Ik geef me over

Ik geef me over

Samenvatting van de preek “Ik geef me over” door Chris

De preek van Chris draait om de betekenis van overgave, maar niet in de context van politieke of wereldlijke conflicten, waar overgave vaak geassocieerd wordt met verlies, schaamte, of verlies van vrijheid. In plaats daarvan gaat het om overgave aan Jezus, wat volgens Chris de grootste overwinning is die we kunnen behalen. Overgave aan Jezus leidt niet tot verlies, maar tot winst: vrijheid, geen schaamte, kracht in plaats van onderdrukking, en overvloed in plaats van verlies.

Chris bespreekt drie kernwoorden die cruciaal zijn voor deze overgave: intimiteit, identiteit, en autoriteit.

Intimiteit:

  • Intimiteit begint bij een diepe en persoonlijke relatie met Jezus. Zoals menselijke relaties uit intimiteit voortkomen, zo ook onze relatie met God.
  • Intimiteit houdt in dat we open, kwetsbaar, en eerlijk zijn, en dat we op een dieper niveau contact hebben met God.
  • Er zijn vier soorten intimiteit: emotioneel, geestelijk, fysiek, en intellectueel. Intimiteit met God is de basis voor ons geestelijk leven en zorgt voor eenheid, veiligheid, en liefde.

Identiteit:

  • Intimiteit met God creëert onze identiteit. We zijn niet alleen kinderen van God, we zijn het ook. Onze identiteit als kinderen van God maakt ons stabiel en sterk.
  • Deze identiteit geeft ons een diepe waarde en bevestigt dat we kostbaar zijn, ongeacht wat we in het leven hebben meegemaakt.
  • Onze identiteit is dat Christus in ons leeft, waardoor we steeds meer op Hem gaan lijken.

Autoriteit:

  • Vanuit onze identiteit in Christus komt autoriteit. Dit betekent dat we de kracht en vrijheid hebben om keuzes te maken die in lijn zijn met wie Jezus is.
  • Werkelijke vrijheid in Christus houdt in dat we niet gebonden zijn door enige vorm van duisternis, maar volledig vrij zijn in Hem.

Chris benadrukt het belang van het creëren van goede gewoontes, zoals tijd doorbrengen in Gods Woord en ontmoetingen met Jezus, om deze intimiteit, identiteit, en autoriteit te versterken. Hij sluit af met een gebed voor de gemeente, waarin hij vraagt om meer intimiteit met Jezus, een dieper besef van onze identiteit als kinderen van God, en de kracht om keuzes te maken die ons in lijn brengen met Jezus.