Preken van januari 2024

Preken van januari 2024

De bruidegoms lens

Geert Bode begint de preek met een persoonlijke noot over zijn recente bijbelstudieavond en zijn eigen levensverhaal. Hij deelt dat hij vandaag graag over Jezus wil spreken en hoe hij ontdekte dat de Bijbel van begin tot eind spreekt over trouwen met God. Hij beschrijft een persoonlijke paradigmaverschuiving die hij ervoer 18 jaar na zijn bekering. Hij ontdekte de diepte van de relatie met God, specifiek met Jezus als de bruidegom. Hij haalt teksten aan die verwijzen naar het huwelijk,…

Weerbaarheid en veerkracht

De preek van Eugene Poppe, getiteld “Weerbaarheid en veerkracht” gaat over het thema van kracht en moed in het licht van Bijbelse principes. De keuze voor dit thema kwam voort uit het herhaalde Bijbelse gebod om sterk en moedig te zijn. Eugene benadrukt de begrippen weerbaarheid en veerkracht als essentieel voor het omgaan met moeilijkheden in het leven. Weerbaarheid wordt omschreven als het vermogen om tegenstand te bieden en stand te houden in moeilijke situaties, zonder weg te vluchten. Veerkracht…

New start

In de preek “New Start” door Corné den Breejen wordt gesproken over het belang van proclamatie en het uitspreken van geloof in plaats van gevoel. Hij benadrukt dat, ondanks donkere tijden, het nieuwe jaar een periode is van groei en bloei in het geloof. Hij moedigt aan om de tijd te nemen die nodig is, niet gehaast te zijn, maar actief deel te nemen aan het groeien en bloeien in het geloof. Corné den Breejen verwijst naar Psalm 1, waarin…