Vergeving ontvangen en doorgeven

Vergeving ontvangen en doorgeven

ik wil van morgen verdergaan met het maandthema vergeving en een tag die eigenlijk die centraal staat vanaf vanmorgen is kolossenzen 3 diverse 13 en 14 waar dit staat

verdragen elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te vergeven heeft zoals de heer u vergeven heeft moet u elkaar gegeven en bovendien kleed u in de liefde dat is de band die u tot volmaakte eenheid maakt

Kolossenzen 3, vers 13 en 14

en deze verzen zien we eigenlijk dat drie begrippen aan elkaar gekoppeld worden aan een je dat verdraagzaamheid vergeving en daarmee de een verliefde en er wordt tevens een link gelegd op het feit dat wij aan de ene kant god vergeving mogen aanvaarden maar andere kant worden we opgeroepen om die vergeving die we van god ontvangen die door ons heen gaat ook door te geven aan anderen een het merg als je door de bijbel heden lees dat vergeving een aantal keer terug komt zo naar het oude als het nieuwe testament en misschien ook heel duidelijk als je die vergeving dan tegenkomt dan zie je tegelijkertijd ook dat op allerlei manieren men probeert daar meer gesteld aan te geven maar als ik denk aan het woord vergeving dan komt automatisch de grote vraag naar toe aan wie moet je vergeving schenken onder welke omstandigheden moet je altijd vergeving geven en wat doe je als iemand aan wie je vergeving wil geven slecht jongen heb je het over ik heb niks fout gedaan of als iemand jou is aangedaan houdt en je verwacht dat je vergeving zou krijgen en hij die helemaal niet schenkt misschien dan ook best dat de mensen door de eeuwen heen daar mee geworsteld hebben en we zien in de bijbel een van de volgelingen van jezus petrus daar ook mee worstelt en die komt in het naar jezus toe en die zich hier als mijn broeder oost rusten tegen mij gezondigd heeft hoe vaak moet dit nu eigenlijk vergeving schenken en dan geeft die gelijkertijd maar een antwoord dan zegt die hoe vaak tot zeven keer toe en ik kijk jezus hem aan en geeft jezus en wat vreemd antwoordt hij zegt niet dat zeven keer toe hij zegt mee om tot de moet hem tot zeven maal zeven vergeven

betere zat ik al zei heeft net behoefte om een praktische invulling en in de tijd waarin die opgroeide was dat eigenlijk heel normaal de jodin het grote gebod gij zult de here god liefhebben met alles wat nieuw is en die naast als jezelf en daar hadden ze dat praktisch ingevuld met een heel veel honderden geboden en verboden om het zijn praktisch mogelijk te maken en jezus had ook al een aantal keer over dat thema vergeving gesproken onder andere in het onze vader dat we bidden dat we ook onze naaste moeten vergeven zoals zijn vergeving ontvangen maar wat hij ook meer ik eerst dat jezus de lat vrij hoog leggen nou in de tijd van petrus zeide de rabbijnen die over die vraag nagedacht uit hoe vaak moet je je naast te vergeven dus hij de ze drie maximaal vier keer en ze passeerden dat op een tekst uit job waar staat dat god de mens 2 tot 3 keer weggerukt van de afgrond om als waarin een nieuwe kans te geven om eigenlijk inhoudt dat woorden zijn die niet god uitspreekt maar een van de vrienden van je op maar de rabbijnen houden dat er aan dus vandaar petrus de vraag stelt heer hoe vaak moeten wij onze naaste vergeven wat denkt u zullen we geef een keer doen is dat een goed iets en het antwoord van jezus is eigenlijk best lastig met fer het is zelfs een tekst dat is hier naar de grondtekst kijkt en je kijkt naar de cijfers dat het best lastig te begrijpen is zegt hij nou dat je elke dag je die hier naast de moet vergeven 7 keer 7 dat 490 of 16 a 70 plus 7 dat zeven de 70 dat maakt nogal een verschil want wat je merkt als je de rest van het verhaal leest dat petrus het eigen die goed begrepen heeft want door een getal te noemen zegt petrus eigenlijk heer hoeveel keer moet ik die handeling van vergeving uitvoeren terwijl als je verder leest in de context bij jezus probeer duidelijk te maken dat het niet gaat om het aantal keer dat je iemand we geven hem maar het gaat om een levenshouding van vergeving te ontwikkelen als wij die tekst kijken nog een keer 7 maal 70 dan lezen we eigen dat je naar de grondtekst kaart dat hij daar een moord gebruikt wordt wat betekent je moet de ander onbeperkt aantal vergeven ik herinner me nog de jong was dat ik een boek last van flight me klem het vaderhart van god en in dat vader haar dat boek het vaderhart van god dat ik denk in die tijd heel veel mijn generatie beïnvloed heeft heeft hij ook over deze tekst en dan zegt hij je moet de ander vergeven net zo vaak tot het niet meer pijn doet maar dankzij door laten dringen je moet de ander vergeven net zo vaak tot het niet meer pijn doet en je kon er aan het eind van de preek nog even op terug nou jezus realiseren zich heel vaak dat als hier wat vertelt is een one-liner een paar zinnen dat het maar ten dele overkomt dus jezus is gespeel is gespecialiseerd om bij elk praat je een plaatje te hebben dat noemen we gelijkenissen en hier vertelt die ook direct nadat hij jan peters had gezegd hoeveel keer die moest vergeven verteld die ook een rijk en de geen gelijkenis en de gelijkenis is van een koning die op een bepaalde dag of rekening houdt met zijn onderdanen uit de context van het verhaal kun je zien dat u onderdanen niet zomaar mensen waren maar het waren stadhouders en het ware groeven nummers mannen die this verantwoordelijk waren over een stapt op mannen die verantwoordelijk waren over een bepaald gebied en die stadhouders en die groef en er is houden tota kom belasting tenen een stukje van die belasting mochten ze voor zichzelf gebruiken een stukje van die belasting was nodig om een klein legertje opgehouden is kan zeggen de politie apparaat in dienst te houden en de rest was bedoeld voor de schatkamer de schatkist van de koning en je ziet daar een na de ander langskomen de ene stad houden houd de afweging de volgende stadhouder afbreken en dan komt er een gouverneur en gouverneur heeft een probleem want ze begroting sluiting heeft de gat in de begroting oftewel aan het eind hij mist rol hem eens 10.000 talenten en als je kijk naar de grootte van het bedrag dan denk je haast hij heeft waarschijnlijk afgelopen jaar paleis gebouwd want dat is enorm veel geld je moet je voorstellen 10.000 talenten is het me een talent bestaat uit zesduizend daarnaar is en en dag-arbeider verdient een daarna drie per dag dat betekent voor een talent moet je dus 20 jaar werken en de man heeft dus 10.000 talenten schuld dat absoluut ondenkbaar en er is het op mij dat die man slecht tegen zijn hele tegen de koning koning wilt u wel wat meer tijd geven dan kan ik proberen een oplossing te vinden voor mijn probleem en als ik dit lees denk ik jongen je hebt geen flauw idee hoe erg het meeste is heeft geen vrouwen heel wat er aan de hand is er is maar 1 manier om een oplossing te vinden en dat gewoon een bank beroven het enige probleem is dat je het aan een ander probleem hebt hij kan geen kant uit en in diepte als het heel duidelijk zodat stadhouders en gouverneurs waren persoonlijk verantwoordelijk voor wat er gebeurde dus het enige wat die hier eigenlijk kon doen die koning is ze zeg jij jongen ik moet je failliet verklaren en daar beneden dat al je bezittingen worden verkocht jij wordt verkocht je vrouw wordt verkocht die kinderen worden verkocht en slaap en en halbe nog iets terug te krijgen dat zal heel reëel zijn geweest en ik zie die man daar zitten vol verwachting kijken en die ach ja dit is foute boel hier kom ik nooit meer uit 10.000 talenten is enorm groot en dan gebeurt er iets heel opmerkelijks die heer die koning bedoel ik die kijkt naar die mannen die zegt ik spreek je vrij ik zal zorgen dat die schuld op dit moment niet meer betaald wordt en hij geven hem de vrijheid nou dat beeld is het beeld wat de bijbel heel vaak gebruikt in de gebruikt die het wordt genade voor genade is datgene wat je niet verdiend dan wat je wel krijgt genade betekent onverdiende gunst die krijgt is als je niet hebt verdiend en de kan is geen deze man zijn schuldvrij en hij laat hem gaan en je ziet hem als waren opgelucht naar beneden loop het paleis uitlopen en hij is vrij om werkelijke is dat hij kort van memori is want hij loopt het paleis uit en terwijl die op de trappen van het paleis dit ziet iemand anders iemand anders die hem geld schuldig is 10.000 de na geen 10.000 daarna je geen 10.000 talenten maar 1000 den haag dat is het salaris van ongeveer drieënhalve maand staan er geen verhoudingen wil hem vrij gesproken is de pakte man met de keel en zegt nu betalen in de man zeg ik heb ik niet ik heb het niet geef me wat tijd in de man zegt geen tijd en jij neemt die man mee zet hem in de gevangenis zijn eigen privé gevangenis in de halkast een familie je of vriendin dat drie en halve maand salaris zal betalen die burchell gegiste als ik zal geschiedenis lees dan kijken genade denk ik ik snap je die eerst de man niet de wat je dan vermogen kwijtgescholden wat je op geen enkele mogelijkheid terug kan betalen is naar alle kanten schuldig tegenover de koningin de koning spreek je vrij en hier is iemand die je eigenlijk bijna niks nodig is en je stopt hem in de gevangenis totdat ik een keer realiseerde dat dit verhaal geen cees steur die is die bedoeld is dat ik hier vanuit mijn stoel ge oplossen en zeg wat is die eerst de man toch een stommeling maar deze spiegel en spiegel mij in mag kijken en spiegel die mij de vraag stelt hoe vergevingsgezind ben jij want laten we eerlijk zijn ik lijkt natuurlijk niet op die eerste man toch maar als ik heel eerlijk ben merk ik wel dat ik wel sommige trekjes van hem heb bijvoorbeeld noemen ik ik lees in de verwachting dat god mij vrij spreek toch johannes een fris 9 is mijn lievelings dek de staten die wij onze zonden belijden god is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle gerechtigheid dan leg ik mijn hand op ben ik vertrouw elke keer als hij dat doet het god dat doet en één keer per maand is de kamer van 4 dan word ik opnieuw de dwong het jezus die weg naar het kruis is gegaan om mij vergeving te schenken van alles wat ik nodig heb

maar dan opnieuw door de week de vraag hoe liefdevol en vergevensgezind ben ik zelf maar ook de rest van dit verhaal lees dan eindig jezus die gelijkenis met deze woorden zo zal mijn hemelse vader en ieder van jullie behandelen die zijn broer de beslist er niet van hard en vergeeft en dat eerste gaat over het feit die man die uiteindelijk zijn naaste niet van harte vergeeft de handeling slaven die slaaf die uiteindelijk de vrijheid die god hem geschonken heeft de koning om geschonken heeft niet kan ervaren omdat hij iemand anders niet zilver even en waar we al vroeg in die school antwoorden is dit de staat dat jezus zegt dat jezus hier zeg dat ik mensen die mij dit aangedaan hebt die wij wies bijzonders aangedaan van harte moet vergeven hier staat het wij dat gaat verder met mijn verstand het is verdere we hebben verdam zeer al keio ik vergeef je maar de wordt gesproken dat ik iemand niet alleen van moet vergeven met mijn verstand maar dat ik hem als waarin nieuwe ruimte moet geven om opnieuw mijn vertrouwen te winnen en opnieuw met mee te gaan en ik merk heel duidelijk bij mezelf dat ik een vlaamse heel lastig vind ik vind het heel lastig als iemand mij een aantal keer teleurgesteld heeft een aantal dingen gedaan waarvan ik zeg dat vind ik niet goed dan wil ik het dan misschien de van met mijn verstand vergeven gewone we de bijbel zegt denk dat moet doen dankzij je gelijk het heeft vertel ik doe geleiders stapje opzij ik distantieer me van hem en ik wil eigenlijk zeggen is goed jongen ga jij al weg maar daar ga ik hem heen weg ik wilde eigenlijk hier tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat ik de neiging heb mezelf een klein beetje te verheffen maar die denkt naar jongen zo hardleers als hij ben ik natuurlijk niet nou we eerlijk zijn zo hard lezers hem ben ik nog niet afgelopen week stel ik mezelf de vraag stel dat jezus mij op dezelfde manier zal behandelen hoe vaak heb ik voor sommige dingen die vergeving gevraagd en ik volledige keer weer in het snelste rc xander morgen in de dienst en dan hoor ik een bepaald onderwerp wat me raakte neem het me dingen voor en in mijn gebed na afloop van de preek zeggen dat meer dit wil ik doen in dat wil ik doen en dat wil ik doen en gedurende de week komen er allerlei andere dingen aan het eind van de week moet zeggen ja hier het is niet geworden nou stel je voor dat jezus dan doet er ik doe dat die zeg je accent is goed ik distantieer mijn klein beestje weet wel je krijgt met vergeving maar voor de rest zoek het maar uit want ja ja dat past niet in dat denk ik ben misdaad via dat kan niet en ik merk dat ik zo’n voor twee maten meten en de ene kant wil ik ten volle leven uit de genade en de vrede en de vergeving van god en andere kant vind ik het soms lastig om mensen te vergeving te schenken niet aardige mensen heb ik geen probleem mee maar de mensen die net iets anders zijn dan ik de mensen die net iets anders in mekaar zitten die net op een andere manier op dingen reageren dat we niet veel lastiger het wordt hierbij hebben gedeelte lees dan gaat het verder en om hem uit de twee door die tekst via slecht is dat relatie blijkt te zijn tussen vergeving ontvangen en vergeving schenken jezus zegt in de bergrede het volgende want als jullie andere hun misstappen vergeven zal jullie hemelse vader ook jullie misdaad te vergeven maar als je anderen niet vergeeft zul je hemelse vader je misdaden evenmin vergeven en die begrijpt maar ten dele de reikwijdte van deze tekst maar wat deze tekst voor mij zegt is als ik de vergeving van god ontvangen maar ik ga niet de vergeving en een ander schenken dan zit er ergens een blokkade dan is er ergens een brok en en maak ik iets waardoor ik geblokkeerd men om ten volle te leven vanuit god’s vergeving vanuit god’s genade en dan kan best fijn dat je naar me luistert vanmorgen dat je zeggen ja is ja maar je weet nog me aangedaan is dan denk ik nee dat weet ik niet maar ik wil wel tegen je zeggen dat als je ergens aangedaan dan kan ik me voorstellen dat je zegt ik heb tijd nodig om dit een plek te geven ik ben emotioneel en psychisch geblokkeerd maar de bijbel zegt tegen ons het maakt niet uit hoe lang het duurt maar de moeten moment die en leven komen dat je vergeving schenken aan de ander dat je grootste liefde die door je heen scheef zo door je heen laat schenken dat geen bloed meer is dat de rok weggenomen wordt en dat hij jou heel duidelijk vergeeft vergeving is één van de pijlers van ons geloof we worden dagelijks uitgedaagd om te leven vanuit vergeving en genade daarom is jezus die weg ook naar het kruis gegaan en soms merk ik wel eens dat iemand tegen me zeggen tief im het is wel heel goedkoop om te vergeven weet je ik laadde maar een tijdje in zijn sop gaar koken vind ik weet beter en de bijbel zegt dat klinkt misschien logisch maar is niet de weg die god ons geeft de bijbel gaat zelfs een stap verder en die zegt dit in diezelfde bergrede wanneer je over haven naar het altaar brengt en je daar herinner dat je broeder of zuster hier is verwijt laat hem daar maar naar jou komen en het in orde maken te praten niet laat je gave daar bij het altaar ga je eerst met die ander zullen en kom daarna je offer brengen hij worden gesproken dat is niet merkt het iemand in mijn omgeving moeite heeft er is iets gebeurt dan moet je eigen de eerste stap nemen

ik wil eindigen met een verhaal uit het boek van floyd mcclung in mijn eerste gemeente wij kennen we getrouwd waren in hek en ik daar een aantal jaar in die gemeente passeren was één van de oudste zou kunnen zeggen nogal autoritair en was colin hel van de marges c en op die manier wou die ook de gemeente leiden het is met andere woorden als hij iets zei dan is is gewoon zijn wil was weg en hij was dat betreft net iets eigen wijze dan ik dus dat botste dat botste van tijd tot tijd en dan merk ik heel duidelijk dat dat best driving gaf dus hoe ging ik daar mee op en ik weet nog dat het op een gegeven moment ik dat met hem uitsprak en we baden er over het was goed maar daarna gebeurde er iets anders elke keer als hij zondag morgen op de kansel stond om mededelingen te doen weet ik van binnen boos en die de klein beestje het begon te malen het begon te malen ik was bang ik denk jij mij heel goed ik heb me het vergeving om gevraagd en de blijft de malen het geen deur in dit ging door en ik moest hem eigenlijk snel ik een zondagmorgen zij op de kansel stond moest ik hem weer vergeven en moet ik zeggen heer wilt u mij helpen om hem te vergeven jezus naam maar wilt u meehelpen en positief naar om te kijken hoe reageren hoe de twee keer gebeurde tien keer gebeurde twintig keer en ik heb bijna een jaar lang als ik in de gemeente was elke zondagmorgen als ik hem slag moeten zeggen heer wilt u mij helpen om te leven vanuit vergeving en toen naar een jarige burgeren waar floyd mcclung over sprak omdat ik hem net zo vaak had vergeven als nodig was verdween de pijn we zijn nooit echt hele goede vrienden geworden heb ik botste onze karakters heel sterk als ik later terugkijk denk ik hij wel heeft ongetwijfeld ook heel wat te stellen gehad met mij want ik was nog eigenwijzer toen dan nu maar het posten wel en ik het later heel veel profijt van gehad dan zie ik iemand tegenkomen van in jouw bod slim hebben er over gesproken hebben beleden we de pijn is naar dan breng je belgië me terug de god en ik zeg hier nu wil dat ik leef vanuit vergeving u wil dat ik leveren uit genade dat is in verlangen het case larry van de koning en de twee die naar er is niet een case studie maar is een spiegel waar je in mag kijken en ik weer van morgen uitnodigen kijk in de spiegel hoe vergevingsgezind ben jij wat zijn de dingen die je in je leven bezig houden en als er een broeder of zuster is waar je mee worstelt wij hebben misfit l van je zegt laat hij mij eerst naar mij toe komen hij zegt de bijbel voor morgen dat is jouw taak is om de ander te bellen zeggen joh we moeten praten volgens mij is er iets en als de ander op dat moment zegt ik heb er niks mee te maken dan bij magisch mij in de vrijheid met je kunt mensen niet dwingen de bijbel zegt hou zover het van een uur afhangt vrede met alle mensen en dat heel pijnlijk ik heb een paar mensen in mijn leven die mij nooit vergeven hebben voor dingen waarvan ze vonden werd vergeven moest geven en er wordt je bij aangevallen en ook daar mag jonge chemisch reageer ik heb de vergeving aangeboden ik heb het gevraagd wilt u als u de deur niet open dan kan het niet anders maar wilt u mij helpen om te leven vanuit die genade en vanuit tevreden

0 reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *