Richt je hart op de toekomst

Richt je hart op de toekomst

richt je hart op de toekomst thema wat ik voor deze morgen gekozen heb aantal onder het maandthema wat we hebben nieuw begin er als ik kijken naar vandaag de dag hebben 12 vaker gehoord en vaker gezegd maar we leven in n informatiesamenleving en of het wel of niet aan worden gevraagd en ongevraagd overspoeld met allerlei informatie we hebben iedereen heeft vooral een mening mening over van alles en nog wat we hebben 17 miljoen virologen we hebben 17 miljoen ministers we hebben 17 miljoen bondscoaches en we hebben 17 miljoen bord milieudeskundigen we hebben 17 miljoen en filmer in allemaal hebben we de ergens een mening over en die mening niet moet gehoord worden nou ik weet niet hoe jullie dat ervaren maar ik zelf heb wel eens dat ik er een beetje beetje simpel van word zeker als je veel op internet bezig ben allerlei dingen voorbij ziet komen dan worden wel eens een beetje moe van van wat je allemaal geschreven ziet staan eigenlijk is er een enorme verdeeldheid als we kijken alleen naar de politiek we hebben straks er verkiezingen en ik weet niet of jullie dat gehoord hebben maar ik hoorde laatst in een nieuwsbericht het dat er zich 89 partijen hebben aangemeld om mee te doen met de verkiezingen na het is te gek voor woorden eigenlijk en als je kijkt hoe politici met elkaar omgaan soms kijk ik dat is zo’n stukje van en debat en hoe ze dan naar elkaar toe reageren volledige respectloos en soms grof vind ik ja dat is eigenlijk te bizar voor woorden allemaal generaties die van elkaar verwijderen dat zien we ook gebeuren oudere jongeren die tegen elkaar opstaan of elkaar niet meer zien zitten 17 miljoen mensen die allemaal een mening hebben en dan zeggen we nog dat we in een democratie leven maar ja wat is een democratie democratie is verworden tot een dictatuur van de meerderheid er wordt geen rekening mee gehouden met minderheden en dat is ja dat is eigenlijk iets wat

wat gewoon aan het gebeuren is wat aan het gebeuren en is in deze maatschappij een maatschappij die steeds meer gericht is op het individu en niet meer op de samenhang want van wie we zijn met elkaar

als we kijken naar social media kanalen die gebruiken allerlei algoritmes al van alles en nog wat op jouw scherm te krijgen dat is niet meer gebaseerd op objectiviteit of zo maar het neigt meer naar manipulatie

facebook en en en instagram en naar je noem allemaal al die kanalen maar op die laten datgene zien waar jij naar gezocht hebt die laten datgene zien waarvan zij vinden dat jij dat nodig hebt nieuwsvoorziening is niet meer neutraal is aan alle kanten gekleurd als ik soms naar praatprogramma’s kijken en horen hoe mensen reageren als ik zie welke gasten er binnen gehaald worden dan kan ik zou zeggen van oké dat zit in een linkse hoek dat ze in een rechtse hoek ik dat zit weer in extreem broek je kan dat allemaal zo bij elkaar halen er wordt niet meer gekeken naar een brede brede informatievoorziening zeg maar grenzen tussen feit en fictie vervagen en wat me nog het meeste zorgen paard ik denk dat je dat wel zo kan zeggen is dat wij als christenen daar vrolijk aan mee doen als ik zie hoe christenen soms met elkaar omgaan of social media wat er allemaal gedeeld wordt wat er allemaal verteld wordt aan meningen en opvattingen oordelen die er gegeven worden met name hij als we als we het hebben over het corona waar we nu aan alle kanten mee te maken hebben als we dan zie in hoe christenen daar soms mee bezig zijn en allerlei dingen over zeggen en je gaat daar niet in mee dan wordt je gelijk ook al zijn afvalligen beschouwd nou klinkt behoorlijk negatief allemaal maar ik heb dat toch bewuste even gedaan omdat ik het eventjes wat scherp en duidelijk meer wil weten om onze eventjes stil te zitten erbij waar zijn we nu met z’n allen mee bezig en daar kom ik met een thema richt je hart op de toekomst

nou als we kijken naar genesis ik heb gewoon een heel aantal heel aantal maar gewoon aantal bijbel gedeeltes die ik met jullie is een beetje doorlopen en het eerst is genesis 3 want daarin gebeurt al het een en ander genesis 3 vanaf vers 1 en daar staat de slang nu was de licht testen onder alle dieren van het veld die de here god gemaakt had en hij zei tegen de vrouw is het echt zo dat god gezegd heeft u mag niet eten van alle bomen in de hof en de vrouw zei tegen de slaan van de vrucht van de boom in de hoofd in de hof mogen we eten maar van de vrucht van de boom die in het midden van dit of staat heeft god gezicht uw macht daarvan niet eten en en niet aanraken anders sterft u toen zij de slang tegen de vrouw u zult zeker die sterven maar god weet dat op de dag dat u daarvan eet uw ogen geopend zullen worden en dat u als god zult zijn goed en kwaad kennende en dat is het de mens wil god zijn want ik in het verhaal we weten hoe het verhaal verder gaat h adam en eva laten zich verleiden om juist van die boom te gaan eten omdat ze op de een of andere manier iets in zich hebben waardoor ze als god willen zijn ze willen dezelfde macht hebben ze willen dezelfde gedachtes hebben ze eerder dezelfde kennis en wetenschap hebben en als ik dat dan een beetje gaat vertalen naar de dag van vandaag wat ik net zei je over die 17 miljoen mensen dan zou je ook kunnen zeggen van oké misschien leven hier in nederland wel 17 miljoen schotjes mensen die zelf willen bepalen welke kant slot gaan en ik ga jou leren generaliseren ik natuurlijk een beetje het is natuurlijk niet allemaal zo zwart-wit dat snap ik ook wel maar uiteindelijk is het wel zo dat de mensen zelf wil bepalen wat goed voor hem is de mens wil geen verantwoordelijkheid naar afleggen de mensen niet wil niet meer gezegd worden en zeker niet in een god die daar iets over vindt en over zou willen zeggen iedereen heeft zijn eigen waarheid en juist bij christenen zie ik dat helaas ook en misschien is dat bij jou en mij ook wel zo ik wil mezelf de zekering bij uitsluiten ik heb ook mijn idee ik heb ook mijn waarheden of hoe je het ook wilt noemen maar hoe ga je daar dan mee om nou een mooie tegenhanger tegenover genesis 3 vinden we in mattheus 4 vis eet tot 11

daar staat het volgende wat er is 4 vers 1 tot 11 toen wat jezus door de geest weg geleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel en nadat heeft 40 dagen en 40 nachten had gevast kreeg hij ten slotte honger en de verzoeker kwam bij hem en zij als u god zomer zeg dan dat deze stenen broden worden maar hij antwoordde en zei er staat geschreven de mens zal niet van brood alleen leven waarvan elk woord dat uit de mond van god komt toen nam de daar volle mee naar de heilige stad zitten met tot een op de hoogste gedeelte van de tempel en hij zei tegen hen als u de zoon van god bent wil ik u zelf dan naar beneden want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor uw bevel zal geven dat zij u op de handen zullen dragen op dat u uw voet niet misschien aan een steeds dood jezus zei tegen hem er staat geschreven u zult de here uw god niet verzoeken opnieuw nam de duivel ermee maar nu naar is zeer hoge berg en het biedt een alle koninkrijken van de wereld zien met een heerlijkheid en er zei tegen hem dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aan wit met toen zei jezus tegen hem ga weg satan want er staat geschreven de here uw god vult u aanbidden en hem alleen dienen en toen lieten duiven wit duivel hem gaan en zie engelen kwamen en diende hem weet je hier zien we opnieuw gebeuren wat er ook in genesis gebeurd is satan probeert hetzelfde te doen zoals weer adam en eva hij probeert te stellen te doen met met jezus hij gaat eerst inspelen op de behoefte die er is jezus heeft al 40 dagen niet gegeten kunt je voorstellen nou dan heb je wel een beetje trek heb ik groot idee en daar speelt hij op in en dan speelt hij in op het feit dat hij weet dat dat jezus wonderen kan doen dus hij kan inderdaad van stenen kan die brood maken hij daagde me uit om dat te doen en dan komt jezus en die komt met de waarheid vanuit het woord en die zegt er staat geschreven

we pas later aan die pak dan die waarheid want die gaat ook daarmee aan de aan aan de slag zeg maar want er staat geschreven hij probeert om op die manier te verleiden door het woord als het ware een beetje te verdraaien er opnieuw reageert jezus weer door te zeggen door de waarheid op de juiste manier te benoemen ook weer om te zeggen van er staat geschreven maar dan wel het woord of juiste manier te gebruiken hij komt er staat en nog een keer en dan met de aanbod van macht kijken naar wereld dan zijn er heel veel mensen die erop uit zijn om macht te hebben als we kijken naar de afgelopen dagen wat er in amerika gebeurt is dan zien we daar een geweldig voorbeeld van hoe dat hoe dat dan zo werkt het opnieuw reageert jezus met de waarheid van het geschreven woord nou prachtige voorbeelden van genesis en mattheus van hoe het heelal en hoe het niet moet en wat kunnen wij daar nou mee wat moeten wij dana af van leren wilt wat wat voor lessen zijn eruit te halen nou ik heb een aantal punten daarin op een rijtje gezet en het eerste wat volgens mij belangrijk is is dat we de tijd herkennen waarin we leven

we kunnen zo voort leven we kunnen bezig zijn met van alles en nog wat en ze zonder op te letten wat er allemaal om ons heen gebeurt maar het is juist belangrijk dat we de tijd herkennen waarin we leven nou ouders die schrijft daar ook over in 2 timoteüs 2 timoteüs 4 vers 1 tot en met 5 en dus echt niet volgende t tegen timoteüs dus ik bezweer u ten overstaan van god en van de here jezus christus die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning in zijn koninkrijk predik het woord volhardt daarin gelegen of ongelegen weerleg bestraf vermaak en dat met alle geduld en onderricht en dan komt dit wat er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt en voor zichzelf leegstra leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren hij zich keren tot verzinsels maar u wees nuchter in alles leidt verdrukkingen doe het werk van haar even gewist vervul u dienstwerk ten volle

en als we om ons heen kijken naar is dit wat er gebeurt niet alleen maar in de wereld maar ook bij chris en ook een christen en zien we dat ze zoeken naar iets wat hun aanstaat ze zoeken naar iets wat wat past bij een eigen beleving ze zoeken naar iets wat wat hen een goed gevoel geeft en als we daar tegenin gaan als we bij de waarheid proberen te blijven als we zeg maar het woord van een waarheid willen spreken dan gaten van allerlei dingen gebeuren dan worden we intolerant genoemd dan discrimineren je dan accepteer je de anderen niet je hebt de verkeerde mening je toont geen liefde en daar zijn we nu in mijn land als we dat als we om ons heen kijken wat er gebeurt als we zien wat mensen zeggen dan zien we gewoon dat dit realiteit is en hoe ga je daar dan mee om om moet je daar dan uit te komen zeg maar hoe moet je toch die stap kunnen zitten dat je die waarheid kunt spreken nou dat heeft alles te maken met een goed fundament hebben een goed fundament in jouw leven hebben en dat is dan een tweede punt heel bewust de juiste keuzes maken het gaat er niet om dat we meegaan met allerlei de ideeën en keuzes en en richtingen die aan alle kanten op ons afkomen het gaat er niet om dat we ons laten meeslepen zoals we net in die genesis 3 hebben gelezen heeft dat we ons laten verleiden om een weg te gaan die niet die niet goed is die niet past dat kan alleen maar als we het juiste fundament in ons leven hebben en ook paulus schrijft daar opnieuw iets over gezegd in 1 korinthe 3 vers 10 en 11 de zich die overeenkomstig de genade van god die mij gegeven is heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een andere bout daarop voort ieder dient er heeft erop toe te zien dat hij daar opbouwt want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is en dat is jezus christus het fundament wat we in ons leven moeten hebben is jezus christus en als we dat fundamenten in ons leven hebben dan helpt dat ons om het woord van de waarheid te kunnen spreken

dan is niet de mens de norm maar dan is god de norm en dat is precies waar het om gaat in deze tijd dat de mensen de de mens zelf als norm neemt en niet god en wijzer zouden juist daarin als het ware hoe zeg je dat boven night blue te stijgen boven uit moeten springen om te laten zien dat wij en anderen norm hebben dan de norm van onszelf

derde wat ik noemen wil is voetje met de waarheid we hebben net al gezien dat jezus gebruikte het woord van de waarheid juist om de leugen te ontmaskeren en als we dat niet doen dan zijn we heel snel geneigd om als het ware mee te gaan in die leugen daar ons daarin mee laten slepen en opnieuw zegt paulus weer in 2 timoteüs hoofdstuk 3 vers 14 tot 17 blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent omdat u weet van wie u het geleerd hebt en nu van jongsaf de heilige schrift kent die wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in christus jezus is heel de schrift is door god ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen te weerleggen te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid op dat de mens die god toebehoort volmaakt zal zijn tot elk goed werk volkomen toegerust

beetje je voeden met het woord van god is beste wat je kunt doen want als je dat doet dan heb je die basis zeg maar in jou die jou helpt om de leugen te kunnen ontmaskeren om alles wat er in in deze tijd op ons afkomt via allerlei kanalen omdat als het ware te filteren als je je voet met de waarheid is er geen ruimte voor de leugen

weet je als u als je kijkt naar de wereld hen dan dan wil de wereld ons verleiden om overal een mening over te hebben en je hoeft niet overal mening over te hebben

we laten ons heel vaak in een hoek drukken waardoor we denken dat we verplicht worden om juist wel die mening te hebben

de wereld wil dat we een mening hebben over abortus over uit energie over het voltooid leven over donor zaaien over de hele gender de discussie over cobit over nou ja noem alles maar op van alles en nog wat daar wil de wereld weten van welke mening heb jij daarover en is die mening in overeenstemming met wat ik vind want daar gaat het uiteindelijk om hen iedereen heeft een eigen mening heb ik net al een keer paar keer genoemd zeker als ik kijk even naar nederland 17 miljoen meningen en als jij niet een mening hebt die past bij de mening van iemand anders ja dan val je buiten en ik denk dat wij als christenen helemaal geen mening over te hebben het enige wat we nodig hebben is het woord van god het woord van de waarheid dat is geen mening maar dat het een keuze om te volgen en als ander dat ziet als het hebben van een bepaalde mening prima moge zij weten het woord van de waarheid is uiteindelijk ook iemand en dat vind ik het mooie met het woord is niet zomaar een en mijn boek waar een hoop blaadjes inslaan met een hoop letters erop maar het het woord van de waarheid is iemand we kijken en johannes 14 vers 6 daar zegt jezus van zichzelf ik ben de weg en de waarheid en het lezen en niemand komt door de vader dan door mij en als we kijken naar de ging van het johannes-evangelie daar wordt het ook gezegd door johannes dat het woord vleesgeworden is het woord is jezus en ik denk dat als we ons voeden met hem als we hem toelaten in ons leven alles we dat te doen wat nodig is dan hebben we die waarheid in ons en dan zijn we als het ware gewapend tegen al die leugens die op ons afkomen

nou even weer naar dat ene wat ik heb verricht je hart op de toekomst dat heeft alles te maken met het vertrouwen hebben op de toekomst die komt en dat is en uiteindelijk het enige wat we kunnen doen in deze tijd vertrouwen hebben in de toekomst en dat bedoel ik niet de toekomst dat we het van uitzien elk moment dat iedereen gevaccineerd is of uitzien dat dat dat het hele politieke gebeuren weer een beetje tot rust komt of of weet ik veel nee vertrouwen hebben in de toekomst eens weten wat de uitkomst is van alles wat er op dit moment aan het gebeuren is

jezus is de overwinnen we hebben net een een van jullie d’r ook gezongen dat hij hij gaat terugkomen hebben het net of verschillende manieren hebben dat gelezen hebben dat ontdekt en als het woord van god openen dan zie je dat continu alles is erop gericht de wederkomst van jezus hij komt terug wanneer en hoe de weet ik niet weet niemand en dat is ook niet zo belangrijk belangrijkste is hij komt en dat is wat we vast moeten houden dat is gericht zijn op de toekomst en dat is dat je je hart daarop verricht en onze kijken naar romeinen 8 bijvoorbeeld romeinen 8 vers 18 waar staat wat ik ben er van overtuigd dat het leiden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van god kun je voorstellen de hele schepping kijkt met reikhalzend verlangen uit naar het openbaar worden van de kinderen van god naar mensen die niet gaan voor een mening maar naar mensen die gaan voor de waarheid naar mensen die gaan voor jezus en dat probeer ik maar dat ik ben vaker iemand ook die een beetje in plaatjes denkt en dan dan hen ook in de voorbereidingen daar kijk ik bij ons thuis kijk dit tuin in en dan zien we vogels en en van alles gebeuren en ik denk ik van die vogels die wachten dus je kijken met de reikhalzend verlangen uit naar het openbaar worden van de kinderen van god het je voorstellen prachtig toch schitterend hoe god dat bedoeld heeft er worden als kinderen van god alleen maar openbaar door vast te staan in de waarheid door ons niet mee te laten slepen in in in al die meningen die de zijn in al die die die berichten die ontgaan of het nou fake-nieuws is of niet dat maakt allemaal niet uit kinderen van god wordt de openbaar door vast te staan in de waarheid en als ze richten op de toekomst van jezus wederkomst en dat gaat effect hebben in ons leven en ik ben er van overtuigd dat ook heeft geen gaat hebben naar de mensen toe om ons heen

ik ga afsluiten misschien heb je zorgen misschien heb je uitdagingen maar weet je zorgen en uitdagingen allerlei voornemens die je misschien gedaan hebt het begin van dit jaar bekijks is vanuit heijmans perspectief niet vanuit je eigen perspectief en en geïnspecteerd zeg maar door alles wat er om je om je heen gebeurt maar bekijk het is vanuit heijmans perspectief en dan denk ik dat je veel meer gaat zien dat je veel meer gaat ontdekken kolossenzen 3 vers 1 en 2 zegt als je nu met christus opgewekt bent zoek dan de dingen die boven zijn maar christus is die aan de rechterhand van god zit bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn dat is een mooie mooie afsluiting denken omdat mee te nemen niet focussen op alles wat er om je heen gebeurt en de al die berichten die voorbij komen al die meningen die voorbij komen marigje naar boven naar god naar jezus degene die alles in handen heeft en daar hoef je niet zorgen te maken het dan zegt matteüs 6 zoeken is het koninkrijk van god en zijn gerechtigheid en al die dingen zullen erbij gegeven worden wees niet bezorgd over de dag van morgen want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen elke dag heeft genoeg naar zijn eigen kwaad dus laat je niet heen en weer geslingerd worden door allerlei toestanden die op je afkomen nee en hou afstand van al die dingen die in de wereld aan de gang zijn en zich je alleen op jezus hmm

0 reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *