God is Licht

God is Licht

Kunnen wij in ons leven volkomen vreugde ervaren?

In 1 Joh 1:4 schrijft Johannes: “En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt”.

We kunnen volkomen vreugde ervaren ook al is ons gevoel niet altijd blij of de omstandigheden zijn niet om blij van te worden.

Hoe kunnen we dat echt blij zijn?

1 Joh 1:5 “En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is”.

God is Licht! Jezus is voor ons gestorven om de weg vrij te maken naar de Vader zodat we in het Licht van God kunnen leven. Daar zijn wij voor bedoeld! Dan kunnen we anderen vergeven omdat God ons heeft vergeven en kunnen we in de vrijheid leven.