Geestelijke disciplines

Geestelijke disciplines

Afgelopen zondag sprak Geert Bode in onze samenkomst.

Hij deelt een preek over geestelijke disciplines, gebaseerd op de Bergrede van Jezus. Hij benadrukt het belang van deze disciplines om het karakter van God te ontwikkelen en het koninkrijk van God op aarde uit te breiden. De preek behandelt onder andere bidden, bijbellezen, aanbidding, zegenen, proclameren, geven, vasten en dienen als geestelijke disciplines. Geert benadrukt de paradox van discipline, waarbij het inzet vereist maar tegelijkertijd beloningen van God oplevert. Hij bespreekt ook het afbreken van bolwerken in het denken en hoe geestelijke disciplines krachtige wapens zijn in de geestelijke strijd