Het wonder van vergeving

Het wonder van vergeving

goedemorgen allemaal en we hebben het over het wonder van vergeving vanochtend en er is heel veel te vertellen over vergeving zo veel dat je er weken achtereen over zou kunnen praten en er heel veel over zou kunnen zeggen je kunt het vanuit verschillende kanten bekijken en insteken je kunt nadenken hoe het is wat vergeving is vanuit god’s perspectief vanuit het perspectief van een gelovige vanuit de dader het slachtoffer je kunt een eigen voorbeeld geven noem maar op maar ik heb het vanochtend echt op mijn hart ook gegeven de situatie waarin we staan bij elkaar om te kijken wat wat in de weg staat om te kunnen vergeven en wat werkelijke vergeving nu eens wat is nou dat wonder van vergeving en ik wil eerst maar eens een stukje lezen uit 1 van de evangeliën uit de het evangelie van marcus de tweede hoofdstuk de verzen 5 tot en met 12 en toen jezus hun geloof zag zei hij tegen de verlamde zoon uw zonden zijn u vergeven en naast zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegde in hun hart waarom spreek deze op die manier god godslasteringen wie kan zonden vergeven naar god alleen en jezus die meteen in zijn geest onderkende dat wij zo bij zichzelf overlegde zei tegen hen waarom overlegt u dingen in uw hart wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeg de de zonden zijn u vergeven of te zeggen sta op neem je ligmat op en ga lopen maar op dat u zult weten dat is zo’n desman mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven zei hij tegen de verlamde ik zeg nu sta op neem je ligmat op en ga naar uw huis en hij stond meteen op en dan dat hij de licht mat opgenomen had ging hij voor het oog van alle naar buiten zodat we alle buiten zichzelf waren en god verheerlijkten en zijde we hebben nog nooit zoiets gezien en belangrijk om in ieder geval helder te hebben met elkaar eens dat vergeving altijd te maken heeft met relaties

vergeving is de is in basis god oplossing voor een verstoorde relatie en verstoorde relaties zijn een ernstig probleem

en de eerste verstoorde relatie die god heeft opgelost is de relatie tussen god en tussen de mens en het effect van zijn vergeving snijd zo diep door onze ziel dat we er radicaal door veranderd worden en vergeving is de essentie van de relatie met de schepper want zonder vergeving is er ook geen relatie met god en het interessante maar het moeilijke tegelijk is dat zijn voorbeeld hoe te vergeven ook het uitgangspunt moet zijn voor de relaties die wij hebben met anderen en god zegt er over als ik jullie vergeven heb dan dienen jullie ook elkaar te vergeven er is dus wel degelijk sprake van een voorwaardelijke vergeving kijk maar eens wat jezus zegt in matteüs 6 en in lucas 6 matteüs 6 vers 12 en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onzen schuldenaren vergeven want als u de mensen hun overtredingen vergeeft zal u hemelse vader u ook vergeven maar als we de mensen hun overtredingen niet vergeeft zal uw vader u overtredingen ook niet vergeven en lucas flash vers 37 oordeel niet dan zal er niet over je geoordeeld worden veroordeeld niet dan zul je niet veroordeeld worden vergeef dan zul je vergeven worden aan de liefde van god laten we dat goed helder hebben aan de liefde god zijn geen voorwaarden voor om verbonden god liefde is onvoorwaardelijk maar vergeving daarentegen is wel degelijk voorwaardelijk zoals we net hebben kunnen lezen wat hier in woorden staat hij met ander woorden de mate waarin jij beseft waarvan je verlost bent dus waarvan je vergeven bent en welke waarde deze vergeving en verlossing inhoudt dat wordt zichtbaar en tastbaar in je eigen leven door de mate waarin jij anderen vergeeft hoe zichtbaar de verandering door het offer van jezus is wordt gemeten aan de mate van vergeving dat is essentieel om dat te snappen

paulus schrijft aan de kolossenzen en het eerste hoofdstuk hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon die ons de verlossing heeft gebracht de vergeving van onze zonden

eerst was nu van hem vervreemd en was nu hem in al het kwaad dat hij deed vijandig gezind maar nu heeft u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om nu heilig schuiven en onberispelijk bij zich te brengen

de relatie was verstoord maar jezus heeft die eerste stap gezet door ons te verlossen uit de macht van de satan hoe deden dat door onze zonden te vergeven en daarmee een begin gemaakt aan het herstel van de relatie en dat is goed en belangrijk omdat helder voor de geest te hebben want daar zit een bepaalde volgorde inzake het herstel van een verstoorde of gebroken relatie begint bij vergeving en dan volgt het herstel of de verzoening daarna verzoening kan namelijk pas plaatsvinden als er vergeving en berouw is pas dan kan dat plaatsvinden en ja natuurlijk kan het voorkomen dat jij iemand hebt vergeven en dat het herstel en de verzoening uitblijft helaas heb ik daar uit eigen ervaring enkele voorbeelden van in mijn omgeving header is vergeving geweest van mijn kant en ik heb het verlangen gehad om aan verzoening en herstel te werken aan die relatie maar als de ander om wat voor reden dan ook niet wil ja dan stopt het daar want herstel van een relatie is tenslotte iets waar je samen aan het gaat werken op basis van vergeving en ook dan zal je moeten vergeven voor het gebrek aan vergevingsgezindheid van beide kanten 2 korinthe 5 vers 18 zegt en dit alles is uit god die ons met zichzelf verzoend heeft door jezus christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft kijk als je nou afvraagt heb ik wel een bediening in de gemeente heb ik wel een bediening in mijn leven dan staat hier in ieder geval dat je niet geval een bediening hebt en het is de bediening van de verzoening want die heeft god aan ons allemaal gegeven dus we moeten er alles aan doen om relaties te herstellen en door vergeving van zonden worden we verlost van de schuld die de zonde voortbrengt en het berouw over de zonde en het besef en de impact wat het betekent om zelf door god vergeven en verlost te zijn is de drijfveer en zou dat moeten zijn om te streven naar die verzoening wat is niks anders in de betekent dan een herstellen van een relatie dus we hebben allemaal de opdrachten bediening gekregen maar god om alles aan te doen om relaties te herstellen en als ik dat ze zegt dan zullen we dat allemaal met elkaar baan maar zeggen ja natuurlijk is dat zo en dat moeten we doen en maar in de praktijk is dat lastiger om iemand te vergeven lastiger dan gedacht en een aantal zaken kunnen oprechte vergeving behoorlijk in de weg staan en ik wil daarom vanochtend stilstaan en niet zozeer kijken naar de noodzaak van vergeving maar vooral stilstaan bij de de hinderpalen die in de weg staan dingen die in de weg staan om te kunnen vergeven en als ons namelijk iets wordt aangedaan iets ronduit slecht met valse intenties of dat we enorm gekwetst worden door iemand waarvan we juiste volhouden en die ons juist wordt dichtbij staan naar raakt ons dat tot diep in ons team en zijn we zwaar gekwetst aan onze kant

en de relatie is daarmee dus vervolgens ernstig verstoord en onze natuurlijkere reactie is dan om afstand te nemen de relatie misschien zelfs te verbreken of nog erger om snoeihard terug te slaan

maar zoals we gelezen hebben vereist god van ons vergiffenis vergeving en zulke situaties en voor gelovigen is vergeving en kunnen vergeven een hele serieuze zaak waarom omdat god het zelf de alles serieus de zaak vindt van de hele wereld hij vergeeft ons over hij vergeeft ons niet als wij niet in staat zijn om al om anderen te vergeven dus het is een zonde om niet te vergeven het is een zonde in de ogen van god om niet alles in het werk te stellen om een verstoorde relatie te herstellen dat heeft bij god de allerhoogste prioriteit gehad hij zelf heeft er alles voor over gehad om die relatie tussen jou en hem tussen mij en hem te herstellen en dat voorbeeld dienen wij te volgen in alle opzichten het omgaan met gebrek aan vergevingsgezindheid moet onze hoogste prioriteit hebben dus dan is het ook goed om na te denken welke zaken er in de weg staan wat vergeving niet eens eens doen alsof je van het doen alsof om van het gezeur af te zijn oké prima ik regel het wel herinner je nog als kind dat je vroeger door hij is niet verkeerd gedaan had als je een vriendje of vriendinnetje broer of zus had iets verkeerd had gedaan of of pijn had gedaan dan kom je vader of je moeder kom dan naar je toe pakt hier bij je arm haal die de anderen erbij en zich zegt sorry zegt sorry nou en het enige wat je dan zij was dan een nukkig stories of hoe kun u vloer en daar komen dan mompelend uit je mond ik herinner je dat nog we allemaal meegemaakt en je werkte mee aan die poppenkast van ze voelde dat maar besloot dan tegelijkertijd om ervoor te zorgen dat je de volgende keer niet gepakt zou worden om niet weer voorspoed te hoeven staan en dan deed je dus alsof een je speelde het mee maar god bedoeling met vergeving gaat echter veel dieper dan dat dan dat kinderlijke en is er niet gericht om ons te dwingen om een soort hypocriet doen alsof spelletje te spelen maar is erop gericht om de waarheid op tafel te krijgen en dat van binnenuit omdat we zelf wel snappen dat dat de enige weg is naar herstel maar helaas is die kinderlijke manier van doen alsof als een oppervlakkige vervanging zijn weg gevonden naar de volwassenwording maar we mogen weten en we moeten weten dat god voorbij kijkt naar onze lieve glimlach en de mooie woorden die we soms kunnen spreken maar die niet vanuit ons hart komen want zijn alles doordringende blik gaat er echt door ons hart naar onze ziel en daar ziet hij onze heimelijke overwegingen om eventueel wraak te nemen of dat haar bitterheid zit of wrok of of of allerlei om om huizen dingen jegens die andere en in marcus 7 vers 6 staat er staat immers geschreven dit volk eert mij met de die lippen maar een hart is ver van mij ter vergeefs vereren ze mij want ze onderwijzen eigen leer voorschriften van mensen goed kijkt diep in ons hart god weet wanneer wij doen alsof wat vergeven ook niet eens is het bagatelliseren van je fouten in een poging er aan te doen alsof er niks aan de hand is door haar luchtjes over te doen het is erg apparaat valt allemaal wel mee leiden we onszelf en de ander om de tuin maar alle emoties en pijn is er nog steeds en worden hooguit door eigen wilskracht tegengehouden maar als we dan onverwacht weer worden geconfronteerd met de gelijksoortige situatie of met degene met wie je het probleem hebt dan komt als een vulkaan barst alle emoties weer los alle bitterheid te voeden en pa en komen dan naar boven we moeten weten dat de geest die bagatelliseert heeft de neiging om in één keer terug te klappen op het verkeerde moment dan komt alles er ineens uit hij met probeert tegen te houden te doen alsof het er niet is of logisch er over te doen en dan ineens klapt het eruit omdat het nog steeds borrelt van binnen we hebben het niet opgelost en daarom leert de bijbel ook om daar heel serieus mee om te gaan in psalm 51 vers 5 ik ken mijn wandaden ik ben meisje steeds van mijn zonde bewust tegen u tegen u alleen heb ik gezondigt ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen dat is de basis waarvan uit hun moeten werken het afzwakken van je fouten is een hersenspinsel is zwak is nep is oppervlakkig vergeving echt daar dat is niet zo gemakkelijk maar dat is echt dat is robuust dat is stevig en het is komt echt diep en het gaat de waarheid niet uit de weg maar pak de koe bij de horens hoe pijnlijk het soms ook is en bekijk het eens vanuit god perspectief niets is verborgen voor hem dus slechte intenties die we hebben de verborgen lusten de berokkende schade onze keuzes over goed en kwaad god is de initiatiefnemer van vergeving als we echt willen ge vergeven dan moeten we het op zijn manier doen met open vizier en met onze ogen open en als god vergeeft dan kiest hij ervoor om onze zonden te vergeven door er niet meer naar om te zien en ook dat ook de hier is de volgorde dus cruciaal god kan de zonde niet door de vingers zien het door net te doen alsof het er niet is eerst moeten de zonde worden afgerekend en dan wordt er niet meer naar om gezien

jesaja 43 vers 25 zegt ik ben net die omwille van zichzelf je misdaden te niet doet en je zonden vergeeft hebreeën 8 vers 12 ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken eerst moet je vergeven en dan kunnen we werken aan het herstel en een ander obstakel is om te kunnen vergeven is die innerlijke lokroep om te vergelden hoe daar zijn we goed in met elkaar de bitterheid de wraak de haatgevoelens hebben een soort perverse aantrekkingskracht op ons want wie heeft er nou niet die verleidelijke en verlokkelijke drang gevoeld om het aangedane onrecht vurig te willen vergelden ondanks dat we weten dat het niet goed is voelt het soms goed om onze gedachten en wraak en vergelding om ons daarin te wentelen en dan leert de bijbel in efeze 4 vers 26 als hij boos wordt zondag dan niet laat de zon niet ondergaan over uw boosheid geeft de duivel geen kant laat alle wrok en drift en boosheid varen alles is heel erg vroeg in alle kwaadaardigheid en paulus treft aan de romeinen in hoofdstuk 12 neem geen wraak geliefde broeders en zusters maar laat god u wreker zijn want daar staat geschreven dat de heer zegt het is aan mij om wraak te nemen ik zal vergelden maar ook bij deze tekst die is ook wel gevaarlijk hoor want bij deze tekst laten we onze fantasie maar weer eens flink de loop gaan ook hier is de wens de vader van de gedachte vaak god knap dan voor mij het vuile werk wel eens op en dan kun je bijna verheugen op het moment dat er een verterend vuur uit de hemel zal neerdalen en de overtreder wegvaagt van deze aardbodem god zal het wel even regelen en natuurlijk heeft god de macht om onze vijanden te vergelden en te vergeten en te wreken en hij ziet maar al te goed het kwaad dat ons is aangedaan dus we zouden kunnen denken dat god het vuile werk voor ons van opknappen maar maar die gedachten zouden nog wel eens van een hele koude kermis kunnen thuis komen want is het niet zo dat god de wens heeft om mensen te vergeven met zijn onmetelijke liefde en dat hij een onmetelijke genade aan de dag legt nee als daar goed licht aan als groep de kans krijgt dan zal hij die straf op zich nemen ook voor diegene dus als je de vraag aan god overlaat dan zal hij eerder die vijanden zegenen overladen met liefde en aandacht en alles in het werk te stellen om ook die ziel voor de eeuwigheid te willen winnen in plaats van hen dood is namen en bliksems licht uit de hemel en ook dit voorbeeld dienen mee te volgen

matteüs 5 zegt het zelf jezus zegt het zelf en ik zeg jullie heb je vijanden lief en bid voor wie je de vervolgen alleen dan zul je jullie werkelijke kinderen van je vader in de hemel zijn

en in lukas 17 let er goed op jezelf indien een van je broeders of zusters zondigt spreekt dan spreekt hij dan ernstig toe en als de berouw hebben vergeven en als de zeven maal op een dag tegen je zondigen en zweven man naar je terugkeren en zeggen ik heb vrouw dan moet je hem vergeven en toen zeiden de apostelen tot de heer geef ons meer geloof als je de laatste zo leesten dan is het menselijkerwijs überhaupt wel mogelijk om vanuit de de mens gesproken te kunnen vergeven er wordt wel eens gezegd vergissen is menselijk en vergeven is goddelijk

werkt vergeving eigenlijk überhaupt op menselijk niveau er zijn wij in staat om werkelijk te vergeven hebt u vijanden lief is is dat iets wat op ons gevoel in speelt dan al moet ik dat dan doen en snap er eigenlijk wel iets van en het grootste obstakel is dat wij denken dat we het zelf moeten doen en dat het een soort menselijke kwaliteit zou zijn maar jezus zet het in het juiste kader en dat brengt ons uiteindelijk terug bij dat wonder en ik lees nog even de verversen voor die was allereerst hebben gelezen de verzen 9 tot en met 12 het markus 2 wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen de zonden zijn u vergeven of te zeggen sta op neem je ligmat op en ga lopen maar op dat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven zei hij tegen de verlamde ik zeg nu sta op neem je ligmat op en gaan naar uw huis en hij stond meteen op nadat hij de ligmat op genomen had ging hij voor het oog van de alle naar buiten zodat ze alle buiten zichzelf waren en god verheerlijkten en zeiden wij hebben nog nooit zoiets gezien als god ons vraagt om iets te doen was redelijk binnen ons vermogen ligt ja dan kunnen we de vergissing begaan dat we dat uit eigen kracht kunnen oplossen maar beantwoorden vraag is die jezus hier stelt wat is gemakkelijker tegen een verlamde te zeggen u zonder woorden u vergeven of sta op pak je bed op aanloop dat is dan het antwoord op die vraag dat is het natuurlijk om te zeggen en je kunt natuurlijk allebei antwoorden maar het makkelijkste is natuurlijk om te zeggen u zonder woorden u vergeven want niemand kan dat controleren maar het dus zonder goddelijke kracht en betekenis blijven het slechtst goedkope en holle woorden maar de staat hier ook dat alleen de mensen zo’n heeft de macht ontvangen om te vergeven en om dat kracht bij te zetten zegt jezus sta op pak je bed op en ga en doordat te laten zien dat dat gebeurt laat hij zijn goddelijke kracht en macht zien hij heeft die volmacht gehad en dus als we jezus horen zeggen dat wat voor ons onmogelijk is het dat dat het volmaakte is dan beseffen we onze afhankelijkheid en realiseren we ons dat we slechts door genade gered zijn als volmaaktheid niet door jezus aan ons gegeven wordt dan zal het ons uit eigen kracht ook nooit lukken en jezus zegt ook ergens een johannes in de brief van johannes en hoofdstuk 15 maar zonder mij kunnen jullie niks doen en ondanks dat lijkt het of gegeven menselijk mogelijk is maar laten we simpelweg herkennen dat alleen god kan vergeven menselijkerwijs is het leeg onbeduidend en slecht onmogelijk en als wel iets van begrijpen dan is het god natuur in ons en dat is precies wat het is vergeven is goddelijk en een prachtig voorbeeld hierbij is want het klinkt misschien wat ja het is allemaal wat lastig te begrijpen maar een prachtig voorbeeld hierbij is het verhaal van corrie ten boom misschien heb je haar boek ook gelezen hij is hij spreekt na de oorlog en na jaren van verschrikkelijke omstandigheden te hebben doorgemaakt in een concentratiekamp spreekt hij in een kerk in duitsland over vergeving en dan dat ze klaar is met spreken staat er een man op een volle kerk en komt naar haar toe en vraagt haar om vergeving en ze herkent onmiddellijk de kampbewaarder die haar en vele mensen in haar omgeving reden dingen hebben aangedaan en ook geliefde heeft vermoord en alles in haar verzet zich zeg ja maar deze man kan ik niet vergeven ze staat daar en hij staat geknield voor haar en ze kan het niet je kan hem niet vergeven dit is dit is onmogelijk menselijkerwijs en zachtjes bid tot god om hulp en opeens ervaart ze een golf van vergeving ze beschrijft het als een vloed van vreugde en vrede en de last van bitterheid en wrok wordt vergeven en corrie ten boom ervaart daar op dat moment met de omstandigheden die zij heeft meegemaakt die zo onmenselijk waren dat het inderdaad jezus christus is die de macht heeft om te vergeven hij is een soort bovennatuurlijke rechtvaardigheid maar conflict wordt vervangen door herstel waar liefde gaat ze dromen waar ooit haat regeerde en dat gebeurd niet bij toeval want het is als je je vergeven weet door god zelf dan is het ook zijn vergeving zijn natuur die door ons heen stroomt het is genade aan het werk want de enige manier om werkelijk vergeven te kunnen worden is zijn leven in ons

en al het andere is fijn ze is doen alsof is ontkennen of overgeven aan de neiging om te willen vergelden maar dit goddelijke vergeven moet een basis zijn van ons leven maar helaas moet daar moet ik zeggen in heel veel kringen weinig aandacht aan besteed om deze basis gewoon goed te leggen het is de basis waarop wij als christen ons leven kunnen bouwen het feit dat jezus christus voor ons gestorven is dat hij aan het kruis is gegaan dat hij zijn leven heeft gegeven en op dat god dat heeft gepakt om ons we kunnen vergeven als we dat geloven dan vergeeft grond ons land maar terwijl vandaag de dag veel christenen allerlei opwekkingen najagen een oor te luisteren leggen bij valse leraren allerlei vreemde nieuwe vinden van leer najagen om god geest maar een beetje te ervaren wat helaas ook onbeproefd blijft is god opdracht en simpel weg een van gehoorzaamheid wil je god echt ervaren wil je zijne liefde door je heen voelen stromen vergeef

wil je zijn kracht en tegenwoordigheid door je lijf voelen geef de ander

hebben we zelfs voor minder vergeving nodig dan degene die jou iets heeft aangenaam en dat is het probleem onze vergeetachtigheid is de grootste kink in de kabel als het gaat of we wel of niet kunnen vergeven het blokkeert de vrije doorstroom van god genade toen de laatste vis in 2 petrus een vers 9 staat immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn die is blind en kortzichtig omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is als we vergeten dat wij zelf door god vergeven zijn en gereinigd zijn van zonden ja als we dat vergeten ja dan blokkeert dat onmiddellijk de opdracht die we hebben om anderen te vergeven dus word je geconfronteerd met onrecht en ben je gekwetst en is je relatie met de ander verstoord bedenkt dan altijd waar van jezelf vergeven bent zodat je de ander ook kan vergeven hmm

0 reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *