Preken van juni 2024

Preken van juni 2024

open bible book on brown wooden panel

Wees heilig want ik ben heilig

De preek van Menno met de titel “Wees heilig want ik ben heilig” richt zich op de uitdagingen en misvattingen die gelovigen ervaren rondom het concept van heiligheid. Menno begint met een persoonlijke anekdote over zijn worsteling met het thema heiligheid, en hoe hij al sinds zijn jeugd hiermee bezig is. Hij deelt ervaringen van anderen die ook worstelen met het gevoel of ze wel goed genoeg zijn voor God. Menno benadrukt dat heiligheid vaak gezien wordt als een last,…
Do Something Great neon sign

Jezus alleen, anders géén

Samenvatting van de preek van Marcel: “Jezus alleen, anders géén” Marcel begint zijn preek met een dankwoord en benadrukt het belang van Gods aanwezigheid in het bouwen van hun gemeenschap. Hij spreekt over de vrezen des Heren, oftewel ontzag voor God, en gebruikt bijbelse verwijzingen zoals Psalm 25, Psalm 34 en Jesaja 11 om dit te onderbouwen. Hij deelt een anekdote over een gesprek in een lift met een buurman die moeite heeft met zijn geloof door tegenslagen in zijn…

Onze identiteit in Christus

Geert’s preek, getiteld “Onze identiteit in Christus,” draait om de essentie van het christelijk geloof: het weten en ervaren dat we kinderen van God zijn. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om te begrijpen en te groeien in onze identiteit als zonen en dochters van God. Belangrijke punten uit zijn preek Praktische toepassing: Geert nodigt de gemeente uit om samen het avondmaal te vieren, een daad die symbool staat voor onze eenheid met Christus en onze identiteit als Zijn kinderen.…
photo of buntings

Ik geef me over

Samenvatting van de preek “Ik geef me over” door Chris De preek van Chris draait om de betekenis van overgave, maar niet in de context van politieke of wereldlijke conflicten, waar overgave vaak geassocieerd wordt met verlies, schaamte, of verlies van vrijheid. In plaats daarvan gaat het om overgave aan Jezus, wat volgens Chris de grootste overwinning is die we kunnen behalen. Overgave aan Jezus leidt niet tot verlies, maar tot winst: vrijheid, geen schaamte, kracht in plaats van onderdrukking,…