen geluk en geen vrede brengen dat kan alleen maar worden opgevuld doet de schepper van hemel en aarde de schepper die jou liefheeft de schepper die wacht om die leegte zijn thuis te maken alles wat er voor in de plaats stopt alles wat je probeert te pakken en wat de wereld je aanreikt om steeds verder in haar vorm geperst te worden dat wil ik niet maar pas op het moment dat jezus die plaats mag innemen pas dan ben je een vervuld persoon en ga je ontdekken wat het is om te worden veranderd door de vernieuwing van je denken aan en

0 reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *