Ik ben de Goede Herder

Ik ben de Goede Herder

wat een prachtig prachtig lied van reijer ik weet hoe goed mijn god is en ik hoop dat je dat weten hoe goed jouw god is en hoe goed mijn god is en het is juist als wij ons richten op zijn gezicht als we als wij hem recht in zijn ogen kijken dat alles om ons heen vervaagt en dat we ontdekken hoe goed hij is als je daar soms aan twijfelt als je rondom je heen kijkt of god wel goed is richt je ogen dan op jezus en zie dat hij mens geworden is zoals jij en zoals ik dat hij naar de aarde kwam en dat hij bekend is met dezelfde verleidingen met dezelfde pijn dezelfde verdriet dezelfde angst die jij in die kennen en het is als we naar jezus toe kijken dat we zien dat god goed is aan hen mijn naam is marcel voor de mensen die mij nog niet kennen dit is de derde keer dat ik geloof ik bij jullie ben tweede keer in dit prachtige gebouw ik je kunt trouwens op de camera niet zien maar daar mooi glas in lood werk hier en dank je wel voor het ontvangst ook wordt ie in harry jeroen en geurt hier zijn we zijn nu met z’n 6 je dit goed christus mee ik hoop dat u vandaag dat jullie vandaag in ik zal je jullie noemen weetje kunnen genieten van deze dienst er kunnen genieten van de aanwezigheid van god want waar je ook bent of je thuis bent of in een kerk bent het is de belofte van jezus dat hij altijd met ons zal zijn tot aan de voltooiing van deze wereld dus god is bij je en laten we hem ook uitnodigen vandaag doen met jullie beginnen met gebed vader in de hemel dank u wel dat u een goede god bent heer we gaan het vandaag hebben over dat uw goede herder bent u bent niet alleen een herder u bent een goede herder hier u bent goed voor ons en u zorgt voor ons en daar dank ik u voor vader dank u wel dat u het beste met ons voor heeft hier dank u wel dat u voor ons zorgt elke dag opnieuw waar wij ook doorheen gaan hier en ik bid dat u vandaag tot ons spreekt hier verzet ons hart open voor dat wat u wilt zeggen vandaag ook ik hier als ik het woord mag brengen spreek ook tot mij dankuwel vaarde dat u ons wilt moedige dat u ons wilt bekrachtigen en jezus naam amen

zoals ik zei we gaan het hebben vandaag over ik ben de goede herder en daarmee bedoel ik niet de dikke groene hebben maar dat jezus de goede herder is een aantal keer in de bijbel noemt god zichzelf ik ben in het outlast bij mijn noemt hij zelfs ik ben die ik ben’ waarom zegt god dat god kan zich niet vergelijken met andere dingen dan zichzelf alleen hij kan zich en natuurlijk vergelijk die zichzelf wel en er worden allerlei beelden gebruik van wie god is was god zichzelf voorstel zegt ik zeg hi ik ben die ik ben’ want god is zo groot hij is almachtig hij is zo liefdevol er is niemand zoals high en dan zegt hij ik ben die ik ben’ en dan als je de bijbel doorgaat dan zegt jezus ons ik ik ben de weg ik ben de waarheid ik ben het leven en ze zegt jezus ook ik ben de deur en zo zegt jezus zei ik ben de goede herder het zijn allemaal beeldspraken die de bijbel gebruikt om iets duidelijk te maken van wie god is hij gebruikt menselijke beelden om te laten zien via is en als als de bijbel dan zegt dat dat jezus te deuren is dan betekent dat niet dat jezus een houten platte ding is met een brievenbus en een deurknop nee het is een beeldspraak voor een toegangspunt poort een toegangspunt waardoor je naar binnen kunt gaan jezus is de deur waardoor je toegang krijgen tot god koninkrijk en zo gebruikt de bijbel een aantal beeldspraak kan duidelijk te maken wie god echt is en zo zegt jezus ook ik ben de goede herder en we lezen uit johannes 10 vers vers 11 tot 15

als je een bijbel bij de hand hebt pak hem er even snel bij en anders zal ik een beetje voorlezen ik lees hem uit de herziene statenvertaling johannes 10 vanaf vers 11 tot vers 15

ik ben de goede herder de goede herder geeft zijn leven voor de schapen maar de huurling en wie geen herder is die de schapen niet tot eigendom heeft dus liet de wolf komen en laat de schapen in de steek een vlucht en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen en huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de en wordt door de mijne gekend zoals de vader mij kent en ik de vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen tot zover het god woord
johannes 10

ik ben de goede herder zegt jezus en het is een prachtig beeld van wie god is en vooral in de tijd dat de bijbel op geschreven werd in de tijd dat jezus leefde was het beeld van een herder en heel sprekend beeld iedereen wist wat jezus daar aan het vechten was want iedereen kende kuddes van schapen die leefde overal kuddes van schapen samen met een herder die aan het rondtrekken waar de waren en toen jezus zei ik ben de goede herder snapt iedereen wat jezus daarmee bedoelde ik weet niet hoe het met jou is of een met mij mee ik heb nog niet zo vaak in mijn leven kudde schapen zien vroeger als klein kindje ging jij wel eens na zo’n schaapskooi en dan en dan kun je daar een beetje rondlopen en waren vaak ook hertjes in de kooi ze een beetje eten geven en zo maar wij kennen het beeld van een herder met zijn schapen misschien niet zo meer dus ik wil met jullie dat beeld een beetje uit gaan werken als jullie dat goed vinden vandaag en je moet je voorstellen dat in die tijd schapen trokken rond met een herder en ze leven in een kudde want in een keurder als een schaap veilig de waren namelijk allerlei gevaren rondom die kudde schapen bijvoorbeeld hier een aas wolven leeuwen en die proberen die schapen te pakken en er aapje wat alleen was was onveilig maar het gaat hier wat in een kudde was was een stuk veiliger beschermd ook waren er allerlei rozijnen en rotspartijen en dan kon je zomaar is vanaf vallen dus je bleef als grapje in zo’n grote kudde samen met een herder en de herders zorgt ervoor dat kudde veilig bleef en om dat te kunnen doen had de herder die had een aantal tools een aantal gereedschappen en ik ik ben geen theoloog of zo maar ik heb begrepen dat een herder nog wel eens een stok wijze gehad van 50 tot 60 centimeter en aan het einde van die stok snapt en een scherpe punt als er dan een hyena kwamen of een wolf of of misschien zelfs een leeuw dan kon die zo met die stok kony zo heel hard zou prikken om ze op afstand te houden onze weer weg te jagen

wij denken is trouwens ons zeilers dat de goede herder dus tocht met de punt gebruikt om zijn schaapjes te prikken maar dat is dus juist dat hij nooit deed die stopt met die scherpe punt was bedoeld om de vrije hand om afstand te houden niet om zijn eigen kudde pijn te doen wat de goede herder wel had de goede herder de herder en dat waren goede herders natuurlijk was ook een grondstof en het was een staf van 1 meter 50 met een kromming aan het einde zoals je ook wel aan een paraplu hebt en die kon de herder dan gebruiken als een schaap je net te ver van de groep aanpassen’ dan kan je hem zo om het om mijn nek en show van zo’n schaap kon je hem zo pakken en connie zo op oké connie die zo’n schaapje kom je weer terug naar de kudde toe leiden dus al zo’n schaapje niet te ver van de kudde afwas of vlakbij er een vrij was dan pakte die snel zijn kromstaf en dan en nog een kromming om de nek van het schapen hoppekee trok hem zo terug niet een man pijn te doen maar om hem weer terug naar de veiligheid van de groep te brengen want in de kudde was je veilig en het beeld van jezus als de goede herder wordt ook beschreven in zo’n 23 misschien wel de bekendste psalm uit de bijbel je zult hem vast en zeker kennen maar ik zal er een stukje uit voorlezen uit de de basis bijbel ik vond dat zo’n prachtige vertaling toen ik deze las zo’n 23 en er staat het volgende en dit is dit is de psalmist david die de schrijft koning david en hij zegt de heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt ik kom niet te kort prachtig hij laat mij rusten in groene velden hij laat mij drinken uit rustige stroompjes

en wat was de goede herder die ervoor zorgden dat de schaapjes naar mooie plekken geleid werden waar ze konden graven zoals een gras konden eten en ze gingen naar plekjes toen naar beekjes waar ze konden drinken hij laat mij rusten in groene velden hij laat mij drinken uit rustige stroompjes en dan vers 3 hij geeft mij kracht hij helpt mij om te leven zoals hij het wil omdat omdat de hij dat heeft beloofd en dan fast 4 zelfs al ga ik door een diep donker dal ik ben nergens bang voor want u bent bij mij met uw stok en uw herdersstaf beschermt u mij en stuurt hij mij bij het troost mij dat u dat doet heb ik wil hier een aantal dingen over zeggen ook aan merk hier op dat jezus je laten rusten in grazige weiden als je aankomt op een open grazige weiden is het een plek om te rusten het is een plek om te zijn en jezus leidt je naar rustige stroompjes om rustig te van kunnen drinken het zijn plekken om te zijn plekken om te blijven plekken om in vrede te zitten te liggen te genieten maar jezus of david die beschrijft hier ook een dal van diepe duisternis die kunnen die was namelijk altijd onderweg en ze kwamen inderdaad aan bij grazige weiden om te eten bij rustige stroompjes om te drinken maar ze ging er soms ook door een dal van diepe duisternis de ware rotsen en zelfs door de door de overhangende rotsen kon het zo zijn dat als je daaronder doorliep dat het net nacht was zo donker kon het zijn als de onder zo’n rot partij doorliepen en al schrijf david hier al ga ik door een dal van diepe duisternis ik ben nergens bang voor want u bent bij mij die schaapjes die ging soms door en door een donker dal nemen ze hoefden niet bang te zijn want het was de goede herder die bij ze was maar merk hier op dat hier staat al ga ik door een dal van diepe duisternis daar staat niet bestaat niet als sta ik in een dal van diepe duisternis of al ben ik in een dal van diepe duisternis die daar staat algra ik er zit beweging in je mag zijn bij grazige weiden je mag rusten waar rustige stroompjes water om te drinken maar je mag gaan door een dal van diepe duisternis want een dal van diepe duisternis was niet een plek om te blijven het was een plek om doorheen te gaan om weer op rustige plaatsen te komen en ik wil tegen jou zeggen vandaag als jij bent in een dal van diepe duisternis blijf wandelen blijf wandelen in het engels staat rood do a walk to de familie of de shadow of death april 4 no evil week of drie is wit nu al van doe ik door een dal van diepe duisternis ik vrees geen kwaad want hij is bij mij en soms voelt het als je in zo’n dal van diepe duisternis zit dat dat je de nooit weer uitkomt ik had het er vanochtend over met chris die achter de camera zit hij kent periodes van diepe duisternis ik zelf ook en we hebben ze onze het het gevoel dat het een plek is waar je blijft en je een en je kijkt om je heen in ziet alleen maar duisternis en als je niet oppast raak je overweldigd van alle duisternis die om je heen is maar het enige wat jij hoeft te doen is bij de kudde te blijven het enige wat jij hoeft te doen is te weten dat het goed is want jezus is met jou jezus is er niet alleen bij als een grazige weiden en rustige stroompjes zijn jezus is er ook bij als je dwars door dat dal van diepe duisternis gaat het is jezus die bekend is met het lijden dat soort werk de vorige keer over sprak hij weet wat het is om door dalen van diepe duisternis te gaan en als je daar bent blijf wandelen blijf wandelen stap voor stap blijf bij die kunnen blijven wandelen achter je goede herder en het volgende punt waar ik je over wil hebben is isolatie is een voorbode voor ellende

het is veilig om in de groep te zijn voor een schaapje was het veilig om in een kudde te zijn want daar waren allerlei andere schaapjes en en dat dat het vorm de bescherming en het was veilig om in die kudde te zijn omdat daar een goede herder was die de kudde kon beschermen maar als juist schaapje geïsoleerd raakte was dat een voorbode voor ellende en dat lijkt wel een beeld te zijn voor de kerk van 20 daar 2021 van 2021 het lijkt alsof de duivel probeert om schaapjes steeds verder van de kudde af te lokken om ze alleen te zetten en ze vervolgens te verslinden en als je niet oppast raak je de connectie met de kudde kwijt ik merk het zelf soms ook dan zit ik thuis dan zit ik weer te kijken naar zo’n livestream en eigenlijk raad je de verbinding met elkaar kwijt het is moeilijk om in contact te blijven met broeders met zusters en als je niet oppast raak je geïsoleerd raak je alleen en dat is nou net niet wat god bedoeld heeft

en ik wilt regio vandaag zeggen als jij merkt dat jij geïsoleerd geraakt bent als jij merkt als je alleen komen te staan met ga op zoek naar waar die kudde is ga op zoek naar de gemeente zorg dat je in verbinding komt met de mensen hier stuur een emailtje stuur een berichtje erna en via de website of stuur ze een berichtje naar een van je broeders en zusters en zeg hey ik heb mijn tijd je best wel alleen gevoeld het lukt me niet meer om om bijbel te lezen het lukken we in de niet meer om te bidden ik wil het wel maar als ik achterom kijkt dan ben ik geïsoleerd geraakt en dan wil ik je aanmoedigen neem stappen terug richting de kudde als je achterom kijkt hier misschien wel al die kudde is daar in de verte maar dit is afstand gekomen tussen de q den tussen mij len terug bij die keurde want dat is de plek waar het veilig is dat is de plek waar het warm is dat is de plek waar het gezellig is waar het fijn is en misschien zijn er wel mensen om je heen van wie je weet hey design in deze corona periode in deze pandemie steeds verder van de kudde verwijderd misschien kun je ze keer een berichtje sturen en en en dat kan best ongemakkelijk zijn dat je iemand al heel lang niet gesproken hebt of iemand niet zo goed kent waar ik weet zeker dat ze het zullen waarderen als jij gewoon even naar ze uit trekt dat je ze even laat weten hey we zijn nu nog horen we houden van je kan ik wat voor je doen zullen we koffie drinken zullen ze keer een wandeling maken of office een keer bellen weet je in de kudde is het veilig er zich geïsoleerd raakt is dat voorbode voor ellende want er zijn wolven dus zij leeuwen de zijn hyena’s en designed er op uit getrokken om die schapen die geïsoleerd zijn geraakt te verslinden want daar zijn ze kwetsbaar

het is een tactiek van de duivel om mensen van de kerk te verwijderen en ze alleen te zetten en oké kerken zijn niet perfect ook deze kerk is niet perfect sorry ook de kerk waarin ik scheet is niet perfect maar we horen wel deel te zijn van een gemeente behoren elkaar te helpen ook als het moeilijk is we horen ook af te bemoedigen we horen en voor elkaar te zijn we hebben elkaar nodig god heeft ons niet bedoeld om te leven alleen samen met hem een header kan zorgen of twee drie honderd schapen tegelijk maar als al die schapen geïsoleerd op allerlei verschillende plekken zijn raakte herder het overzicht krijgt en is het lastiger voor die herder om voor zijn schaapjes te zorgen en dan zeg ik niet dat god niet voor jou kan zorgen als jij niet deel bent van hun kerk maar het wordt wel een stuk makkelijker als je deel bent van de gemeente en met deel zijn bedoel ik niet dat je op de lijst staat maar dat je deel bent dat je onderdeel bent dat je actief bent in de gemeente dat je bidt voor je broeders en zusters dat je ze helpt waar nood is of dat je gewoon het leven met elkaar deelt wel zijn familie het leven met elkaar dicht en dan zijn er ook mensen die de bewust voor hebben gekozen om de kudde te verlaten misschien dacht u wel misschien kijk je of voor het eerst met deze live stream of naar deze boodschap en denk je ja ik ben nog nooit deel geweest van die kudde ik geloof niet in god misschien gelooft die wel een god maar ben je god kwijtgeraakt omdat je dacht ik heb die goede herder niet nodig ik kan het zelf wel en dat gebeurde ook in die tijd als een kudde was met schaapjes grafisch zijn nogal nieuwsgierige dieren soms dan zijn ze aan het aan het aan het eten gras aan het eten en dan denkt zo schaapje ik kijk eens eventjes verder op ik heb de veiligheid van die kudde niet nodig ik ga onder ergens anders wel eten en zoals grapje stapje bij b je kwam hij steeds verder van die kudde terecht en gingen hun eigen weg en ging hij ergens anders wel eten ging jij ergens anders aan voedsel halen en probeerde hij ergens anders zijn veiligheid te vinden en het is juist vrije keuze om in die kudde te zijn of bij de kudde weg te zijn

en in het begin denk je nogal dit is heerlijk ik ik ik zit niet meer vast aan die regeltjes van die kudde ik zit niet meer vast kan al die mekkerende schaapjes die daar zitten wat er gemekker onder heen laat mij lekker alleen zijn ik vind mijn veiligheid wel en misschien lukt het ook wel in het begin heen het begin vind je nog wel ergens een plekje waar je lekker kunt slapen in de nacht ergens onder naar doelt en je ziet nog geen wolf je ziet toch geen die energie denk ja lekker man los maar niet kudde ik ik vind mijn weg wel en je gaat wandelen en wandelen en opeens kom je erachter hey maar er is hier geen voedsel er is hier geen eten was ik maar bij die kudde want daar was die goede herder in je hield mij daarbij in het begin lukt het wel om los van die kudde te zijn maar op de lange termijn is het altijd ellende je gaat het niet redden en ik wil je uitnodigen vandaag als jij de keuze gemaakt hebt om jezelf buiten die kudde te zetten om weer terug te komen want jezus is de goede herder hij heeft het beste met jou voor hij wil jou helpen om te komen op die plekken waar glazen gewijde zijn waar je lekker kunt eten waar je kunt rusten hij wil jou brengen naar rustige wateren waar je kunt drinken jezus zegt dat hij het levende water is en iedereen die daar van drinkt zal nooit meer dorst hij is het levend water hij is het enige levende water alleen als je drinkt van het water van jezus zul je eeuwige rust kunnen ontvangen

en misschien denk je ja maar ik heb gezondigd en doordat ik fouten heb gemaakt en doordat ik gezondigt heb ben ik vanzelf van die kudde verwijderd ben ik steeds verder van de kudde komen te staan en misschien is het maar beter zo ook wat ik verdien het niet om in die kudde te zijn er zijn alleen maar goede schapen daar zijn alleen maar perfecte schapen er zijn alleen maar gehoorzamen schapen er zijn alleen maar schaapjes die luisteren naar de herder en ik ben eigenwijs geweest ik heb gezondigd ik heb geluisterd naar naar andere mensen en daarom ben ik van de q dus verwijderd en het is wel goed zo weet je dat is een leugen maar de goede herder is een herder die altijd verlangd naar zijn schaapjes in deze tekst die we net lazen dat johannes 10 zegt de herder zegt jezus dat hij zijn leven geeft voor zijn schapen jezus heeft alles over voor jou het maakt hem niet uit wat jij gedaan hebt hoe erg hij gezondigd hebt hoe erg je mensen pijn gedaan hebt en oh ja het doet hem pijn absoluut en als jij mensen pijn hebt gedaan je moet vergeving vragen je moet de consequenties dragen van de acties die jij gedaan hebt maar je mag altijd terugkomen bij de goede herder je mag altijd terugkomen bij jezus er is geen zonde er is geen fout die jij kunt doen waardoor god zegt ik hoef jou niet meer je mag altijd terugkomen wij hem en ik wil afsluiten met een tekst uit lucas 15

en daarna gaan we zingen het lied van corrie s3 reckless laf en dat lied gaat over het feit het dat de herder de 99 schapen verlaat om dat ene schaap te vinden en dit later in lucas 15 alle tollenaars en zondaars kwamen jezus opzoeken om naar hem te luisteren maar zowel de farizeeën als de schrift kleren zei de mole en tegen elkaar die man ontvangt zondaars en die eten met hen kun je voorstellen dat de de leiders van die tijd en schriftgeleerden de vooraanstaande mensen de mensen met aanzien die zijde die jezus moet je nou kijken hij hij eet met zondaars hij me even met slechte mensen en ze waren daar echt over verbolgen en dan geeft jezus deze gelijkenis als u iemand iemand voor nu honderd schapen heeft waarvan met een verloren is geraakt laat hij dan niet de 99 andere schapen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan totdat hij het gevonden heeft en als hij het gevonden heeft legt hij het vol vreugd op zijn schouders en hij gaat naar huis en daar ook thuis zijn buren en zijn vrienden bijeen en zeggen tegen hem deel in mijn vreugde want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was ik zeg u zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over een zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen in keer nodig hebben jezus laat de 99 schapen achter om dat ene schaap te vinden het ene schaap wat zonde heeft gedaan wat nieuwsgierig was wat fout heeft gedaan wat ongehoorzaam is geweest de herder die laat de 99 grap achter om dat ene onroer samen schaap terug te vinden en als die je teruggevonden heeft dan dan is die bij dan is die vol vreugde hij is niet boos hij is niet van gas wat heb je gedaan jongen je was ongehoorzaam je verdient het om hier te zijn nee hij pakt dat schaap op en hij zegt het over zijn schouders en hij is blij en daar gaat naar huis en hij viert het met zijn vrienden en zo viert jezus feest als je teruggaat naar hem

ik wil moet je een klein stukje lezen als uitleg van het lief wat we zometeen met elkaar gaan zingen gaan luisteren reckless love de de schrijven van dit lied legt uit waar het over gaat en hij schrijft het volgende jezus is volkomen onbezorgd over de consequenties van zijn handelen en is totaal niet bezorgd over zijn eigen veiligheid van comfort en zijn de al zijn er zijn liefde is niet slim of slijmerig het is niet licht listig of gekweekt in feite al ze alles in acht nemen is zijn liefde bijna kinderlijk en mag ik misschien een suggestie doen dat het soms zelfs compleet belachelijk is zijn liefde heeft de hemel failliet gemaakt voor jou en voor mij er zijn liefde zet hem zelf niet op de eerste plek zijn liefde is niet egoïstisch of op hem zelf gericht hij denkt er niet over na wat hij zal winnen of verliezen door zichzelf op het spel te zetten hij geeft zichzelf simpelweg weg hij geeft zijn leven en hij sterft hij geeft zich voor jou met de kleinste kans dat jij en ik misschien naar hem toe zullen kijken en hem de liefde terug zullen geven zijn liefde laat de 99 schapen achter om die ene te vinden elke keer weer wat nieuw voor veel ouders is dat echt een bizar dom coolcept want wat als hij de 9 wellicht lies door op zoek te saai gaan naar de ene schaap is het niet dat lijkt als een compleet dom bizar concept wordt al wat als hij de 99 verliest er het ene schaap te vinden

maar wat als het vinden van het ene verloren schaap altijd belangrijk zal zijn sta je liefde is niet voorzichtig het is een soort zelfopofferende liefde die zijn eigen zoon stuurde om een gruwelijke dood te sterven aan een kruis er is geen plan b met de liefde van god hij geeft zijn hart zo compleet zo absurd dat als het afgewezen wordt dat als het afgewezen wordt dat we zouden denken dat zijn dat het zijn hart letterlijk kapot zou maken en breken zou hij geeft zichzelf berg opnieuw en opnieuw en opnieuw steeds weer opnieuw en let wel op onze zonder de doe hem zeker wel pijn en de bijbel zegt dat het hem zou pijn doet als zeventig maal zeven keer en dat is veel keren voor een hart en pijn gedaan te worden en toch stelt hij zichzelf steeds weer kwetsbaar opnieuw open en roept hij ons weer naar binnen elke keer opnieuw zijn liefde zag jou toen jij hem haten en alle logica en de wereld vertel die jezus dat ze hem zou de verraad en hij zei het maakt haar niet uit wat het me kost ik steek mijn leven op het spel zolang ik maar hun hart te krijgen en om het persoonlijk te maken ik was gebroken maar zijn liefde vond haar hij zette mij op zijn schouders en hij hield van mij en bracht mij thuis aan hen

0 reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *